Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Student til Ledelsessekretariatet

Erhvervsministeriet

Ansøgningsfrist: 05-08-2020

Vil du arbejde tæt på politiske beslutningsprocesser? Er du god til at overskue komplekse opgaver, samarbejde og formulere dig skarpt?

Så søg jobbet som student i Erhvervsministeriets Ledelsessekretariat.

Om jobbet

Erhvervsministeriet søger en student til Ledelsessekretariatets Strategi- og Koordinationsenhed. Enheden understøtter ministeriets arbejde med ministerens og regeringens strategiske og langsigtede politiske prioriteter. Som student vil du blive involveret i forskellige projekter og processer, der skal realisere ministerens erhvervspolitiske ambitioner. Det kan handle om at bidrage til strategiske forløb og processer, screene medier, komme med forslag til debatindlæg og forberede møder eller oplæg. Du vil herudover bistå med opgaver af mere praktisk karakter.

Jobbet vil give dig et indgående kendskab til arbejdet i et departement, koordination på tværs af ministerier og styrelser, Folketingets processer samt en ministers hverdag.

Om dig

Vi forventer, at du er godt i gang med en længere videregående, samfundsvidenskabelig uddannelse, som fx statskundskab, jura eller økonomi, og at du er klar på faglige udfordringer. Det vil desuden være en fordel, at du har erfaring fra et andet ministerium, Christiansborg, en interesseorganisation eller lignende.

Vi lægger vægt på, at du: 

  • Kan arbejde med korte frister i et politisk miljø
  • Har interesse for både politik og økonomi
  • Kan formulere dig godt, både skriftligt og mundtligt
  • Kan bidrage med tilrettelæggelse af gode processer på tværs af faglige områder

Om os

Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere ministeren og departementschefen. Ud over Strategi- og Koordinationsenheden består ledelsessekretariatet af en presse- og kommunikationsenhed samt sekretariatsfunktioner for ministeren og departementschefen.

Om ansættelsen

Ansættelsen sker som student efter gældende overenskomst mellem HK Stat og Finansministeriet. Arbejdstiden ligger typisk på 15-20 timer om ugen fordelt på 2-3 hverdage.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til chefkonsulent Thomas James Uldall Heidener på telefon 91 33 70 33.

Send din ansøgning via link på https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest den 5. august 2020. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer/karakterer samt andet relevant materiale. 

Der vil blive afholdt samtaler kort efter ansøgningsfristen. Der vil blive benyttet en casebaseret test i forbindelse med samtalen. Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement?

Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på virksomheder og de fleste danskeres liv. 

Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at skabe bæredygtige vækstvilkår og arbejdspladser, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Vi lægger vægt på faglig nysgerrighed, som skal sætte os i stand til at have blik for fremtidige forretningsmodeller. Samtidig er det en kernekompetence hos os at have en forståelse for de muligheder, den digitale udvikling i og uden for ministeriet åbner.

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for bæredygtig vækst og jobskabelse. Erhvervsministeriet arbejder således med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

05 august 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online