Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Student til Økonomisk Sekretariat i KL

KL - Kommunernes Landsforening

Studenter til Økonomisk Sekretariat i KL

Interesserer du dig for det politiske samspil mellem kommunerne og regeringen, de dynamikker der gør sig gældende, når kommunerne skal navigere i den aktuelle politiske og økonomiske situation, og for økonomiske og administrationspolitiske analyser af den offentlige sektor generelt? Har du appetit på en blanding af store og små opgaver? Så er du måske den student, vi mangler i KL’s Økonomiske Sekretariat. 

Hvad er Økonomisk Sekretariat?
Vi koordinerer kommunernes interessevaretagelse på det økonomiske område. En af kontorets centrale opgaver er budgetsamarbejdet med regeringen. Det indebærer bl.a. årlige forhandlinger om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen samt en løbende overvågning af kommunernes budgetter og regnskaber. Desuden har vi en stor informationsvirksomhed over for kommunerne i form af budgetvejledning, nøgletal, kursusvirksomhed og generel vejledning i økonomiske spørgsmål. 

Vi søger en eller flere studenter, som kan indgå i et tværgående studenterteam på ca. fem studenter i Økonomisk Sekretariat. Herudover har vi fire studenter i KL’s Analyse- og makroenhed, som også er en del af Økonomisk Sekretariat. 

Hvorfor skal du søge?
Som student vil du få et bredt indblik i samspillet mellem de nationalpolitiske og lokalpolitiske dagsordener med økonomien som udgangspunkt. Vi tilstræber, at du får mulighed for at få din faglige viden fra studiet til at spille sammen med studenterjobbet gennem dine opgaver og din deltagelse i kontorets aktiviteter. Derudover får du som student i KL mulighed for at udbygge dit faglige netværk, både internt blandt studenterne i Økonomisk sekretariat og eksternt gennem KL's studenternetværk.

Du vil få indblik i samspillet mellem centrale og decentrale økonomiske og administrative problemstillinger. Samtidig vil du være en del af interessevaretagelsen i en af Danmarks mest centralt placerede interesseorganisationer. Kontorets konsulenter arbejder typisk med et specifikt fagområde, hvilket betyder, at man som student får rig mulighed for at få indblik i og arbejde med alt fra skoleområdet, beskæftigelse eller sundhed. Derudover får du mulighed for at arbejde med analyser og data, hvor det politiske budskab er i fokus. 

Dine opgaver:
Du vil indgå i tæt samarbejde med kontorets konsulenter og studenter, og kan bl.a. indgå i følgende opgaver:

 • Deltage i og forberede konferencer og workshops
 • Udarbejde web-baserede spørgeskemaundersøgelser og analysere resultaterne fra disse 
 • Administration, sagsbehandling og dataanalyse i forskellige projekter 
 • Udarbejde nøgletal til brug for analyser og informationsmateriale
 • Databehandling, -analyse og -formidling, typisk af økonomiske problemstillinger i kommunerne
 • Arbejde med at præsentere store datasæt visuelt og udarbejde rapporter i Power BI
 • Udarbejde større publikationer
 • Formidling og kommunikation

Vi forventer, at du:

 • Har bestået 1. årsprøven samt har mindst to år tilbage af en samfundsfaglig universitetsuddannelse
 • Har interesse for udvikling og udfordringer i den offentlige sektor - særligt med fokus på den økonomiske og administrationspolitiske dagsorden i kommunerne
 • Har mod på og interesse for at jonglere med data
 • Arbejder struktureret, selvstændigt, initiativrigt og fleksibelt
 • Har gode samarbejdsevner, er grundig og tager ansvar for eget arbejde
 • Har solidt kendskab til Office-pakken, herunder særlig godt kendskab til Excel

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du får løn efter overenskomst mellem KL og din faglige organisation. Arbejdstiden er som udgangspunkt 15 timer om ugen. Der er dog god mulighed for at koordinere internt i studentergruppen, hvorfor arbejdstiderne er fleksible og i vidt omfang vil kunne tage hensyn til eksamenslæsning.

Ansøgning
Send din ansøgning (max. 1 side), CV og karakterudskrifter senest d. 1. oktober 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 41.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

KL - Kommunernes Landsforening

Geografi

København

Ansøgningsfrist

01 oktober 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online