Børne- og Undervisningsministeriet søger talstærk student til Analysekontoret

Børne- og Undervisningsministeriet

Har du lyst til at indgå i en spændende og travl hverdag i et politisk miljø, hvor tal, analyser og viden spiller en central rolle? Så er arbejdet som student i Analysekontorets nye SØM-team i Børne- og Undervisningsministeriet måske noget for dig.

Om kontoret
Analysekontoret er omdrejningspunktet for udarbejdelsen af analyser i Børne- og Undervisningsministeriet. Det gælder blandt andet i forbindelse med politiske udspil og forhandlinger, sekretariatsbetjening af diverse regeringsnedsatte udvalg, samt i den daglige betjening af minister, Folketing og presse. Som student hos os får du derfor mulig for at komme helt tæt på den politiske dagsorden.

Analysekontoret har også ansvaret for at videreudvikle den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), der skal understøtte investeringstankegangen på børne- og undervisningsområdet, hvor vi søger flere nye medarbejdere til et helt nyt SØM team. SØM er en regnemodel, der skal anvendes til at konsekvensvurdere investeringer i børne- og undervisningsområdet. SØM blev oprindeligt udviklet på socialområdet til at hjælpe kommuner med at regne på de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser.

Du bliver en del af SØM-teamet på ca. 5 medarbejdere, som bliver primus motor for ministeriets arbejde med SØM. Teamet og du vil samarbejde tæt med Analysekontorets øvrige ca. 15 medarbejdere, herunder tre studenter. Du bliver desuden en del af Ministeriets studenternetværk, som løbende afholder både faglige og sociale arrangementer.

I Analysekontoret er det spændende og fagligt udfordrende at være på arbejde. Kontoret er præget af et stærkt sammenhold og højt humør, og der er stort fokus på faglig udvikling, samarbejde og sparring.

Om arbejdsopgaverne
Du kommer blandt andet til at:

 • Styrke det empiriske grundlag for at gennemføre konsekvensvurderinger på børne- og undervisningsområdet lokalt og nationalt gennem økonometriske effektmålinger
 • Foretage omkostningsvurderinger af børne- og undervisningsrelaterede indsatser
 • Deltage i arbejdet med større analyser på tværs af ministeriets område, blandt andet registerbaserede effektanalyser
 • Udføre registeranalyser, udtræk og bearbejdning af data fra ministeriets datavarehus og servere hos Danmarks Statistik i SAS/Excel og til dels Stata
 • Datapræsentation i form af grafer og tabeller til notater og rapporter
 • Udarbejde talberedskaber og fakta-ark med nøgletal

Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Studerer økonomi eller en anden relevant uddannelse og formentlig er på kandidatdelen af dit studie, men dygtige bachelorstuderende kan også komme i betragtning
 • Har en stærk talforståelse og øje for detaljerne
 • Er god til at arbejde i Excel
 • Har erfaring med programmering i SAS og/eller Stata
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og udviser initiativ og ansvarsbevidsthed
 • Trives med afveksling mellem rutineprægede og komplekse arbejdsopgaver

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. september 2020 eller hurtigst muligt.

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten samt organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)

Den ugentlige arbejdstid vil være 15 timer om ugen i gennemsnit. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale, og der tages selvfølgelig hensyn til undervisning og eksamener.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Morten Saaby på tlf. 20 14 66 59, morten.saaby@uvm.dk eller studenterkoordinator Christian Stoustrup på tlf. 21 52 79 12, christian.stoustrup@uvm.dk.

Du kan også læse mere om Børne- og Undervisningsministeriet på vores hjemmeside uvm.dk.

Sådan søger du 
Send din ansøgning, CV og eksamensbevis elektronisk senest søndag d. 16. august 2020. Du søger stillingen via vores hjemmeside uvm.dk/job.

Vi forventer at holde samtaler i uge 34. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Der kan forekomme en case-opgave i forbindelse med samtalen. Du får mere information herom, hvis det bliver aktuelt.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Børne- og Undervisningsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

16 august 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online