Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Analytiker til udvikling af likviditetsrisikoområdet i København

Nykredit

 Vil du være med til at tage vores likviditetsrisikostyring til næste niveau? Så har vi en spændende og udfordrende mulighed, hvor du både skal udvikle nyt og være med til at det eksisterende setup til opgørelse af likviditetsrisici mere robust.

 

Dit kommende job
Nykredits likviditetsrisikoområde er under hastig udvikling bl.a. som følge af ny og ændret lovgivning. Det stiller store krav til udviklingen af Nykredits processer og overvågning inden for likviditetsrisikoområdet. Likviditetsstrømmene udspringer fra alle dele af Nykredits bank- og realkreditforretning; herunder ind- og udlånsvirksomhed samt investering og derivathandel. Vi har det overordnede ansvar for opgørelse, rapportering og analyse af koncernens likviditetsrisici, og du bliver en central del af vores daglige virke.

Dine ansvarsområder
Dine primære opgaver vil bl.a. omfatte:

  • Udvikling og vedligeholdelse af likviditetsrisikoberegninger og -modeller
  • Deltagelse i projektarbejde omkring udvikling og implementering af likviditetsrisikomålet eksempelvis Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Optimering af eksisterende setup til opgørelse og kontrol af likviditetsrisiko
  • Opgørelse og indberetning af data vedr. likviditetsrisiko til Finanstilsynet samt dialog med Finanstilsynet herom
  • Løbende sparring med forretningen om koncernens likviditetsrisiko

Du har erfaring med
Vi forestiller os, at du har erfaring med bank- og/eller realkreditvirksomhed og har kendskab til risikostyring og likviditetsrisiko. Du er vant til at arbejde i teams og tager ansvar, der rækker ud over dine egne opgaver. Du har en videregående finansiel eller økonomisk uddannelse på kandidatniveau.

Du er grundig og tager ansvar for eksekvering
Du er ambitiøs, tager ansvar og er vant til at sikre fremdrift og sætte milepæle for dine opgaver og projekter. Samtidig formår du at holde mange bolde i luften og går struktureret til værks. Du er vant til at arbejde med store datamængder, som du skaber overblik over og sikrer kvaliteten af. Det er en fordel, hvis du har erfaring med eksempelvis SQL, VBA eller SAS og interesse for udvikling i grænselandet mellem IT og forretning.

Din nye arbejdsplads
I Risikoopgørelse & Rapportering er vi 15 medarbejdere med ansvar for opgørelse, rapportering og analyse af markeds-, modparts- og likviditetsrisici. Vores samarbejdsflader i koncernen er brede og inkluderer bl.a. forretningsenhederne Investments, Markets, Funding & Kapital og IT. Vi arbejder i et dynamisk miljø med god stemning og en uformel tone.

Er du interesseret?
Søg jobbet online. Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads, kontakt afdelingsdirektør Torben Nordstrøm Christiansen, 44 55 17 05 eller seniorrekrutteringspartner Christian L. Henningsen, 44 55 18 43. 


Vi inviterer løbende til samtale.
Ansøgningsfrist: 31. maj 2020 

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Nykredit

Geografi

København

Ansøgningsfrist

31 maj 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online