Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Erhvervsministeriet søger ambitiøse medarbejdere til område 1: Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Erhvervsministeriet

Fuldtidsstilling

Om jobbene

I den ene stilling ligger fokus på rådgivning i forbindelse med ministerens deltagelse i regeringens grønne udvalg. Arbejdsområdet ligger højt på den politiske dagsorden og omfatter arbejde med løsning af klimaudfordringen, den grønne omstilling af erhvervslivet og miljørelaterede emner. Du skal have lyst til at grave dig ned i svære emner og problemstillinger, men samtidig have blik for de store linjer og mulige løsninger. Derudover vil du skulle arbejde med politikudvikling og analyser af virksomhedernes grønne omstilling. Du vil få en stor kontaktflade til andre ministerier, og tværministeriel koordination er en vigtig del af hverdagen. 

I den anden stilling er det centrale arbejdet med de muligheder, der ligger i brugen af ny teknologi til gavn for vækst, beskæftigelse og den grønne omstilling herunder belysning af de barrierer, erhvervslivet oplever ved brugen af ny teknologi. Jobbet vil indebære analysearbejde, fx i form af data på mikrodata, hvor ministeriets egne datakilder (virksomhedsdata) f.eks. kan benyttes til at belyse konsekvenserne af investeringer, digitalisering og nye teknologier ift. produktivitet. Du skal desuden bidrage til den årlige redegørelse om Danmarks digitale vækst.  Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med mikroøkonometriske analyser og kan kombinere en økonomisk forståelse med flair for politik og formidling

Begge job vil også indebære ministerbetjening og koordination af en række af områdets opgaver, hvor du bl.a. skal kunne arbejde projekt- og samarbejdsorienteret med at udforme og koordinere policy-udspil og bidrage til den efterfølgende implementering.

Om dig

  • Du har en samfundsvidenskabelig baggrund, fx fra økonomi, statskundskab eller lignende med en stærk faglig profil.
  • Du kan hurtigt sætte dig ind i en problemstilling, har blik for det vigtige og evner at skære ind til kernen af en sag for at fokusere din indsats.
  • Du er en stærk formidler. Det er afgørende, at du formulerer dig klart på skrift og i tale, så andre ikke er i tvivl om, hvad der er essensen eller problemstillingen.
  • Du har gode samarbejdsevner og kan bygge netværk til dine kollegaer i departementet, medarbejdere i styrelserne, ansatte i andre ministerier og eksterne interessenter.
  • Du kan tage ansvar og tager selv initiativ til næste skridt for at løse dine opgaver inden for de rammer, som ministerbetjeningen sætter. Du driver dine sager fremad og søger løsninger, hvis du støder på udfordringer.
  • Erfaring fra centraladministrationen er en fordel, men nyuddannede kan også komme i betragtning.

Om os

I område 1 arbejder vi for at styrke rammevilkårene for erhvervslivet med det mål at skabe et Danmark i vækst med højere produktivitet, gode job og en grøn omstilling.  Arbejdet med at styrke danske virksomheders vækstvilkår spænder bredt: Fra digitalisering af dansk erhvervsliv til vækst- og rammevilkår inden for bl.a. skat, arbejdsmarked, uddannelse, energi og ressourceeffektivitet. 

Vi udarbejder analyser, politikoplæg og redegørelser, fx om vækst og konkurrenceevne og Danmarks digitale vækst. Ministerbetjeningen er en stor del af vores hverdag, og vi leverer løbende politiske initiativer og andre input til regeringens udspil, fx i forhold til kunstig intelligens og klimahandlingsplan. Vi indgår i arbejdet med en lang række aktuelle, politiske sager, og forbereder sager til de centrale regeringsudvalg. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de øvrige ministerier, virksomheder, brancheorganisationer og styrelser, bl.a. via arbejdet med vækstteam. Vi er omkring 25 medarbejdere med forskellige fagligheder og fokusområder, og vi prioriterer videndeling, samarbejde og højt humør i en ofte hektisk hverdag.

Om ansættelsen

Du vil blive ansat efter overenskomsten for akademikere i staten. 

Er du interesseret?

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Anne Marie Elmer på telefon 91 33 71 06, ae@em.dk, eller kontorchef Helle Osmer Clausen på telefon 91 33 71 20, hoc@em.dk, hvis du vil høre nærmere om jobbet.  

Send din ansøgning via link på https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest fredag d. 21. februar 2020 kl. 12:00. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer med stempel og underskrift samt andet relevant materiale. 

Samtaler vil blive afholdt fra mandag i uge 9, og der vil blive brugt caseopgave samt personligheds- og logikanalyse i forbindelse med 2. samtalerne.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement?

Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på virksomheder og de fleste danskeres liv.  

Vi er i departementet 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Vi lægger vægt på faglig nysgerrighed, som skal gøre os i stand til at have blik for fremtidige forretningsmodeller. Samtidig er det en central kernekompetence hos os at have en forståelse for de muligheder den digitale udvikling i og uden for ministeriet åbner for.

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder således med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

21 februar 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online