Finansministeriet søger studentermedhjælpere til arbejde med registerdata og analyser

Finansministeriet

Motiveres du af at arbejde i et politisk miljø, hvor vigtige samfundsmæssige beslutninger træffes? Har du lyst til at være med til at kvalificere beslutninger med fagligt skarpe analyser? Så er du måske vores nye kollega.

Om stillingerne

Finansministeriet søger to engagerede, talglade og analytisk stærke studentermedhjælpere til hhv. Kontor for Lovmodel og Fordeling og Udgiftspolitisk Center.

Stillingen i Kontor for Lovmodel og Fordeling

Kontoret for Lovmodel og Fordeling har ansvaret for at udvikle og vedligeholde Lovmodellen, som er et registerbaseret system af mikrosimuleringsmodeller. Lovmodellen anvendes til fordelings- og provenumæssige konsekvensberegninger på flere lovgivningsområder, fx indkomstskat og overførsler. Datagrundlaget er meget detaljeret og giver rig mulighed for samfundsøkonomiske analyser.

Arbejdet som studentermedhjælper i Kontor for Lovmodel og Fordeling består i at bidrage til udvikling og vedligeholde det registerbaserede datagrundlag samt at anvende registerdata til konsekvensberegninger og andre analyser, herunder den årlige Ulighedsredegørelse, svar på spørgsmål fra Folketinget eller borgere mv. En stor del af arbejdet vil foregå i SAS, og vil give dig et indgående kendskab til registerdata.

Stillingen i Udgiftspolitisk Center

Udgiftspolitisk Center (UPC) varetager blandt andet koordineringen af udgifts- og finanspolitikken og er dermed helt tæt på de centrale regeringsbeslutninger og centralt placeret i den økonomiske koordination på tværs af Slotsholmen. Centret forbereder herudover kommende 2. generationsreformer og koordinerer arbejdet med FNs verdensmål og Danmarks Nationale Reformprogram mv.

Som studentermedhjælper i UPC bliver du en del af et team, der skal udarbejde analyser til arbejdet med 2. generationsreformer, herunder på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Reformer, der blandt andet skal understøtte, at danskerne opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, og sikre reelt lige muligheder, så flere kommer i uddannelse eller job. En stor del af arbejdet vil involvere brug af registerdata i SAS, og vi lægger stor vægt på skarp og pædagogisk formidling.

Om Kontor for Lovmodel og Fordeling og Udgiftspolitisk Center

I Kontor for Lovmodel og Fordeling er vi i alt 12 medarbejdere, herunder en studentermedhjælper og to specialestuderende. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige kontorer i Finansministeriet.

I Udgiftspolitisk Center er vi 25 medarbejdere, herunder seks studentermedhjælpere. Vi arbejder tæt sammen med øvrige kontorer i Finansministeriet om blandt andet om udarbejdelsen af analyser til Ulighedsredegørelsen og i arbejdet med 2. generationsreformer.

Om dig

Du er stud.polit, stud.oecon eller lignede og har bestået anden årsprøve eller er tæt derpå. Du er omhyggelig med talbehandling, har analytisk sans og udviser et stort engagement i dit arbejde. Derudover er du ansvarsbevidst og vil kunne påtage dig egne ansvarsområder. Vi lægger desuden vægt på, at du kan samarbejde i teams, da du ofte vil tage del i de øvrige kollegers opgaver.

Finansministeriet som arbejdsplads

Finansministeriet indtager en central rolle som leverandør af beslutningsoplæg og analyser til brug for fastlæggelse af den økonomiske politik og udgiftspolitikken i Danmark.

Finansministeriet tilbyder et job, hvor du arbejder med fagligt komplekse og udfordrende problemstillinger tæt på den politiske beslutningsproces. Du får gode muligheder for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk og uformelt arbejdsklima.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område (OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Kontorfunktionærer, Laboranter og It-medarbejdere (HK) i staten.

Den ugentlige arbejdstid vil gennemsnitligt være cirka 15 timer om ugen med fleksibilitet i forhold til fravær i eksamensperioder mv.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

For yderligere information om stillingen kan du kontakte specialkonsulent Susanne Sundgaard Hansen på sha@fm.dk eller tlf. 40237372. Du kan også kontakte specialkonsulent Laura Nielsen Wester på e-mail laun@fm.dk eller tlf. 40237493.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen” og send din ansøgning med CV, karakterer og eventuelle bilag.

Indsend din ansøgning senest den 1. oktober 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 41.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

01 oktober 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online