De studerende i ansættelsesudvalget!

Polit Rådet

Vi studerende er sat uden for medindflydelse, når der skal ansættes videnskabeligt personale på Det Samfundsfaglige Fakultet. Derfor opfordrer vi dig, som SAMF-studerende, til at skrive under på, at vi i fremtiden skal have en plads i ansættelsesudvalget. Det vil betyde, at vi i fremtiden kan sikre at vi ikke kun har gode forskere, men også engagerede og oplagte forelæsere.

Hvad er situationen?

 Dekan Troels Østergaard siger stadig, at vi studerende ikke må være med. Derfor skal vi lægge endnu mere pres på, og vise at vi vitterligt gerne vil være med, for at det kan lykkedes. Der kommer nye retningslinjer fra rektoratet i løbet af de næste par måneder, der sætter rammerne for om vi kan komme med eller ej. Formegentligt bliver det sådan, at dekanerne på de forskellige fakulteter selv kan sætte rammerne lokalt, hvorfor det er vigtigt vi allerede nu er opmærksomme på situationen, og lægger maksimalt pres på.


Hvorfor skal vi studerende med?

 Vi skal med, fordi det er vores undervisere vi møder til dagligt, når vi tager på universitetet. Det er dermed underviserne, der har den største indflydelse på vores hverdag og uddannelse. En god underviser kan fange vores opmærksomhed for et emne, mens en dårlig underviser kan gøre det modsatte.

Da vi i forvejen er med til at ansætte både rektorer og dekaner er det underligt, at vi ikke har noget at skulle have sagt, når vi er dem der har mest hands-on erfaring med at modtage undervisning. VIP'erne har repræsentanter i ansættelsesudvalget, mens vi kun er repræsenteret af vores studieleder, som ikke har samme hands-on erfaring som vi har, hvad angår definitionen på en god underviser. Bare rolig, vi studerende kommer ikke til at skulle tage faglige beslutninger. De personer der kommer til bedømmelse i et ansættelsesudvalg er allerede fagligt godkendt af både nationale og internationale eksperter indenfor området.

 

Gå ind og skriv under online på linket her under, og vær med til at give os studerende medindflydelse på ansættelse af vores undervisere!

http://www.skrivunder.net/de_studerende_i_ansattelsesudvalget

 

Husk at bekræfte den mail der bliver sendt til dig efterfølgende!

Før dette er gjort har du ikke deltaget i indsamlingen.

Tags: #Politraadet  #undervisning 

Faktaboks

Du giver din elektroniske underskrif, ved at gå ind på linket, udfylde formularen og bekræfte på mail.

 

45 kommentarer


Morten Isaksen

Morten Isaksen @ d. 16. may 2012 #1

Hvordan vil de studerende helt konkret bidrage i ansættelsesudvalget? Vil man f.eks. se en prøveforelæsning før man ansætter en kandidat?


Steen Jensen

Steen Jensen @ d. 16. may 2012 #2

Jeg været med til at ansætte vores Institut leder, vores prodekan og diverse øvelses lærer, og mine erfaringer er at man som studerende ikke kan ændre nævneværdigt på det der bliver besluttet, fordi man ikke har de nødvendige konpetancer (lige som alle andre) til at vide hvordan VIP'erne bliver som forelæser før de faktisk begynder at undervise.

Det er selvfølgelig godt at have indflydelse, men jeg mener ikke det gode opvejer det forøgede bureaukrati, som automatisk kommer ved at der skal flere ind i ansættelses udvalgene.

Derfor lad vær med at skrive under! og hold institutet mindre buraukratisk!


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 16. may 2012 #3

Steen: Det handler vel blot om at gøre sin indflydelse gældende. Jeg har da også været med i ansættelsesudvalg (eller koordineringsudvalg som det vist reelt hedder) til øvelseslærer og jeg synes da, man bliver lyttet til.

De fleste af os har da prøvet at have forelæsere, der har været elendige undervisere. Det er derfor fint at have én med, der kan tale de studerendes sag og gerne prøve at slå en sag for, at undervisere også skal have kompetencer inden for det.

At det så er klart, at studerende ikke har noget at vurdere især interne ansatte, der også skal ansættes på baggrund af videnskabelig forskning, er en anden sag. Men der er klart et rationale bag, at vi bliver hørt i forbindelse med ansættelse af eksterne.


Steen Jensen

Steen Jensen @ d. 17. may 2012 #4

Jeg syntes nu stadig ikke det er det værd, at lave en regl der kræver at der skal være en studerende med i alle VIP ansættelsesudvalg.

Hvad nu hvis de har brug for at ansætte en VIP'er hen over sommerferien, skal de så vente 3 måneder intil et studenterråd har sat sig sammen og udpeget en repræsentant.

Jeg syntes det er fint at have en studenter repræsentant med i VIP ansættelsesudvalg, men jeg syntes ikke det skal være et krav.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 17. may 2012 #5

@steen:

no offence, men det problem du sætter op er altså til at løse og er vist ingen reel problemstilling.


Steen Jensen

Steen Jensen @ d. 17. may 2012 #6

@Mikael:

No offence taken, det var også et dårligt argument, problemstillingen kan sagten løses af et pragmatisk studenterråd.

Min pointe er nok også mere, at jeg ikke syntes der skal være flere regler omkring ansættelser på KU, der er nok til at systemet er regiet nok som det er.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 17. may 2012 #7

@Michael: Jeg kan dog stadig ikke helt se hvad en studerende rent faktisk kan byde ind med? Fint man skal have fokus på undervisningskompetencer - men er der belæg for der ikke er fokus på dette?

Hvis man skulle indføre en sådan ordning, for eksempel for eksterne ansættelser, hvordan skulle den studerende så vurdere undervisningskompetencerne?


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 17. may 2012 #8

@Patrick

Jeg synes, at diverse eksterne ansættelser af undervisere tyder på, der ikke er NOK fokus på det. Man er selvfølgelig velkommen til at være uenig, men så må man da også forklare, hvorfor det er, at man på universitets niveau i DK er blevet mødt med undervisere, der måske underviser 85% af den planlagte tid, viser youtube videoer og andet gøgl (nogle (ikke studerende) har jo sagt god for, at sådanne fjolser har fået lov til at undervise politstuderende). Jeg mener i høj grad, at studerende har mulighed for at sætte fokus på, om vedkommende kan undervise og har de rette kompetencer til det, end hvad interne ansatte har (der normalt fokuserer på mange andre parametre). Selvfølgelig kan der ske fejl, men jeg vil gerne æde en hat på, at det umuligt bliver værre af kritiske spørgsmål fra studerende :)


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 17. may 2012 #9

... og desuden har mange politråds folk, især de, der har været med i mange år, efterhånden opnået en vis rutine i de spørgsmål fra studienævnsarbejde, deltagelse i forskellige ansættelseudvalg for øvelseslærer mv. Så det er jeg ikke bange for bliver et problem.


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 18. may 2012 #10

Hvad er det for nogle fag hvor man bruger 15% af tiden på "youtube videoer og andet gøgl"?


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 18. may 2012 #11

det var fx tilfældet for mig i makro b (vedkommende er ikke længere forelæser).


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 19. may 2012 #12

Ok, på flertalsformen lød det bare som et mere udbredt fænomen; fint hvis vedkommende ikke længere underviser herinde. Men af ren nysgerrighed: Hvordan får man sneget youtube video'er ind i Makro b undervisningen?


Erik Kofoed

Erik Kofoed @ d. 20. may 2012 #13

Tak til Milhøj for nogle gode svar på nogle spørgsmål, jeg også selv havde efter at have læst artiklen.

Kunne et fokusområde for en (kommende) studenterrepræsentant ikke være, at undervisere, der underviser på engelsk, rent faktisk skal kunne tale et ordentligt engelsk? De fastansatte professorer gør det glimrende, men der har desværre været nogle ordentlige skæverter blandt de eksterne, hvor niveauet i mundtlig engelsk simpelthen er så lavt, at det bliver forstyrrende for undervisningen.

Jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal til at afkræve sprogtests af folk, men af man eksempelvis kunne bede om en eller anden form for bevis? Høj karakter i gymnasiet, udlandsophold i et engelsktalende land, at de dagligt taler engelsk på arbejdet eller lign.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 20. may 2012 #14

@Michael Milhøj:

Jeg er selv stoppet med at følge forelæsninger på baggrund af en dårlig forelæser (som heller ikke er her mere), og jeg er også stået op med glæde tidligt mandag morgen for at følge en fantastisk forelæser (er her heldigvis stadigvæk), men jeg ser _stadigvæk_ ikke hvor de studerendes rolle kommer ind i billedet? Hvordan skal et medlem af politrådet sikre kvaliteten på en underviser? Jeg ved godt du ikke står på mål for artiklen, men du lader til at være den største forkæmper her i kommentarsporet. Skal man se en prøveforelæsning? Skal man have en samtale med forelæseren på engelsk (hvis det er et fag på engelsk)? Lægge mere vægt på undervisningserfaring (og skal politrådet med for at gøre det) ? Eller hvad skal man gøre?

Vi har i forummet en diskussion om evalueringer. Vi har begge haft en dårlig forelæser, og det er surt for os, men i begge tilfælde er personen nu væk. Det ville være rart hvis man kunne sortere de dårlige forelæsere fra til at starte med, men det lader da til der er fine sorteringsmekanismer efterfølgende.

Uden at nævne navne vil jeg dog komme med en påstand uden videnskabeligt belæg: Der lader til at være en overvægt af eksterne makroforelæsere på politstudiet, som bliver ansat på baggrund af deres stilling i DØRS. Folk, som typisk har fine P.hD.er, men som ikke nødvendigvis er specielt gode undervisere. Jeg har selv haft en udemærket ekstern makro b-forelæser fra DØRS, men jeg har også haft en som jeg ikke var specielt vild med (i et andet makrofag). Så jeg anerkender problemet, men jeg mener ikke artiklen kommer med et forslag omkring en forbedring. I artiklen forklares ikke engang hvad de vil gøre andet end, at Politrådets medlemmer modtager undervisning selv - hvad vil de bruge den "kompetence" til?


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 20. may 2012 #15

@Carl-Johan

Nu var det jo også sat lidt på spidsen min kommentar. Men jeg mener, det var forskellige simpsons og dit og dat. Nu er jeg ikke ndøvendigvis imod, at man gør det - men når manden så var doven og ikke modtagelig over for kritik/forslag, blev det lidt for meget. Det er mest sådan noget, jeg er imod.

@Patrick

Man skal ikke være blind for, at en studenterrepræsentant i et sådant udvalg selvfølgelig ikke vil løse alle problemer. Men jeg synes egentlig, du siger det meget godt selv: Der er tendens til, at man får lagt vægt på fine ph.d'er og fine arbejdspladser. Ligesom med ansættelse af øvelseslærer (hvor studerende er med), kan studenter sagtens komme med en kritisk kommentar eller to med en anden vinkel, end hvad VIP'ere vil gør. Og det i sig selv vil i min optik da være en fordel.


Henrik Jensen

Henrik Jensen @ d. 20. may 2012 #16

Ok, jeg stiller gerne op som det gammeldags r*****. Vi taler her netop om ansættelse af videnskabeligt personale (dvs. ikke hjælpe- eller holdlærere). Læg mærke til ordet "videnskabeligt". Det betyder, at bedømmelsesudvalget skal havde faglig tyngde både når det gælder vurdering af de faglige kvaliteter, men også når det gælder undervisningsmæssige kvaliteter. Til professorbedømmelser kræves der derfor også (normalt) professorer i udvalget.

Jeg er ked af at sige det, men de vurderinger der bliver foretaget, de går pænt langt over hvad man kan fortage som studerende på baggrund af erfaring ved forskellige forelæsere. Det er et fagligt game der spilles, og det er man bare ikke klædt på til som studerende (og rigtig mange af ansøgerene har de studerende aldrig før hørt om).

Så jeg er ked af det: Sympatisk forslag, men det er altså et universitet, så som studerende må man bide det i sig, at ansatte (og de udenlandske kolleger som sidder i udvalgene), faktisk har den relevante faglige tyngde til at foretage disse beslutninger på et velfunderet grundlag. En faglig tyngde man umuligt kan have opnået (endnu) som studerende.


Henrik Jensen

Henrik Jensen @ d. 20. may 2012 #17

@ Patrick

Eksterne lærere i bl.a. makro ansættes efter kvalifikationer - ikke efter arbejdsplads. Desuden kan jeg oplyse, at markedet for eksterne undervisere er ganske imperfekt. Der er ikke 100 ansøgere til et ekstern lektorat. Det er ofte ret vanskeligt at besætte stillingerne. Men heldigvis har vi en række rigtig gode folk der for få penge bruger deres fritid på at stille op herinde!


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 20. may 2012 #18

@Henrik

Det er jeg sådan set helt enig i. Jeg synes sådan set ikke, at studerende skal sidde med til at ansætte interne (omend man kan diskutere, hvorfor vi i Danmark har udviklet et system, der nedprioriterer undervisningsdelen så markant, som det er, men det er vist en anden diskussion) - men det argument holder vel ikke for eksterne?

Jeg ermed på, at markedet for eksterne er imperfekt - men er studiet ikke også lidt med til at gøre det? Jeg synes da, det kunne være fedt, hvis man gjorde noget ekstra for motivere studerende (og andre), der gør det ganske godt som øvelseslærere og får fine evalueringer, så man på sigt måske kunne forestille sig, at de havde lyst til at blive eksterne undervisere. Det kunne være kurser og lign. Jeg tror, det vil give positive resultater efter nogle år - kald det er en investering :)


Markus B

Markus B @ d. 20. may 2012 #19

@ Henrik Jensen
Pointen er jo netop, at kandidater ikke kun bør bedømmes på deres faglige niveau, men i lige så høj grad på deres evne til at kunne formidle stoffet på en spændende og engagerende måde til elever, hvis indgangsvinkel er en hel anden end en professors. Det er klart, at professorer og lektorer har en komparativ fordel i at vurdere en ansøgers faglige kvalifikationer, men kunne det ikke ligeledes tænkes, at studerende har en komparativ fordel i at vurdere ansøgerens formidlingsevner?


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 20. may 2012 #20

Så vidt jeg kan se er hovedbegrundelsen for studenterrepræsentation i ansættelsesudvalg - i følge posten - dette: "VIP'erne har repræsentanter i ansættelsesudvalget, mens vi kun er repræsenteret af vores studieleder, som ikke har samme hands-on erfaring som vi har, hvad angår definitionen på en god underviser."

Hvad er - en studerendes - definition på en god underviser? Og hvordan (tror man den) adskiller sig fra en VIP'ers definition? Se også Anders Milhøjs seneste blog indlæg på temaet.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 20. may 2012 #21

@Henrik Jensen

Jeg er på ingen måde utaknemmelig generelt overfor de eksternt (eller internt) ansatte. Jeg hæfter mig blot ved hvad jeg hører fra de studerende jeg har kontakt med via mit hverv som holdunderviser, samt min egen erfaring - nemlig at der har været en lidt dårlig track record blandt nogle af de eksternt ansatte i makrofagene på bachelordelen. Måske dette kunne løses ved noget ala det Mikael foreslår: konkret videreuddannelse blandt hjælpelærere. Både tidligt i forløbet, men også senere. På nuværende tidspunkt får man et pædagogisk kursus på en eller to dage.


Henrik Jensen

Henrik Jensen @ d. 20. may 2012 #22

@ Markus

Det tror jeg faktisk ikke. Det handler jo om forskningsbaseret undervisning, og dér kræves faglige forudsætninger for at kunne foretage seriøse vurderinger. Som "modtager" kender man også sjældent, hvis overhovedet, til didaktiske overvejelser, da disse også kræver faglig indsigt. Så nej, jeg tror ikke studerende har nogen komparative eller absolutte fordele i denne sammenhæng. Beklager.

@ Patrick

Hvis vi begynder at kræve konkret videreuddannelser af eksterne (og jeg taler her kun om forelæsere, jeg ved ikke om du også tænker på eksterne), så vil mit gæt være, at antallet af kvalificerede ansøgere vil falde yderligere. Og så begynder vi i nogle sammenhænge at ramme nogle begrænsninger mht. udbud af fag.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 21. may 2012 #23

@Henrik

Når ret skal være ret, er det vel svært at kalde det meste af undervisningen på BA-delen (i hvert fald de første 2 år) for 'forskningsbaseret'? Det er først på mit tredje år og hovedsagligt på KA-delen, at man er begyndt at medtage nyere artikler og nye teorier. At skulle undervise efter HJWJ-PS makrobog er vel ikke forskningsorienteret?


Nanna Olsen

Nanna Olsen @ d. 21. may 2012 #24

Hvor er det dejligt med en god debat om studerende i ansættelsesudvalg!

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at de studerende ønsker at side med i ansættelsesudvalg, og ikke bedømmelsesudvalg.

Politrådet har den seneste tid fået ekstremt mange klager over specielt eksterne undervisere. Dette har medført en debat, om hvorvidt vi studerende kan bidrage med indspark og kritiske spørgsmål ved ansættelse. Der er ikke den store tvivl om, at den faglige vurdering falder udenfor de studerendes kompetenceområde. Men når vi gang på gang må opleve forelæsere med dårlig undervisningskompetencer, ekstremt ringe formidlingsevner og ikke-eksisterende entusiasme for undervisning, så vurderer vi, at vi ved medindflydelse ikke kan gøre situationen værre. Både gode og dårlige undervisere er en fast del af vores studiehverdag, og jeg mener simpelthen, at det er forkert, når det siges, at de studerende ingen kompetencer har når det kommer til vurdering af undervisningskompetencer.

Vi studerende sidder med ved ansættelse af øvelseslærere, fordi vi her kan komme med indspark til ansøgernes undervisningskompetencer. Netop samme rolle bør vi have ved ansættelse af de eksterne undervisere.

Sideløbende med denne debat har SAMF-rådet med Sociologisk fagråd i spidsen sat fokus på, at undervisningskompetence skal have højere betydning for ansættelse. I tråd med, at undervisning ifølge de nyeste vedtægter skal have en større rolle, er der i SAMF-rådet igangsat et arbejde for at sikre, at det ikke blot bliver flotte ord på et papir i skuffen, dette bl.a. ved at have studerende med i ansættelsesudvalg. Dette arbejde sker på fakultetsniveau, da det er her en sådan beslutning træffes. Jeg ser det som en fin mulighed for at sætte fokus på høj-kvalitets-undervisning på de lidt "højere planer", og som et initiativ, som er fint i tråd med Politrådets ønske om medindflydelse på ansættelse af eksterne undervisere.

Som Steen skriver kan det fint være en mulighed men ikke et krav. Men ved at lægge pres på ved denne underskriftindsamling giver vi alle SAMF-studerende opbakning i kampen om god kvalitetsrig undervsining. På de forskellige fag vil en mulighed for medindflydelse kunne implementeres forskelligt, hvis de studerende gives mulighed for at side med i ansættelsesudvalg.


Henrik Jensen

Henrik Jensen @ d. 21. may 2012 #25

@ Michael:

"At skulle undervise efter HJWJ-PS makrobog er vel ikke forskningsorienteret?"

Det håber jeg da så sandelig! Det bliver ikke mere forskningsorienteret af at der er artikler involveret. Kun én med relevant forskningsbaggrund kan perspektivere de forskellige teoriers styrker og svagheder (og hvor de står aktuelt nu i forhold til andre, osv.). Hvis det ikke sker til forelæsningerne, så kan man jo bare læse bogen selv.

@ Nanna

"det er forkert, når det siges, at de studerende ingen kompetencer har når det kommer til vurdering af undervisningskompetencer". Helt enig, og jeg er helle ikke en af dem, som har sagt det. Jeg er overbevist om at en studerende er den bedste til at vurdere om en forelæser har givet en udbytte. Men vi skal skelne mellem ex ante og ex post kompetencer:

I et ansættelsesudvalg, så er der ikke mulighed for at have haft fag med alle ansøgere. Dér vurderes undervisningen på nogle helt andre præmisser, ofte i sammenhæng med forskningen, jf. det med forskningsbaseret undervisning. Og dér mener jeg ikke de studerende er klædt godt nok på til at deltage.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 21. may 2012 #26

@Henrik

Det er i hvert fald ikke min oplevelse med eksterne, at de skulle være særlige forskningsorienterede - hverken personligt (min egen holdning) eller fagligt (min oplevelse). Men hvorfor skulle de også det? De kommer ofte med en helt anden baggrund fra erhvervslivet eller det offentlige, hvor fokus netop ikke er på forskningen.

(At pensum så også er så stort i mange fag, at der ikke er tid til den slags fordybelser eller diskussioner, det er så en anden sag).


David Tønners

David Tønners @ d. 21. may 2012 #27

Bare lige en hurtig præcisering ifht. Patrick's kommentar:

Vi er to DØRS-medarbejdere, der har forelæst i makro på BA-delen indenfor de seneste par år; Jesper Linaa og jeg. Om det kan betegnes som en overvægt vil jeg lade være usagt, men jeg vil ihvertfald godt bemærke at jeg ikke er blevet ansat på baggrund af min "fine phd", alt den stund at jeg ikke har skrevet nogen phd-afhandling. Patricks kommentar er derfor lige lovligt generaliserende.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 21. may 2012 #28

I så fald tager jeg det naturligvis tilbage :)

Edit: Måske skal jeg lige tilføje at jeg har haft jer begge, så måske derfor jeg har et biased syn på sagen. Jeg mente heller ikke at det bør tælle imod en, at man har en P.hD.-baggrund eller arbejder i DØRS. Der er naturligvis en signalværdi i begge ting. Jeg prøver blot at stille spørgsmålstegn ved hvilke kriterier man udvælger de eksterne undervisere ud fra - og kaster lidt frit spørgsmålet op i luften: Er der bedre ting at kigge på? Det er naturligvis klart, at hvis der er en eller to ansøgere til sådan en stilling (ift. Henrik Jensen indlæg), så bliver diskussionen lidt ligegyldig.


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 21. may 2012 #29

@Nanna/Mikael/Patrick

Jeg prøver lige igen (jf. ovenfor):

Indflydelse vil alle vil ha. Hvad vil I - konkret - bruge den til?

1. Hvad er - en studerendes - definition på en god undervisning?
2. Hvordan er den forskellig - tror I - fra en en VIP'ers definition?
Og som Anders spørger i sin blog (groft sagt):
3. Hvordan mener I man - så objektivt som muligt - kan opgøre "god undervisning"?


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 21. may 2012 #30

@Carl-Johan:

Jeg går ud fra det er en fejl jeg kom med. Jeg kan netop ikke se, og har også spurgt ind til det i kommentarsporet, hvad denne indflydelse rent praktisk skulle kunne forbedre.


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 21. may 2012 #31

Fair nok. Men jeg tænkte at du nok havde en mening. I al fald om 1 og 3...


Markus B

Markus B @ d. 21. may 2012 #32

@Carl-Johan

Jeg tror som sådan ikke, at en VIP'ers og studerendes definition af en god underviser er særlig forskellig. Engagerende, stærk faglig, gode kommunikationsevner etc. Vi er vel enige om, at det er sådanne kvaliteter, man bør lægge vægt på?

Jeg hævder ikke, at de studerende kan vurdere forlæsere på en eller anden unik måde, som VIP'ere ikke kan. Men jeg tror, det gør en forskel, at undervisningsoplevelsen er så frisk hos studerende, så problemstillingerne og de relevante krav til kandidater er mere klare (det er vel også et spørgsmål om at prioritere forskellige egenskaber). Dette skal ikke forstås som en generel kritik af instittutet/undervisningen. Jeg kan blot nikke genkendende til oplevelsen af enkelte eksterne lektorer, hvor man undrer sig over, hvordan de er blevet hyret.

Mht. til måling af undervisningskvalitet kunne man forestille sig at gøre det på baggrund af evalueringer, karakterer eller dumpeprocenter (sammenlignet med andre år/lignende fag). Vi er vel ikke det eneste institut/universitet i verden, der har den problemstilling, så måske man kan finde inspiration fra andre?Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 21. may 2012 #33

@Carl-Johan

Det hele handler vel om fokus. Hvad sikrer, at en VIP'er rent faktisk tænker på det rent undervisningsmæssige - hvilket igen kan føres tilbage til de kritier, som Anders Milhøj skriver om i sin blog. Artikelreferencesystemet er nemt og brugbart, så hvilke incitamenter har VIP'er til at tænke undervisning? Ikke umiddelbart nogen jeg kan se. Det har studerende tilgengæld.


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 21. may 2012 #34

@Markus

”Jeg hævder ikke, at de studerende kan vurdere forlæsere på en eller anden unik måde, som VIP'ere ikke kan. Men jeg tror, det gør en forskel, at undervisningsoplevelsen er så frisk hos studerende, så problemstillingerne og de relevante krav til kandidater er mere klare (det er vel også et spørgsmål om at prioritere forskellige egenskaber).”

Jeg tror vi alle har prøvet at have dårlige undervisere; i gymnasiet såvel som på universitetet. Det kan nok ikke helt undgås, desværre; hvor tænderskærende ærgerligt det så end måtte være, når det sker. Men at nogen har prøvet det lidt mere ”for nylig” (men til gengæld nok også lidt færre gange) kan vel næppe give et sådan ”kompetence boost” at man bare MÅ være med til at udpege videnskabeligt personale (eller eksterne undervisere, for den sags skyld). Jeg har svært ved at se logikken, må jeg tilstå.

”Mht. til måling af undervisningskvalitet kunne man forestille sig at gøre det på baggrund af evalueringer, karakterer eller dumpeprocenter (sammenlignet med andre år/lignende fag).”

En mulighed. Men måske er det ikke er optimalt at lade et personligt tillæg være afhængig af hvilke karakterer man selv uddeler, eller hvor få man vælger at dumpe? Jeg er enig med Anders i, at det ikke er en banal øvelse det her.

@ Mikael

”Artikelreferencesystemet er nemt og brugbart, så hvilke incitamenter har VIP'er til at tænke undervisning? Ikke umiddelbart nogen jeg kan se. Det har studerende tilgengæld.”

Så den studerende har incitamenterne i orden? Vel kun når det gælder kurser man ikke selv – endnu - har taget? Resten kan man vel være ligeglad med. For hvad skulle incitamentet være? Ikke umiddelbart noget jeg kan se.

Hvad er VIP’ernes incitamenter? Ja, muligvis ikke store løntillæg, jf Anders post. Nok snarere, at studerende der er dårligt uddannede på grunddelen ikke er sjove at ”danse med” på afsluttende del, hvor man måtte møde dem igen i mere avancerede kurser. Og dét vil utvivlsomt kunne gøre tilværelsen til en sur affære. Tilsvarende, studerende der er dårligt uddannede på studiet i sin helhed vil ikke være noget at være stolt af den dag de forlader universitetet. Og dét bryder VIP’erne sig også om. Hvorfor? Dårlige resultater på jobmarkedet = færre studerende = færre STÅ = farvel job.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 22. may 2012 #35

"@" Dumpeprocenter og karaktergennemsnit

Det er klart det er meget problematisk. En ting er, at de fleste skriftlige eksaminer, så vidt jeg kan forstå, har censor på et udsnit af opgaverne, og der således er en form for kontrol for karaktergivningen. For det første er det kun på en andel af opgaverne, resten kan jo bare trækkes i vejret. Dernæst kan underviseren jo justere eksamensopgavens sværhedsgrad direkte ved nemme spørgsmål, eller ved tilfældigvis at gennemgå en meget lignende opgave til forelæsningerne.

@Carl-Johan

" Vel kun når det gælder kurser man ikke selv – endnu - har taget? Resten kan man vel være ligeglad med. For hvad skulle incitamentet være?"

"Nok snarere, at studerende der er dårligt uddannede på grunddelen ikke er sjove at ”danse med” på afsluttende del, hvor man måtte møde dem igen i mere avancerede kurser. Og dét vil utvivlsomt kunne gøre tilværelsen til en sur affære."

Så vidt jeg kan se bruger du samme argumentation imod de studerendes incitamenter, som for VIP'ernes incitamenter. De studerende kan vel lige så godt bruge deres logik til at finde ud af, at de måske kan møde forelæser på et mere avanceret kursus, som VIP'eren kan regne ud han kan møde denne studerende igen? Således kan man ved brug af en dårlig evaluering forsøge at minimere sin risiko for at møde føromtalte VIP'er.

"Og dét bryder VIP’erne sig også om. Hvorfor? Dårlige resultater på jobmarkedet = færre studerende = færre STÅ = farvel job."

Jeg skulle hilse at sige, at allerede uddannede polit.-er heller ikke synes det er sjovt hvis de personer, som uddannes senere, er af utroligt ringe kvalitet. Således udvandes den generelle opfattelse af polit.-er som kompetente medarbejdere. Dårlige resultater af andre polit.'er på jobmarkedet assymetrisk information -> lavere efterspørgsel efter polit.-er -> lavere løn/færre jobs -> farvel høj forventet livsindkomst. Så selvom man har afsluttet et fag, har man som studerende stadig et incitament til at holde kvaliteten af uddannelsen høj.


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 22. may 2012 #36

@Patrick

Mikael argumenterer ovenfor, at siden VIP'erne ikke har direkte "nytte" af god undervisning (i form af løntillæg), da har vi ikke incitament til at gå op i den. Det provokerede mig sgu en smule, må jeg tilstå, hvorfor jeg svarede i samme polemiske tone. For med dén logik kan man jo også argumentere, at studerende ikke går op i undervisningen når det gælder fag man har taget (nuvel, med mindre man kan støde på samme underviser sidenhen). Det betyder ikke, at jeg tror dét er tingenes tilstand. Blot at jeg finder at argumentationen har ekstremt begrænset validitet.

For at tale i klartekst: Jeg er ikke i tvivl om, at man som studerende går op i undervisningen. Det ville da være underligt andet. Men tilsvarende går VIP'erne altså op i undervisningen. Ikke bare fordi der er et håndgribeligt incitament (som man sagtens kan etablere uden henvisning til løntillæg, jf ovenfor), men mest fordi - tro det eller lade være - vi faktisk godt kan lide at give viden fra os!

Bottom line: argumentet om at studerende SKAL være med til at udpege videnskabeligt personale *siden VIP’erne er lige glade med undervisningen* (eller mindre interesserede) er – for mig –svært forståelig. Tilsvarende har jeg det også vanskeligt med historien om, at man som VIP’er er mindre skarp på hvad ”god undervisning” er, siden det er ” et stykke tid siden” man selv har prøvet at lytte til en dårlig forelæser; jf ovenfor.
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 22. may 2012 #37

@Carl-Johan

Jeg er uenig med dig. Der er masser af politstuderende, der gør en række ting (frivilligt), som ikke gavner dem selv. Jeg ved da, at jeg igennem mine små 2½ år i studienævnet har kæmpet en masse kampe i fag (pensum, karakterniveauer mv.), som ikke længere kunne komme mig til gavn (jeg havde jo været igennem). Så det er jeg uenig i.

Og mig bekendt har ingen interne VIP'ere vist mistet jobbet pga. undervisning. Jeg ved godt, der har været fyringsrunder, men det er vist mere pga. økonomiske opstramninger i det hele taget end noget, der er relevant for denne diskussion. Mig bekendt er der dog en række VIP'ere, der offentligt har udtrykt (gennem Altandetliges stafet), at de faktisk ikke rigtigt bryder sig om undervisningsdelen af jeres job - av.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 22. may 2012 #38

deres job*


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 22. may 2012 #39

"Jeg er uenig med dig. Der er masser af politstuderende, der gør en række ting (frivilligt), som ikke gavner dem selv. Jeg ved da, at jeg igennem mine små 2½ år i studienævnet har kæmpet en masse kampe i fag (pensum, karakterniveauer mv.), som ikke længere kunne komme mig til gavn (jeg havde jo været igennem). Så det er jeg uenig i. "

Så studerende kan god se ud over deres egen næsetip. Det er VIP'erne bare ikke i stand til. Ok, jeg forstår.

"Og mig bekendt har ingen interne VIP'ere vist mistet jobbet pga. undervisning. "

Mig bekendt er der heller ingen der har mistet sit job pga vedkommendes forskning. Og hvad så?

"Mig bekendt er der dog en række VIP'ere, der offentligt har udtrykt (gennem Altandetliges stafet), at de faktisk ikke rigtigt bryder sig om undervisningsdelen af jeres job "

Jeg tror du kan finde stafetter hvor der er folk der erkender, at de primært er på universitetet fordi de gerne vil forske.Det kan vel ikke undre. For ellers kunne man med fordel have blevet gymnasielærer. Men blot fordi man sætter sin forskningsret højt betyder det altså ikke at man er ligeglad med undervisningen.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 22. may 2012 #40

Carl-Johan:

Jeg mindes ikke at have sagt, at VIP'ere ikke er i stand til at se udover deres egen næsetip. Men min påstand vil være, at VIPere lægger markant mere vægt på publiceringer end undervisning. Sådan er incitamentsstrukturen jo trods alt bygget op i det danske uddannelsessystem. Så ja, jeg vil umiddelbart mene, at de studerende i et ansættelsesudvalg alt andet lige vil have mere fokus på undervisningskompetencer end VIP'ere vil have. Det kan man jo så have forskellige holdninger til, men jeg er ikke i tvivl om, at VIPere og studerende ikke betragter ting ud fra samme synsvinkel. Det husker jeg da fra min tid i studienævnet.

"Og hvad så?"

Tja, det er jo en helt anden debat, som vel ikke bør tages her.Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 22. may 2012 #41

@Mikael

"Jeg mindes ikke at have sagt, at VIP'ere ikke er i stand til at se udover deres egen næsetip."

Nej, men du argumenterer at man som studerende udmærket kan fokusere på undervisning man ikke selv vil tage, mens VIP'erne kun kan finde ud af at fokuserer på undervisning hvis de enten får et løntillæg, eller trues med fyring. Og så synes jeg ikke det er så svært at forbinde punkterne.

Jeg er sikker på at VIP'ere og studerende ikke altid ser tingene på samme måde. Denne debat er måske en illustration af selvsamme pointe. :-) Men jeg er uenig i, at VIP'erne er ligeglade, eller mindre optagende, af undervisningen end de studerende. På dét punkt kan jeg ikke se en forskel. Sorry.

De forskningsmæssige kvalifikationer vægter meget højt på et universitet. Det skulle helst ikke være anderledes. Ikke blot for forskningens egen skyld, men også fordi det er jeres sikkerhed for, at I bliver udstyret med den seneste viden i undervisningen.

Kunne man forestille sig en situation hvor der måtte være "konflikt" imellem en ansøgers kvalifikationer på forskningssiden og på undervisningssiden? Jeg kender ikke til konkrete tilfælde, må jeg tilstå. Men teoretisk set, ja. I så fald skal der foretages en samlet vurdering af ansøgers kompetencer på forskning og undervisningssiden, relativt til andre kandidater (siden begge dele SKAL vægte). Problemet er, at dén type vurdering ligger udover hvad man er i stand til som studerende, da man ikke har kompetencerne på forskningssiden; jf Henrik's bemærkninger ovenfor

Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 22. may 2012 #42

@Carl-Johan

Nej, jeg siger, at VIPere i et ansættelsesudvalg ikke vil have lige så meget fokus på undervisning som studerende vil. Det andet er en anden diskussion, synes jeg.

Og ja, der er nemlig stor forskel. Lad mig give et konkret eksempel: Fra VIP og studieledelsessiden betragtes lave karakterer ofte som et udtryk svage studerende - også i de situationer, hvor typestuderende (typekarakteren) på BA del f.eks. ligger til 02 eller 4 (det er sket før). Fra min stol af kan det lige så godt tolkes som svage undervisere? Eller dårlige eksamintorer/censorer? Her er der bare en tendens til, at førstnævnte konklusion får lov at blive den "rigtige" - også selvom man gentager problematikken igen og igen.

Og igen: En ekstern makrolærer i makro B, hvor undervisningen ikke er forskningsbaseret men markant mere lærebogs og "du skal kunne kravle, før du kan gå"-baseret... hvorfor vægtes det forskningsmæssige højt her? Og gør det overhovedet det i en ansættelsessituation? Det tvivler jeg på. I sådanne situationer mener jeg ikke, at der er noget belæg for at sige, at studerende ikke kan have en aktiv rolle at spille. Både du og Henrik JEnsen får det jo til at lyde, som om der er et trade off. Ingen studerende mener da, at vi har evnerne til at sige noget om det forskningsbaserede eller kompetencemæssige i den forbindelse - det kan I da sagtens tage jer af fortsat. Men det er da ikke et argument imod, at studerende skal være med. Tværtimod. (Jeg har bare taget Makro B som eksempel, jeg hverken har haft eller kender den nuværende forelæser og overstående skal derfor ikke tolkes som noget konkret i den forbindelse).


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 22. may 2012 #43

@ Mikael

"Både du og Henrik JEnsen får det jo til at lyde, som om der er et trade off. "

Hm. I min optik er det nu Polit Rådet der lægger til grund, at der ER et trade-off mellem forsknings- og undervisningskvaliteter. Hvis der IKKE er et trade-off skal man bare tage de bedste forskere, for det giver også de bedste undervisere. Og så er denne debat lettere overflødig, vil jeg mene.

Mikael, jeg tror vi kan diskutere dette (og andet du skriver i dit seneste svar) til solen brænder ud. :-) . Det er skønt med studerende der går op i kvaliteten af undervisningen, og i instituttets vel og vel i almindelighed. Keep up the good work. Nu må vi se hvordan denne sag lander.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 22. may 2012 #44

Heldigvis kan man da nyde det gode vejr, der er kommet til Danmark!

Min egen forudsigelse er, at der nok næppe kommer studerende med i ansættelsesudvalg af hverken interne eller eksterne.


Casper Nordal Jørgensen

Casper Nordal Jørgensen @ d. 27. may 2012 #45

@ Carl-Johan:
Du smed et par vigtige spørgsmål op i luften. Jeg vil gerne give et bud:

Ad 1) hvad er god undervisning?
Jeg har haft mange gode fag både på polit og andre steder, jeg vil dog nævne to gode fag jeg havde i efteråret, som imponerede mig. Det ene giver et blik på den gode undervisning, det andet giver på den gode eksamination.
- I forhold til første punkt, havde jeg et kursus med en professor som kun kunne være til stede hver tredie uge i semestret. Det betød, at vi læste en god håndfuld papirer og kapitler per gang. Til forelæsningerne var det selvsagt umuligt at gennemgå hele t læste pensum, så vores professorer gav et overblik, beviste et par vogtige sætninger, mens resten så var hjemmearbejde. Hjemmeopgaverne var da eftervisning af sætninger i den læste litteratur, det tog dage at lave. Faget har til dato været det hårste jeg endnu har haft og et hvor søvn undervejs var en luksus. Af netop denne årsag har det været et af de bedste kurser jeg har haft. Altså en læseplan sat sammen til at presse den studerende til det yderste, men den gevinst at ende med et fabelagtigt oveblik over en litteratur.
- I det andet kursus jeg vil fremhæve, var det specielt eksaminationen som var en positiv oplevelse. Til vores midterm eksamen skulle vi eftervise et resultat omkring VARs som Sims, bl.a., havde vundet Nobelprisen (sammen med Sargent) for. Ingen af os der var til stede havde set dette resultat før. Vores professors argument var direkte, at vi burde kunne være i stand til at forstå det, og så synes han egentlig, at det var spild af tid at få de studerende til at vise noget de godt kunne i forvejen.

Begge mine eksempler lægger dog op til, at den studerende selv tager ansvar.

Ad 3) objektivt mål for god undervisning
Jeg har ikke et godt bud.
Dit eget argument om at forskningsevner og undervisningsditto er korrelerede, er jeg villig til at tro på. At undervise kræver kendskab til mere end blot det pensum der undervises i, derfor må det være en forudsætning, at en underviser behersker mere end sit eget felt for at kunne præsentere dette godt.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Faktaboks

Du giver din elektroniske underskrif, ved at gå ind på linket, udfylde formularen og bekræfte på mail.

 

Du vil måske også synes om