Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Specialeplads i Finansministeriets kontor for undervisning, uddannelse og forskning

Finansministeriet

Har du lyst til at skrive speciale i et fagligt miljø, der til dagligt beskæftiger sig med at understøtte regeringens policy udvikling, økonomiske politik og styring på undervisnings-, uddannelses- og forskningsområdet?

Så har vi en ledig specialeplads med gode muligheder for faglig sparring om uddannelsespolitik, uddannelsessystemets indretning, implementering af uddannelsesreformer og registerbaserede analyser af uddannelsesadfærd. Derudover får du adgang til en kontorplads i Finansministeriet med adgang til en række registerbaserede datasæt. Desuden får du indsigt i Finansministeriet som arbejdsplads og de mange forskellige karrieremuligheder i huset. 

Emner
Specialeemnet skal være inden for dagtilbud, undervisning, uddannelse eller forskning med en kvantitativ eller kvalitativ vinkel. Kontorets områder spænder fra dagtilbud til folkeskole, forberedende uddannelsestilbud (FGU), ungdomsuddannelser, og videregående uddannelser, herunder universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier samt voksen- og videreuddannelsesområdet (VEU) og forskning. Mulige specialeemner kunne fx være analyser af:

  • Dagtilbudsområdet, herunder fx ift. normeringer og overgang til skole.
  • Uddannelsesadfærd på ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser, herunder fx forløbsanalyser af sammenhænge ml. grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
  • Elever der forlader grundskolen uden tilstrækkelige kompetencer, herunder forløbsanalyser af elevgruppens tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet på sigt.
  • Brugen af karakterer og test, herunder effekten på elevernes læring og trivsel.  
  • Kvalitet af uddannelse eller undervisning, herunder fx effekterne af folkeskolereformen, gymnasiereformen eller andre uddannelses- og undervisningsinitiativer.
  • Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, herunder fx effekterne af støtten på elevernes trivsel og læring eller kvalitative studier af organiseringen af støtten på uddannelsesinstitutionerne.
  • Koblingen mellem videregående uddannelse og arbejdsmarkedet, herunder fx forskelle i effekt af forskellige videregående uddannelser eller de samfundsøkonomiske effekter af fx opkvalificering.
  • Brugen af voksen- og videreuddannelsestilbud (VEU), herunder de samfundsøkonomiske effekter af tilbuddene.
  • Effekterne af SU-systemet for fx studievalg, studietid eller øvrig uddannelsesadfærd.
  • Mv.

Vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med dig og kan bidrage med faglig sparring under specialet.

Om os
Finansministeriet varetager en bred vifte af opgaver, som bidrager til at give regeringen det bedst mulige grundlag for at træffe centrale politiske beslutninger og for at føre en sund økonomisk politik.

I 4. kontor har vi ansvaret for at understøtte regeringens policy udvikling, økonomiske politik og styring på undervisnings-, uddannelses- og forskningsområdet. På disse områder bistår vi bl.a. finansministeren i finanslovsarbejdet, foretager analyser af uddannelsessystemets indretning, deltager i sekretariatsbetjeningen af ekspertgrupper og forbereder politiske udspil.

Konkret har vi i kontoret – og i samarbejde med andre ministerier – bl.a. udarbejdet forslag til SU-udspil, folkeskolereformen, et nyt taxametersystem for de videregående uddannelser, et erhvervsuddannelsesudspil og en reform af universitetsområdet. Kontoret udarbejder desuden løbende registerbaserede analyser inden for undervisnings- og uddannelsesområdet.

Det praktiske
Er du interesseret og vil høre nærmere om en specialeplads, kan du kontakte chefkonsulent Kasper Gori Verdoner på tlf. 33 92 80 36 eller e-mail kgv@fm.dk samt specialkonsulent Katrine Erntgaard Anhøj på tlf. 50 96 74 98 eller e-mail kaena@fm.dk. Du kan også sende et første fagligt oplæg til drøftelse. 

Ansøgningsfrist er den 16. august 2020. Søg via Statens eRekruttering - brug knappen 'Søg her'.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

16 august 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online