På studiejob i IFU

Jakob Nielsen

Mark Dencker fortæller om sit studiejob i IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande.

Hvor mange timer arbejder du om ugen?
Ansat til 15-20 timer om ugen, har siden februar arbejdet 30-40 da jeg også blev ansat i finansafdelingen.

Hvor længe har du haft jobbet?
Siden juni 2008

Hvordan fik du jobbet?
Blev i sommeren 2008 projektansat dagen efter min ØPII/ØPB eksamen og efter sommerferien fastansat som studentermedarbejder i investeringsafdelingen.

Hvordan er det relevant for en stud. polit. og hvilket fag har været mest relevant for dig?
Investeringsbeslutninger træffes under usikkerhed, investeringsbeslutninger i udviklingslande træffes under ekstrem usikkerhed. Vil den politiske situation forblive stabil i Senegal de næste 5-10 år, eller bør det politiske risikotillæg opjusteres? Hvorvidt bør det forventes at Kinas høje vækstrater vil afføde en øget fokus på kvalitet frem for pris, således at Kina ikke blot ses som et billigt arbejdsmarked for danske virksomheder, men også et interessant salgsmarked? Arbejdet i en investeringsfond som IFU består i praksis af at identificerer, vurderer og afdække sin risiko bedst muligt, billigst muligt. I vores moderne verden findes der gudskelov en række finansielle produkter til risikodækning som f.eks. valuta-swaps og put-optioner. Desværre kan langt fra alle risici dækkes, især når det drejer sig om en investering i et udviklingsland. Det er her politter kommer ind i billedet, til budgetberegninger og fremskrivninger af et investeringsprojekt.

Generelt har Corporate Finance and Incentives været det fag der har været mest relevant for mig. Det gælder dog, at i dagligdagen har jeg ikke kunnet være foruden pensum fra mikro, makro og kvant, som både gør en studerende i stand til at sætte sig ind i de anvendte budget-modeller, rente-modeller og likviditets-modeller i en investeringsfond, men også at forstå den måde risiko udvikler sig på ved diverse stød.

Er der fryns og sociale arrangementer på arbejdspladsen? Hvordan er eksempelvis forholdene i kantinen?
Udover den gratis kaffe og frugt, gode kantine, årlige julefrokost og et weekendophold i pæne omgivelser med kolleger får du en bærbar stillet til rådighed, adgang til både litteratur og statistik om udviklingslande samt finansielle data, men vigtigst af alt, følelsen af at du skaber værdi for andre der har brug for det.

Hvor langt var du på studiet, da du fik jobbet?
Netop startet på 3. semester da jeg startede i investeringsafdelingen, 6. semester i finansafdelingen.

Hvad er det bedste ved jobbet?
Tempoet, det internationale miljø og de mange muligheder investeringsfonde byder på. Når du har været hos IFU i noget tid bliver du inviteret med til investeringsmøderne. Ekstremt spændende at sidde med 'up front' til gennemgang af de fremskrivninger du selv har været med til at lave. Og så desuden også finde ud af at en stud.polit ikke har den fjerneste anelse om forhandlingsteknikker!

Kan du se dig selv arbejde videre på denne arbejdsplads og / eller i dette arbejdsområde, når du er færdiguddannet?
Ja og ja. Jeg skal fra 4. oktober læse en master i global finance and banking i Barcelona med henblik på at få en bedre forståelse af det moderne finansielle system, hvilket er helt elementært for hvordan investeringbeslutninger træffes i udviklingslande. Dernæst er jeg lige nu i gang med diverse interviews med IFC i Verdensbanken, med henblik på et internship i sommeren 2011.

18 kommentarer


Gæst

Rasmus V (gæst) @ d. 04. september 2010 #1

Jeg synes lige fotografen skal krediteres... :)


Gæst

Kasper (gæst) @ d. 06. september 2010 #2

Endnu en fed artikel!


Gæst

Rasmus (gæst) @ d. 06. september 2010 #3

Fedt at læse at CF kan bruges til andet end at sidde i en bank


Gæst

LDN (gæst) @ d. 09. september 2010 #4

CF kan bruges paa naesten alle arbejdspladser - naar man i ministerierne laver budgetoverslag bruges elementer fra faget, hvis man sidder i en virksomheds ledelse er faget essentielt, hvis man arbejder med udviklingslande er viden om finansielle markeder essentiel etcetc. Finansiering burde vaere et obligatorisk fag paa studiet (eventuelt erstatte erhvervsoekonomi som jeg har ambivalente foelelser for)


Gæst

Mark Dencker (gæst) @ d. 09. september 2010 #5

Jeg er meget enig med LDN. Som økonom kan den finansielle sektor ikke ignoreres, vores markedsøkonomi er på mange måder bygget op omkring den finansielle sektor og dets beslutninger. Jeg vil klart anbefale CF som valgfag.


Gæst

LDN (gæst) @ d. 09. september 2010 #6

Alternativt, hvis man ikke er bange for ordet matrix, kan Finansiering 1 paa MatOek VARMT anbefales - synes det er en klasse over CF (og alle andre finansieringsfag paa ECON)


Adam Tejs

Adam Tejs @ d. 11. september 2010 #7

@ LDN
Er det generelt din opfattelse, at finansieringsfagene er af højere niveau på mat-øk? Eksempelvis Fin 1 og 2 og Continuous-time finance 1 og 2 fremfor polits pendanter: CF, Asset Pricing Theory og Advanced Finance Theory.
Det virker som om pensum er meget det samme: Lando og Poulsen som intro og derefter Björk.


Gæst

LDN (gæst) @ d. 13. september 2010 #8

Ja, det er helt klart min opfattelse. Lando/Poulsens noter bruges ganske vist ogsaa paa polit men ikke som primaert materiale (medmindre dette er aendret siden jeg tog dem). Dertil skal man heller ikke glemme at to fag med samme pensum kan vaere meget forskellige - og CF er meget "bloedere" end Fin1. Bloedt er ikke noedvendigvis skidt, men da begge fag ikke paa nogen maade er svaert materiale er der ingen grund til at pakke tingene ind i vat. Jeg mener sammenligningen er lidt ligesom at sammenligne makro1 paa polit med makro1 paa cbs - pensum er paa mange maader det samme, men fagene er milevidt fra hinanden.

AssetPricingTheory og Advanced Finance Theory er begge nyere fag, og det er mit indtryk at undervisningen i disse ikke er 100% stabilt (er det ene / dem begge ikke ogsaa "udsat"? det er ligesom det var for CF, at finde underviser til disse fag staar ikke hoejt paa ledelsens prioliste). Igen er pensum megegt som i FinKont, men jeg vil godt love dig det er en anden oplevelse paa matoek. Men hvorimod Fin1/2 er relativt lige til for en polit, vil FinKont vaere en ordentlig mundfuld for de fleste - men det betyder jo ikke noedvendigvis at det er skidt, det betyder bare at man skal nedjustere sin karakterforventning. Men i sidste ende er det vel indlaering, ikke karakter der betyder noget - men hvis man ikke vil forringe sit snit, kan man jo bare lade vaere med at overfoere faget (uha, saa lugter det jo af frivilligt ekstraarbejde :) )

CBS har ogsaa en raekke finansieringsfag der kan vaere vaerd at overveje (matematisk finansiering 1-3 minder om MatOeks fag MatFin1=Fin1, MatFin2=FinKontBabylevel, omend jeg her igen vil mene MatOek er bedst). Kan vaere en ide at tage Fin1/2 og saa MatFin2/3 hvis man vil undgaa at blive slagtet i FinKont1/2. De har ogsaa en raekke andre gode fag.


Gæst

LDN (gæst) @ d. 13. september 2010 #9

Hvis du vil have lidt mere uddybende forklaring kan du smide din email, saa kan jeg fyre en laengere mail afsted


Gæst

(gæst) @ d. 13. september 2010 #10

@ LDN
Tusind tak! Det var MEGET hjælpsomt:)
Du har fuldstændig ret angående Lando/Poulsen noterne. Det er kun 3. kapitel der er inkluderet i CFs pensum.
Jeg følger i øjeblikket CF på 5. sem., men overvejer at supplere med fin1 til foråret da det kun bliver udbudt i årets 1. blok. (Jeg ved endnu ikke hvilket af fagene jeg ender med at søge merit for.)

Du må meget gerne smide mig en email med dine personlige erfaringer. Det vil blive utrolig værdsat!
Min email er joerring ( at ) gmail.com.

På forhånd tak :)


Adam Tejs

Adam Tejs @ d. 13. september 2010 #11

@ LDN
Tusind tak! Det var MEGET hjælpsomt:)
Du har fuldstændig ret angående Lando/Poulsen noterne. Det er kun 3. kapitel der er inkluderet i CFs pensum.
Jeg følger i øjeblikket CF på 5. sem., men overvejer at supplere med fin1 til foråret da det kun bliver udbudt i årets 1. blok. (Jeg ved endnu ikke hvilket af fagene jeg ender med at søge merit for.)

Du må meget gerne smide mig en email med dine personlige erfaringer. Det vil blive utrolig værdsat!
Min email er joerring ( at ) gmail.com.

På forhånd tak :)


Gæst

Gæst (gæst) @ d. 27. october 2010 #12

Lad nu være med at tage fagene på matøk uden de rigtige forudsætninger. Hvis man ikke vil bruge tiden på at lære den bagvedliggende målteori mm., så hold jer til fagene på polit og cbs. Hvis man ikke magter det tekniske, så får man alligevel aldrig et rigtig teknisk arbejde bagefter, og så er den intuition som man lærer på politstudiet og på cbs det helt rigtige.


Adam Tejs

Adam Tejs @ d. 27. october 2010 #13

Kære Gæst

Har du ikke lyst til at uddybe? Min opfattelse er, at man som polit kan tage både Fin1 og Fin2 uden nævneværdige problemer. Derudover planlægger jeg at tage An1 og MI (Mål og Integralteori) og evt. An2 og derefter tage FinKont1. Min opfattelse var, at jeg herved var dækket ind? Men det kan godt være, at jeg tager fejl?

På forhånd tak,
Adam


Gæst

Bemærkning (gæst) @ d. 27. october 2010 #14

@Adam Tejs Jørring:

Tror vist bare at "Gæst" mener, at du kun skal bevæge dig ud i den tekniske del af finansiering, hvis du har den tekniske kunnen / de matematiske evner. Hvis ikke dette er tilfældet, giver det ikke mening at uddanne sig til at besidde et job, som man egentlig ikke i første omgang havde baggrunden for at besidde. Men kør da på hvis du mener, at du er godt rustet rent teknisk og har interessen for finansiering!


Gæst

cstassen (gæst) @ d. 28. october 2010 #15

Der er et vist niveau af rigtighed i "Gaests" kommentar. Som polit bliver man aldrig "quant" i en bank eller andre lignende stillinger. Det betyder dog IKKE at man ikke boer tage matoek fagene. For det foerste: matematisk tankegang hjaelper i alle sammenhaenge, det i sig selv er god nok grund. Isaer den abstrakte matematik, som man faar via Analyse o Sand/MI fagene paa matoek, er god her. For det andet: at tage disse fag hjaelper en til at forstaa de mere tekniske finansieringsfag som FinKont paa matoek. Det er klart athvis man VIRKELIG 100% skal kunne forstaa disse fag skal man tage Analyse0,1,2 og Sand1-4 plus Stokastiske processer og Stokastiske Integraler 1 og 2. Mindre kan dog ogsaa goere det - en person der har taget An0,1 (An0 fandtes ikke da jeg tog dem) og MI/Sand1 forstaar FinKont i langt hoejere grad end folk der ikke har taget dem. Og denne forstaaelse af FinKont raekker ganske rigtigt ikke til et quant job, men gerne til salgs/trading jobs. Andre industrier skal jeg ikke goere mig klog paa.

Mht Fin1/2, disse fag kan sagtens tages uden at man har taget mere matematik end man har paa polit. Der er ganske vist lidt ting i noterne i kapitel 5 i Fin1 som er lidt uklare, men det er paa ingen maade noget problem. Jeg kender mange politter der har taget Fin1 med stor succes (undertegnede selv blandt andet). Fin1 er polit's intro fin fag langt overlegent.

Der er altid en afvejning mellem at tage mere matematik og forstaa sammenhaengene mere i dybden vs at tage flere brede fag. Jeg mener personligt ikke det skader at tage An0,1 og lidt mere, men andre kan vaere af samme holdning. "Gaest" har dog ret i at hvis man bare tager fagene for at tage dem, dvs ikke rigtigt foelger med etc, saa er det spild af tid. Man skal goere en reel indsats


Gæst

Captain Obvious (gæst) @ d. 28. october 2010 #16

Citat: ' "Gaest" har dog ret i at hvis man bare tager fagene for at tage dem, dvs ikke rigtigt foelger med etc, saa er det spild af tid. Man skal goere en reel indsats'

Nogle af os ville nok argumentere for, at dette kunne gælde generelt og ikke blot for fag på matøk...


Gæst

captain - ja du har ret (gæst) @ d. 29. october 2010 #17

ja, cstassen har vidst gentagne gange vist sig ikke at være for skarp i dette forum.


Gæst

cstassen (gæst) @ d. 29. october 2010 #18

rigtig nok at det gaelder generelt. men der er en forskel paa at forstaa noget materiale saa man kan klare faget og bestaa eksamen med ok resultat, og saa virkelig forstaa det saa man forstaar de underliggende teorier og har dem helt under huden. Det er i langt hoejere grad tilfaeldet med disse mat fag end med fx polit fag - og mange politter er ganske udemaerkede til at regne opgaver der er typeopgaver, men knap saa gode til den type opgaver der regnes paa matoek.

har du proevet fagene derude? hvis du havde ville du nok vaere enig i at der er en forskel. det er vel lidt ligesom naar politter taler ned om CBSere pga deres lavere mat niveau mm...


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger