Instituttet tager ikke videnskabsteori alvorligt

Martin Nørgaard Petersen

Undervisningen i ’Videnskabsteori for økonomer’ er mangelfuld. Studienævnet nægter at gøre noget bagudrettet og fornuftige, fremadrettede løsninger må man se langt efter.

’Der er ikke specialiserede faglige kompetencer i økonomis videnskabsteori på instituttet’. Sådan sagde studieleder Thomas Markussen under et møde, jeg havde med ham om det faglige indhold i faget ’Videnskabsteori for økonomer’ sidste måned. Samme melding fik jeg i øvrigt fra tidligere studieleder Henrik Hansen, da jeg spurgte om, hvorvidt det er muligt at skrive bachelor i økonomifagets videnskabsteori.

På trods heraf har studienævnet valgt at udbyde et fag i netop økonomis videnskabsteori, velvidende at de faglige kompetencer ikke er til stede. Det kan i sidste ende betyde, at studerende har fået faglig forkert undervisning og er blevet forkert bedømt i deres eksaminer.

’Vi gør ikke noget bagudrettet’

På et halvanden time langt møde gennemgik studielederen og jeg det faglige indhold i både undervisning og eksaminer fra ’Videnskabsteori for økonomer’. Flere gange måtte studielederen anerkende, at visse formuleringer havde været uheldige eller at flere ting i eksamen kunne have været gjort anderledes. På trods heraf vil man hverken komme med præciseringer til rettevejledning eller tilbyde studerende, der mener at være blevet forkert bedømt, en omvurdering.

’Vi har diskuteret emnet’

Meldingen fra studielederen er, at man har diskuteret fagets udformning i studienævnet og at der vil komme ændringer, men først flere år ude i fremtiden. Men spurgt til om man havde overvejet en ekstern lektor som fx Thomas Presskorn, der måske er blandt de få i Danmark med specialiserede kompetencer indenfor emnet – og som i øvrigt var gæsteforelæser til undervisningen i foråret – var svaret: ’Hvem er det?’.

Man giver altså udtryk for at have diskuteret emnet – og at mine kommentarer i den forbindelse har spillet ’en vis rolle’ – men har i sidste instans ikke andet end kradset i overfladen.

Spurgt ind til, hvordan man stiller op til studienævnet var svaret ligeledes ’jeg ved det ikke’. Men hvis end ikke formanden for studienævnet ved, hvordan man stiller op til studienævnet – hvem gør så?

Klagesystemet virker ikke

Jeg har forsøgt at klage over den faglige udformning af eksamen i faget. Klagen blev afvist med besked om, at fakultetet ikke kan tage stilling til faglige spørgsmål, da de ikke har de nødvendige faglige kompetencer. Undskyld hvad? Hvis en klage over noget fagligt afvises, fordi der ikke kan tages stilling til det faglige indhold, hvor mange klager bliver så ikke afvist? Ikke fordi klagen ikke er berettiget, men fordi fakultetet ikke har kompetencerne? En af mine medstuderende, der klagede over sin vurdering i Videnskabsteori for økonomer, blev underkendt på baggrund af otte korte linjer fra eksaminator. Det kunne være interessant at se en statistik over afvisningsprocenter på klager.

For at få en faglig vurdering er det nødvendigt at anke klagen. Som jeg ser det, er det altså ikke før man anker, at klagen i virkeligheden får en reel vurdering. Og det kræver ikke megen adfærdsteoretisk viden at gennemskue, at der vil være et væsentligt frafald fra klage til anke. Behændigt for fakultetet!

I et nyligt opslag fremgår det, at Økonomisk Institut søger en studerende, som skal være med til at behandle "3-5 sager om året" i ankenævnet. Noget kunne altså tyde på, at der ikke kommer mange anker årligt.

Problematisk nævn

Jeg bebrejder ikke forelæseren i ’Videnskabsteori for økonomer’ for den mangelfulde undervisning. Det bør ikke lægge nogen til last, at man ikke har studeret side op og ned af Popper, Kuhn, Friedman, mv., når man i virkeligheden forsker i noget helt andet. Problemet er, at studienævnet vedtager at udbyde et fag i videnskabsteori for økonomer velvidende, at der ikke er de specialiserede faglige kompetencer til stede – og derudover godkender en eksamen med mangelfuld rettevejledning.

Det er obligatorisk at udbyde videnskabsteori. Men ingen kræver, at det har en økonomisk vinkel. Når vi alligevel bruger over halvdelen af forelæsningerne på at gennemgå elementær videnskabsteori burde man have udbudt et helt almindeligt kursus i videnskabsteori, men undervist af fagligt kompetente undervisere, som for eksempel Anders Silber fra filosofi, der har undervist i faget på Science.

Det hører ikke universitetet til at blive undervist af nogen uden specialiserede kompetencer og jeg kan kun opfordre mine medstuderende til at skrive en mail til studieleder Thomas Markussen og spørge hvordan dette kan gå til på Økonomisk Institut. Og at de, som har været til eksamen i faget i sommers, spørger om, hvorvidt censuren har opfyldt eksamensbekendtgørelse §57, hvor det fremgår at censor skal have ’specifik kompetence’. 

Derfor er det vigtigt

Videnskabsteori er vigtigt, fordi vi som økonomer skal vide, hvordan vi agerer i en videnskab, der ikke er så eksakt, som den fremstår. Og økonomers rolle i samfundet taget i betragtning, er det vigtigt, at den undervisning er grundig. Men når undervisningen bliver mangelfuld, er det essentielt for en dygtig vidensinstitution, at klagesystemet er retfærdigt, effektivt og fagligt kompetent. 

Faktaboks

Martin Nørgaard Petersen er stud.polit ved Københavns Universitet. Han er tidligere vinder af den danske filosofiolympiade og har taget kurser i filosofi ved både KU og UC Berkeley. Han laver derudover indhold til norgaardpetersen.dk.

Alle holdninger er skribentens egne.

4 kommentarer


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 10. december 2019 #1

Problemet med faget er at det blev vedtaget politisk at have videnskabsteori paa ALLE uddannelser. Det kan man vaere enig eller uenig i, men hvis ikke man saa i samme omgang giver tilskud til at ansaette folk med kompetencer i faget betyder det at man noedvendigvis faar potentielt "daarlig" undervisning (ham CBS'eren lyder som et udemaerket bud, men mon ikke han allerede underviser for sin nuvaerende arbejdsgiver?).

Dertil skal man saa huske paa at der er andre fag der tilsvarende har sub-optimal undervisning og pensum, det kommer man desvaerre ikke udenom.


Emil Blicher

Emil Blicher @ d. 11. december 2019 #2

@Christian Stassen: Det kan næppe fortsat være en undskyldning. Der har - mig bekendt - været videnskabsteori på økonomistudiet i mange år. Det virker mere som en ligegyldighed fra instituttets side overfor faget.


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 11. december 2019 #3

Ja det er efterhaanden en del aar. Men min pointe er netop at der ikke fra instituttets side var et oenske om at have dette fag som obligatorisk. Der var et valgfag i teorihistorie foerhen, derudover ikke noget. Det betyder vel at instituttet ikke har speciel interesse i det? og derfor maa man vel nok ogsaa forvente at de ikke ligefrem haster ud og ansaetter en professor i videnskabsteori, der er nok en del ting der stod hoejere paa oenskelisten.

Dermed ikke sagt at det er rigtigt, eller at det ikke kunne goeres bedre, blot at det var MEGET klart at MANGE studier ville have problemer med dette fag, paa grund af den maade det blev paaduttet dem. Der er en del venner fra forskellige studier fra hvem jeg har hoert at deres videnskabsteori fag ogsaa var en joke, saa polit er desvaerre ikke det eneste sted.


Jonas Holst

Jonas Holst @ d. 16. january #4

Jeg er fuldkommen enig Martin.
Hvis vi ikke lærer videnskabsteori på et vist plan, kan vi på nogle måder ligeså godt flytte ud til købmandsskolen eller kalde uddannelsen for en professionsbachelor.
Jeg tog faget samtidig med dig og husker tydeligt første forelæsning, hvor forelæseren meget ærligt fortalte at studielederen et par år tidligere havde banket på hendes dør for at høre om hun ikke kunne varetage undervisningen i videnskabsteori. Dertil fortalte hun, at have tænkt noget i retning af: "Videnskabsteori - hvad er det nu lige det er for noget? Det er vist noget man havde engang på bacheloren..." Chokerende og ærgerligt at man helt tydeligt nedprioriterer et så vigtigt fag - især for de mange studerende der bliver mangelfuldt undervist, men selvfølgelig også for underviseren.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Faktaboks

Martin Nørgaard Petersen er stud.polit ved Københavns Universitet. Han er tidligere vinder af den danske filosofiolympiade og har taget kurser i filosofi ved både KU og UC Berkeley. Han laver derudover indhold til norgaardpetersen.dk.

Alle holdninger er skribentens egne.