Økonom til arbejdet med ny makroøkonomisk model

Finansministeriet

Fuldtidsstilling

Har du lyst til at bidrage til arbejdet med en ny makroøkonomisk model, som vil blive et helt centralt værktøj til finansministeriets mellemfristede fremskrivninger og konjunkturvurderinger for dansk økonomi? Så er en stilling i Finansministeriets Center for Holdbarhed og strukturpolitik måske dit næste job.

Om stillingen

Der søges en medarbejder, som kan følge udviklingsarbejdet og bidrage til implementeringen af en ny makroøkonomisk model (MAKRO) i Finansministeriets departement. Modellen vil komme til at udgøre den beregningsmæssige ramme omkring de mellemfristede fremskrivninger og konjunkturvurderinger for dansk økonomi, som spiller en central rolle i tilrettelæggelsen af finanspolitikken. Derudover vil modellen blive anvendt til at vurdere de makroøkonomiske konsekvenser af økonomisk-politiske tiltag og stød til økonomien.

Udviklingen af en betaversion af modellen er i sin afsluttende fase, og den forventes at blive offentliggjort i sommeren 2021. Herefter vil der være fokus på praktisk implementering med henblik på, at Finansministeriets departement overgår til MAKRO som det primære værktøj til mellemfristede fremskrivninger og konjunkturvurderinger.

Udviklingen af selve modellen varetages af en dedikeret modelgruppe under DREAM-gruppen. Der kan læses mere om projektet på deres hjemmeside: https://dreamgruppen.dk/makro/

Stillingen i Finansministeriets departement vil have fokus på at kvalitetssikre modellen og dokumentationen heraf i lyset af den påtænkte anvendelse i Finansministeriet. Dette vil blandt andet omfatte analyser af modellens opbygning, grundforløb og egenskaber. Stillingen indebærer et stort ansvar for faglig sparring med modelgruppen samt at opbygge tilstrækkeligt modelkendskab i departementet forud for implementeringen. Efter offentliggørelsen af betaversionen vil opgaverne få større fokus på at understøtte implementering og anvendelse af modellen i praksis – men den løbende videreudvikling af modellen vil også skulle følges.

Arbejdet vil give et unikt indblik i både det faglige grundlag for og praktiske arbejde med mellemfristede fremskrivninger, konjunkturvurderinger og makroøkonomiske konsekvensvurderinger i Finansministeriets departement.

Vi forventer, at du:

  • er uddannet økonom (fx cand.polit. eller cand.oecon.) med relevante faglige kompetencer
  • har gode samarbejdsevner, og motiveres af arbejdsopgaver, hvis resultater har betydning for samfundet
  • kan formidle ofte komplekse beregningsresultater og problemstillinger på en måde, så de er let tilgængelige for andre
  • er interesseret i og velorienteret om samfundsøkonomiske problemstillinger, herunder kort- og langsigtede udfordringer for dansk økonomi
  • har lyst til at arbejde med de nævnte opgaveområder tæt på de politiske processer og trives i et til tider hektisk miljø med korte deadlines. 

Konkret erfaring med anvendelse af makroøkonomiske modeller til fremskrivninger og konsekvensvurderinger, udvikling af (makro)økonomiske modeller og/eller udarbejdelse af makroøkonometriske analyser vil være en fordel, men er ikke en forudsætning.

Om os

Du vil blive ansat i Finansministeriets Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP), men vil samarbejde med flere andre kontorer i departementet, herunder Kontor for Økonomisk Politik (KØP) og Kontor For Konjunktur (KFK) samt modelgruppen under DREAM-gruppen.

HSP har ansvaret for vurderinger af reformeffekter på mange forskellige policy-områder og indgår ofte i det økonomisk-politiske reformarbejde. Det drejer sig fx om områder såsom skatter, afgifter, overførsler, pensioner, tilbagetrækning og uddannelse, hvor der foretages vurderinger af virkninger på navnlig arbejdsudbud, indkomstfordeling og de offentlige finanser, herunder den finanspolitiske holdbarhed.

Centret laver desuden registerbaserede analyser, fx af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser. Endelig har HSP ansvar for løbende at styrke det empiriske og teoretiske grundlag for vurderinger af den økonomiske politik på en række centrale områder. 

Vi tilbyder et job, hvor du sammen med engagerede og dygtige kolleger vil komme til at bidrage til centrale dele af det faglige grundlag for fastlæggelsen af den økonomiske politik helt tæt på den politiske beslutningsproces.

Finansministeriet som arbejdsplads

Finansministeriet indtager en central rolle i det politiske maskinrum på Slotsholmen og spiller en vigtig og koordinerende rolle i udarbejdelsen af regeringens politik.

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd og samarbejde med kollegerne en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet.

I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introduktionsforløbet "FM KickStart". Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef.https://fm.dk/job/finansministeriet-som-arbejdsplads/

Se mere om at arbejde i Finansministeriet her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Peter Eibye Bache på tlf. 25 26 27 89 eller e-mail peaba@fm.dk.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer (både for bachelor- og kandidateksamen) og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest den 25. september 2020.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vi forventer at holde samtaler i uge 39-40.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

25 september 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online