Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling

Skatteministeriet

Fuldtidsstilling

Som medarbejder i Skatteministeriets departement har du fingrene nede i det allermest komplicerede og spændende stof. I afdelingen for Lovgivning og Økonomi er der fokus på både dybdegående samfundsøkonomiske analyser og på policy-udvikling. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for den fremtidige finansiering af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om afdelingen

Afdelingen for Lovgivning og Økonomi søger højt kvalificerede økonomer til en række stillinger i forskellige kontorer. Fælles for stillingerne er, at de vil omfatte konsekvensberegninger af økonomiske reformer og analyser inden for det skattepolitiske område. Det kunne fx vedrøre boligbeskatning, energiafgifter eller selskabsskat.

Vi har ansvar for samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af økonomiske reformer og analyser af skattesystemet. Vi foretager både partielle analyser af de skatter og afgifter, vi har ansvar for, og analyser med udgangspunkt i lovmodellen samt i Skatteministeriets ejendomsbeskatningsmodel og generelle ligevægtsmodel, SIA, der begge er udviklet i afdelingen. Vi arbejder desuden løbende med økonomisk metodeudvikling på centrale områder, herunder med adfærdseffekter af fagområdernes skatter og afgifter.

Endelig arbejder vi løbende med at levere input til regeringens økonomiske politik inden for fagområderne og understøtter de politiske processer på området. Vi arbejder ofte i krydsfeltet mellem økonomisk teori og praktisk politikudvikling, hvilket stiller store krav til kreativitet og klar formidling. Skatteområdet indebærer i den forbindelse en bred berøringsflade med andre ministerområder, herunder særligt med de øvrige økonomiske ministerier.

Som eksempler på opgaver kan bl.a. nævnes:

  • Omlægning af bilafgifterne, så der skabes et incitament til at købe flere grønne biler
  • Effekter af ændringer i boligbeskatningen for provenu og skatten for forskellige boligtyper
  • Provenu-, adfærds- og fordelingseffekter af skatter og afgifter
  • Effekten af særlige fradrag i personbeskatningen, fx befordringsfradraget
  • Internationalt arbejde med skatteundgåelse, herunder beskatning af digitale selskaber
  • Konsekvenser af skat på aktionærers indkomst for bl.a. iværksætteri

Vi har vedvarende fokus på at udvikle vores kompetencer bredt i afdelingen i et stærkt fagligt økonomisk miljø, og vi lægger vægt på, at vores nye kolleger udfordres fra første dag og løbende kan udvikle deres faglige profil.

Om stillingen og dig

Du skal være en fagligt højt kvalificeret økonom – med en uddannelse som cand.oecon., cand.polit. eller lignende. Det er en fordel, hvis du har en ph.d. i økonomi, men ikke et krav. Du skal have lyst og evner til at arbejde med modelbaserede analyser og metodeudvikling inden for det skattepolitiske område generelt. Formidling af analyser og resultater vil være en central del af arbejdet. Du vil indgå i et tæt samarbejde med andre højt kvalificerede økonomer i et fagligt inspirerende miljø og vil fra start få spændende og krævende opgaver og være med til at præge afdelingens udvikling.

Forudgående erfaring fra lignende stillinger er en fordel, men det centrale er, at du er dygtig og ambitiøs og har lyst til at arbejde med modeller, økonomiske analyser og policy-udvikling. Både nyuddannede og erfarne kandidater vil blive taget i betragtning til besættelse af de ledige stillinger.

Vi forventer, at du trives i et afvekslende miljø, hvor nogle opgaver er præget af korte deadlines, fx i forbindelse med politiske forhandlinger, mens andre opgaver kræver faglig fordybelse over længere perioder. Vi lægger desuden vægt på, at du er ansvarsbevidst og er parat til at gøre en ekstra indsats, når det er nødvendigt. Samtidig er vi også fleksible i forhold til medarbejdernes behov og lægger vægt på, at det skal være sjovt og spændende at gå på arbejde.

Om at arbejde i Skatteministeriet

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiserede og have blik for hele samfundets behov.

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest mandag den 25. maj 2020 kl. 12. Der vil indgå tests i ansættelsesprocessen.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Claus Houmann på cfh@skm.dk eller tlf. 2257 7143, kontorchef Peter Bach-Mortensen på pbm@skm.dk eller tlf. 7237 8958, kontorchef Mette Kildegaard Graversen på mkg@skm.dk eller tlf. 7237 5852, kontorchef Søren Schou på ss@skm.dk eller 4123 7706, eller kontorchef Merete Godvin Jensen på megj@skm.dk eller tlf. 7238 9589.

Stillingerne ønskes besat senest den 1. august 2020 eller efter nærmere aftale, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst som fuldmægtig eller konsulent med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Du vil kunne blive taget i betragtning til stillinger i kontorerne i afdelingen for Lovgivning og Økonomi.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Skatteministeriet

Geografi

Nicolai Eigtveds Gade

Ansøgningsfrist

25 maj 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online