Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Erhvervsstyrelsen søger ambitiøse medarbejdere med stærke analytiske kompetencer og interesse for data

Erhvervsministeriet

Fuldtidsstilling

Øget og ansvarlig brug af data er en central forudsætning for, at vi i Erhvervsstyrelsen kan løse vores opgaver bedre. Har du lyst til at bidrage til dette i en stilling, hvor du kommer til at arbejde i et krydsfelt mellem data, analyse, nye teknologiske muligheder og politik? Er du dygtig til at samarbejde og besidder du derudover stærke analytiske og formidlingsmæssige kompetencer? Så er du måske én af vores nye kollegaer i området Dataservice og Offentlige data.

Stilling i et udviklingsorienteret og stærkt fagligt område
Data bliver i stigende grad et grundvilkår i løsningen af Erhvervsstyrelsens opgaver. Det gælder bl.a. den yderligere professionalisering af vores kontrol- og tilsynsindsatser, udviklingen af et dataunderstøttet erhvervsfremmesystem, vækst og udvikling i hele Danmark, optimering af vores kundesupport og en række andre udvalgte områder. Derfor arbejder vi løbende med at gøre Erhvervsstyrelsen endnu mere datadrevet.

Vi arbejder både med centrale data om dansk erhvervsliv samt Erhvervsstyrelsens interne data. Fx har vi adgang til data om cirka 800.000 virksomheder i CVR-registret, vi modtager årligt næsten 290.000 digitale regnskaber, vi har forskeradgang til Danmarks Statistik, og med Virksomhedsguiden.dk er vi ved at udvikle en helt ny datakilde, som kan understøtte det danske erhvervsfremmesystem. Samtidig opsamler vi data om bl.a. vores sager og sagsbehandling, vores kundesupport samt virksomhedernes brug af vores indberetningsløsninger. 

Arbejdet i Dataservice og Offentlige data
Dataservice og Offentlige data er Erhvervsstyrelsens tværgående data- og analyseenhed og spiller en central rolle ift. at gøre Erhvervsstyrelsen mere datadrevet. Det betyder blandt andet, at vi projektleder større tværgående data- og analyseprojekter og laver udviklingsprojekter med andre kontorer i Erhvervsstyrelsen, fx for at bringe nye datakilder og analysemetoder i anvendelse i vores opgaveløsning. Det kan fx være automatiseret tekstanalyse, webscraping og regressionsmodeller – typisk med brug af Tableau, Python, R, Stata eller lignende. Vi bistår også vores kollegaer ved mindre dataopgaver og -udtræk ifm. fx Folketingsspørgsmål, ministerbetjening og lovforberedende arbejde. Derfor har vi også tætte samarbejdsflader med de andre områder i Erhvervsstyrelsen og har derigennem også en opgave med at oparbejde stor forretningsforståelse på tværs af Erhvervsstyrelsens kerneopgaver.

Derudover arbejder vi løbende med at forbedre datakvalitet og -tilgængelighed i Erhvervsstyrelsen, vi er ansvarlige for Erhvervsstyrelsen data governance, og så står vi for at kompetenceudvikle og inspirere vores kollegaer til øget brug af data i den daglige opgaveløsning. 

Dine konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine kompetencer og interesseområder, men du vil få en stilling, hvor du eksempelvis: 
o   bistår med BI-løsninger, analyser og datavisualiseringer baseret på centrale datakilder om dansk erhvervsliv samt Erhvervsstyrelsens interne data, typisk i Tableau
o   skal bidrage til at udvikle nye datakilder og analysemetoder, fx Python, R eller Stata
o   arbejder med at forbedre kvalitet, tilgængelighed og anvendelse af Erhvervsstyrelsens datakilder
o   bidrager til at skabe netværk, inspirere til øget dataanvendelse samt løfte data- og analysekompetencer på tværs af Erhvervsstyrelsen

Du bliver en del af et område med ca. 15 akademiske medarbejdere med en klar samfundsvidenskabelig profil. Vi kan tilbyde et varieret og udfordrende job med høj faglighed og mulighed for at arbejde selvstændigt i et stærkt fagligt miljø med gode kolleger.

Vi bor i Dahlerups Pakhus ved Langelinie med udsigt over havnen. Vi har en uformel omgangstone, rig mulighed for at deltage i mange sociale aktiviteter og møde kolleger fra mange forskellige fagområder, som giver dig et netværk på tværs af hele organisationen.

Samfundsvidenskabelig profil med flair for datadrevet udvikling
Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse - gerne inden for det samfundsvidenskabelige område, fx cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc. eller lignende. 

Vi forventer, at du:
o   har en analytisk tankegang
o   har erfaring med dataanalyse og -visualiseringer, fx i Tableau eller Power BI
o   har erfaring med eller interesse for at arbejde med Python, R, Stata eller lignende programmer
o   har stærke kommunikations- og formidlingsevner
o   er udadvendt og trives med at opsøge og indgå i samarbejder med forskellige faggrupper
o   hurtigt kan sætte dig ind i nye områder, komplekse problemstillinger, varierende arbejdsopgaver, og sætte dig i brugerens sted, så du leverer løsninger, der gør en reel forskel
o   er engageret, dynamisk og proaktiv i din opgavevaretagelse og god til at arbejde struktureret

Vi søger både nyuddannede og medarbejdere med erfaring. Som mere erfaren vægter vi især erfaring med projektledelse. Derudover er det fordel, hvis du har arbejdet i en politisk ledet organisation, men det er ikke et krav.

Om os 
Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 700 medarbejdere, som arbejder på tre forskellige lokationer i landet. Denne stilling er placeret på Langelinie i København.

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

Om ansættelsen
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for at forhandle tillæg. Indplacering vil være afhængig af kvalifikationer. Der er tale om to faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte teamleder Anders Danielsen på telefon +45 35 29 11 84 eller chef for Dataservice og Offentlige Data Christoffer Kjældgaard Giwercman på +45 35 29 12 49. For spørgsmål angående løn og ansættelsesforhold kan du rette henvendelse til HR-rekrutteringspartner Cathrine Lund-Jensen på +45 91 33 70 38.

Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på "Søg stilling"-knappen. Ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest mandag d. 13. april 2020.

Tiltrædelse vil være den 1. juni 2020 eller hurtigst muligt.

Samtaler forventes afholdt i uge 16 og 17. Der vil blive anvendt test i rekrutteringsprocessen.

Læs mere om Erhvervsstyrelsen som arbejdsplads samt rekrutteringsprocessen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen 

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk baggrund til at søge.  


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

13 april 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online