Ølbriller - og risikoen forbundet med dem

Anne Sophie Schytt Lassen

Har du nogensinde oplevet, at de andre i Kommunen bliver pænere, jo tættere klokken bliver på 2? Eller har du mod slutningen af fredagsbaren været mere tilfreds med dit eget spejlbillede, end du var tidligere?

Hvis du kan svare ja til spørgsmålene ovenfor, har du nok erfaret effekten af ølbriller.

Ølbriller er et udbredt fænomen, der defineres som ”en situation der eksisterer, når man er beruset, og personer af det foretrukne køn fremstår mere attraktive, end når man er ædru.”

Ølbrille-effekten afhænger ikke alene af antallet af lunkne dåseøl og fiske-shots, du har indtaget i løbet af fredagsbaren, men af flere andre faktorer. Der er en formel, der udregner effekten af ølbriller givet den aktuelle situation. Argumentet for formlen er, at det ikke alene er alkohol, der påvirker dømmekraften, men også en række andre faktorer som belysning, distance og røg i lokalet. Styrken af ølbriller, β, beregnes således:

Hvor An er antallet af genstande, afhængig af køn, kropsvægt og alkoholresistens, δ er distancen mellem dig og aftenens udkårne, σ er røg i lokalet målt på en skala fra 1-10, λ er belysning i lokalet målt candela pr. kvadratmeter, hvor normal belysning i et rum er 150 cd og Vo er et mål for synsstyrke hvor 6/6 er normalt.

Formlen beregner ølbriller på en skala et fra 0 til 100+, som kan tolkes som et procentvis fald i standard. Når β er 0 opfattes den samme grad af attraktivitet som i ædru tilstand, og ved 100+ er alle til festen en perfekt 10’er.

Øl har, som det fremgår af formlen, isoleret set ikke den store effekt. Hvis du har normal synsstyrke, befinder dig et velbelyst lokale uden røg, på en halv meters afstand til aftens udkårne og med 8 genstande i blodet er effekten fra ølbrillerne 2,6.

Hvis du så drikker yderligere 5 genstande er effekten af ølbrillerne stadig kun 6,9.  Så selv med 13 genstande i blodet er standarden for, hvad man finder attraktivt, altså faldet med under 7 procent i forhold til ædru tilstand.

”Kommune-briller”

Nu er det jo sådan, at Kommunen ikke er et velbelyst lokale, og at festudvalget fra tid til anden tænder for en røgkanon. Hvilken effekt har det på dine ølbriller? Hvis vi ændrer på konstanterne og antager, at belysningen i Kommunen er cirka den halve af et velbelyst lokale (75) og lader effekten fra røgmaskinen være tilsvarende til et røgfyldt lokale (5).

Da promillen næppe er den samme over hele aften, foretager vi en simulation, hvor vi holder alle andre parametre konstante og lader antallet af genstande i blodet variere fra 1 til 20. 


Som det fremgår af figuren ovenfor, er ølbrillernes styrke med 8 genstande i blodet 22,8 procent. Ved indtagelse af yderligere 5 genstande er effekten af ølbrillerne 58,5 pct. Hvis antagelserne holder, betyder det, at lige knap 17 genstande i blodet medfører, at alle i rummet ligner perfekte 10’ere. 

Praler du overfor vennerne mandag morgen?

Omgivelserne i Kommunen har altså stor betydning for styrken på ølbrillerne. Men hvad betyder det for dig?

Vi antager, at udseendet blandt deltagerne til en fredagsbar i Kommunen kan beskrives med en trunkeret normalfordeling med en middelværdi på 5 og en standardafvigelse på 2. Ingen er smukkere end 10 og ingen er grimmere end 0, så vi sætter både en nedre og øvre grænse - og vi antager desuden, at hovedformålet med at tage til fredagsbar er at score! 

Hvis Vi antager, at den kræsne polit normalt har en standard på en 6’er, men et massivt alkoholindtag i løbet af fredagsbaren har medført 10 genstande i blodet (hvilket ud fra empiriske observationer til fredagsbarer virker rimeligt), så er standarden faldet med omkring 1/3 – altså til en 4’er. Ølbrillerne har altså fået dig til at sænke din standard, men fjerner ikke al dømmekraft!

Som nævnt er hovedformålet med at møde op til fredagsbaren at score. Vi antager at det lykkedes og at du til trods din høje promille altså er så heldig at finde en person, der opfylder dine  knap så strenge krav - og som gerne vil med hjem. Hvad er risikoen så for, at du – i kraft af dine ølbriller – er gået så langt ned i standard, at du ikke praler overfor vennerne mandag morgen? 

På baggrund af de ovenstående antagelser beregner vi P(X>6|X>4), hvor X~N(5,2), X ϵ [0;10] og beskriver udseende på den person du har scoret til fredagsbaren. 

Der er altså en 56 % sandsynlighed for at der IKKE skal prales mandag morgen.

Alle parametre i modellen samt antagelserne om gæsternes i fredagsbarens udseende er udelukkende baseret på subjektive vurderinger. Så hvis du ikke synes, at de er realistiske, kan du jo selv ændre ved parametrene, udregne effekten af lige præcis dine ølbriller og derefter sandsynligheden for, at du foretager dårlige beslutninger i en massiv brandert i Kommunen. Men lad det endelig ikke holde dig tilbage på fredag eller nogen andre dage!

Tags: #Fredagsbar  #kommunen  #Øl  #Dårlig Dømmekraft 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om