Prisopgave i arbejdsmarkedsøkonomi 2016

Bjarke Modvig Lumby

Har du planer om at skrive bacheloropgave eller speciale i arbejdsmarkedsøkonomi i 2016? Beskæftigelsesministeriet giver 25.000 kr for den bedste økonomiske bachelorrapport eller kandidatspeciale inden for dansk arbejdsmarkedsøkonomi.

Tema og emner i 2016
Prisen for år 2016 vil gå til den bedste besvarelse af en opgave, der belyser et aktuelt emne inden for det overordnede tema ”Dansk arbejdsmarkedsøkonomi”.

Emnet for opgaven kan fx være:

  • Økonomiske incitamenter af ydelsessystemet belyst i forhold til forskellige grupper af offentligt forsørgede
  • Effektanalyse af indsatser for ledige, herunder indsatser for udsatte grupper
  • Effektanalyse af uddannelsespåvirkning på arbejdsmarkedstilknytning.

Afhandlinger, som belyser andre emner, der ligger inden for det overordnede tema, kan også komme i betragtning.

Hvem kan komme i betragtning til at deltage i prisopgaven?
Økonomistuderende indskrevet ved en dansk uddannelsesinstitution og som har indleveret og fået bedømt en bachelorrapport eller et kandidatspeciale i 2016 til karakteren 10 eller 12. Besvarelser kan have en eller to forfattere.

Hvem kan indlevere en opgave?

Lærere, der vejleder studerende, kan sende forslag til prismodtagere. I forslag skal der vedlægges kopi af opgaven samt oplysning om den karakter, opgaven er resulteret i. Studerende indbydes også til selv at indlevere opgaver, som skal vedlægges oplysning om karakter og vejleder samt tilladelse til at kontakte vejleder med henblik på at få en evaluering.

I forbindelse med indsendelse af besvarelsen skal der vedlægges en kort (2-3 sider) sammenfatning - eventuelt i form af et allerede udarbejdet resumé, en synopsis eller lignende – der præsenterer besvarelsens centrale problemstillinger og teoretiske overvejelser, samt fremhæver dets relevans for Beskæftigelsesministeriets ressort.

Bedømmelseskriterier
Prisen uddeles til den bedste bachelorrapport eller det bedste kandidatspeciale, som har opnået karakteren 10 eller 12. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at opgaven bidrager med nye vinkler og interessante overvejelser om et emne inde for det overordnede tema, og som er af generel interesse for det danske arbejdsmarked og dermed for Beskæftigelses­ministeriets ressort.

Bedømmelsesudvalg
Til at bedømme de indleverede besvarelser har Beskæftigelsesministeriet nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af professor og økonomisk vismand Michael Svarer, Aarhus Universitet, lektor Daniel le Maire, Københavns Universitet, lektor Birthe Larsen, Copenhagen Business School og analysechef i Beskæftigelsesministeriets departement Claus Andersen.

Hvornår uddeles prisen?
Navnet på vinderen offentliggøres i foråret 2017 ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet. Udover prisen på 25.000 kr. skal prisvinderen som led i prisoverrækkelsen holde et oplæg om opgaven i ministeriet.

Frist for indlevering af opgaven?
Besvarelse, sammenfatning og kontaktoplysninger indsendes elektronisk til Beskæftigelsesministeriets Koncern HR på adressen: hr@bm.dk senest den 31. januar 2017.


Tags: #Speciale  #Bachelor  #beskæftigelsesministeriet  #specialepris  #prisopgave  #arbejdsmarkedsøkonomi  #labour economics 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om