Studentermedhjælper til Market Data i Wealth Management

Nykredit

Har du mod på et studierelevant job i vores Market Data-enhed, som er ansvarlig for finansiel markedsdata i hele Nykredit-koncernen? Og læser du en økonomisk funderet uddannelse? Hvis ja, så er du måske vores nye kollega.

Udfordrende arbejdsopgaver
Vi kan tilbyde et alsidigt og udfordrende studiejob med arbejdsopgaver inden for udvikling af Market Data-løsninger, oprettelse og kendskab til stamdata samt kontrol og analyse af kursdata. Du får en stejl indlæringskurve og gode faglige udviklingsmuligheder, og så indgår du på lige fod i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige specialister. Hos os får du stort ansvar – også selvom du er helt ny.

Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og omfatter bl.a.:

  • deltagelse i udvikling og test af dataløsninger
  • udvikling og vedligeholdelse af egenudviklet applikation til omkostningsrapportering (Access/Excel/VBA)
  • administration af licenser og adgange for Nykredits handels- og informationssystemer
  • instrumentoprettelse og kontrol af kursdata
  • varetagelse af løbende drifts- og ad hoc-opgaver samt understøttelse af afdelingens øvrige medarbejdere.


Du har solid faglighed og en stærk talforståelse
Vi forestiller os, at du uddannelsesmæssigt har 2-3 år tilbage af studiet og planlægger at læse en relevant økonomisk kandidat. Du har som person en skarp analytisk sans, stærk talforståelse og et teoretisk kendskab til den finansielle sektor og finansielle instrumenter. Yderligere har du fokus på detaljen, arbejder struktureret og er god til at kommunikere skriftligt såvel som mundtligt. Det er et krav, at du har stor erfaring med Office-pakken - særligt Excel og VBA. Den rette kandidat til jobbet har ligeledes kendskab til SQL.

Selvstændig, initiativrig og engageret
Vi lægger stor vægt på frihed under ansvar, så det er vigtigt, at du selv tager initiativ og arbejder selvstændigt. Men samtidig evner du at indgå i et arbejdsfælleskab, hvor koordinering og prioritering af arbejdsopgaver er en vigtig faktor i det daglige. Arbejdstiden er op til 15 timer om ugen og involverer en stor grad af fleksibilitet fra begge parter. Din uddannelse er vigtig for os, så vi er naturligvis fleksible, når du har travlt på studiet. Ligeledes forventer vi fleksibilitet fra din side i forhold til presserende opgaver og projekter.

Din nye arbejdsplads
Market Data er et team på syv i afdelingen Fund Valuation & Market Data, som i alt består af 14 personer. Vi er en del af Nykredits Wealth Management-forretningsområde, der samler Nykredit-koncernens kompetencer inden for formue og investering. Du bliver en del af et specialistteam, hvor samarbejde og sparring er en del af det daglige miljø. Vi er one point of entry for data i Nykredit og leverer kompleks data til hele koncernen. Vi sikrer ensartet brug af data samt foretager løbende optimering af kvalitet, flow og infrastruktur.

Er du interesseret?
Søg jobbet online. Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads, kontakt afdelingsdirektør for Fund Valuation & Market Data Lars Aasand, 44 55 86 87. 

Ansøgningsfrist: 20. september 2020 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Nykredit

Geografi

København

Ansøgningsfrist

20 september 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online