Cand.polit som graduate hos Nykredit

Altandetlige.dk - Polit Portal

Nykredit søger lige nu graduates. Bliv klogere på, hvordan det er at være graduate hos Nykredit, hvor Frederik fortæller om sin rejse dertil, alsidige arbejdsdage og det stærke sammenhold med sine kollegaer.

Hvornår blev du færdiguddannet Cand.polit, og hvordan har du specialiseret din kandidat? 

Jeg blev Cand.polit i august 2018 og startede i Nykredit ca. en uge efter mit specialeforsvar. På kandidaten har jeg primært haft fokus på finansielle fag, eksempelvis Fixed Income Derivatives og Corporate Finance. Jeg har også været på udveksling et semester i Zürich, hvor der var gode muligheder for at tage fag inden for finansiering. 

Hvorfor søgte du en Graduate-stilling hos Nykredit, og hvordan var processen? 

Jeg har gennem min studietid været lidt i tvivl om, om jeg skulle ende i den finansielle sektor eller i consulting efter min uddannelse. Valget faldt på den finansielle sektor og derfor var Nykredit, som en af Danmarks største finansielle virksomheder, en helt oplagt mulighed. Nykredit er samtidigt en unik spiller på det finansielle marked, da vores primære forretning er realkreditudlån.

Jeg valgte at søge en graduatestilling hos Nykredit, da det er en perfekt måde at komme ind i virksomheden på. Graduateprogrammet i Nykredit er målrettet ambitiøse nyuddannede og varer et år, hvor man bliver ansat i én afdeling under hele forløbet. Sideløbende arbejder man som graduate med tværgående projekter samt får kommunikations- og projektledelsestræning og deltager i mindre ”praktikforløb” i andre afdelinger. 

Ansøgningsprocessen bestod af tests, personlighedsprofil, caseløsning og to overordnede samtaler. Inden jeg blev inviteret til den første samtale, fik jeg tilsendt tre analyseøvelser (logisk, numerisk og verbal) og en personlighedstest. Til den første samtale fik jeg en case, som skulle præsenteres for den rekrutterende leder og HR. Herefter gennemgik vi mine testresultater og personlighedsprofil. Efter den samtale skulle jeg til den sidste samtale med chefen for Group Treasury. På baggrund af dette blev jeg tilbudt stillingen.

Hvad har du arbejdet med i løbet af din tid som Graduate?

Jeg arbejder i Finans (Group Treasury), hvor vi har det overordnede ansvar for finansieringen af Nykredit-koncernens realkredit- og bankudlån, samt koncernens likviditetsstyring. Derudover kører der i Finans også en del projekter med snitflader ud til resten af koncernen.

Jeg har i mit første halve år været tilkoblet et større projekt, der har givet mig en bred forståelse for den overordnede forretningsmodel, som Nykredit opererer ud fra. Projektet har indeholdt alt fra dataanalyse til udarbejdelse af præsentationer samt deltagelse i større workshops. Jeg har også arbejdet med en bred skare af analyseopgaver inden for de finansielle markeder, bl.a. forskellige analyser relateret til obligationsmarkedet. 

Hele graduateholdet mødes til såkaldte basecamps igennem forløbet, hvor vi får grundige, faglige indspark om alt fra koncernstrategien til funding. Vi får i den forbindelse udleveret to cases, som vedrører aktuelle problemstillinger i Nykredit. De to cases arbejder vi på i mindre teams over et par måneder og præsenterer vores løsning for ledere i Nykredit.

Hvordan ser din arbejdsdag ud? 

Den typiske arbejdsdag som graduate er afhængig af den afdeling, man bliver ansat i. Der er for mit vedkommende ikke nogen standard arbejdsdag, da arbejdsopgaverne har været meget varierende. Det er mit indtryk, at det samme gør sig gældende for mange af de andre graduates. 

I Nykredit er der stor bevågenhed om graduates, og der bliver investeret mange ressourcer med det formål at udvikle Nykredits talenter. Det kan man godt mærke! Det betyder samtidig, at man som graduate, i dialog med sin nærmeste leder, kan være med til at præge, hvilke arbejdsområder man ønsker at prøve kræfter med.

Hvad er det mest udfordrende?

Man får som graduate virkelig lov til at prøve en masse og får tidligt et stort ansvar. Jeg blev allerede efter en uge koblet på et stort projekt og har løbende præsenteret ’findings’ for forskellige ledere i Nykredit. Som medarbejder bliver der naturligt forventet noget af dig hver dag. Det er meget anderledes end det, man kender fra studiet, hvor man først rigtig er påkrævet at levere under eksamen. Det betyder dog også, at man rykker sig både fagligt og personligt utroligt hurtigt. 

På polit-studiet har man nærmest ikke fokus på mundtlige præsentationer, hvilket fylder rigtig meget på arbejdspladsen. Derfor er det også super godt, at alle graduates gennemgår et kursusforløb i præsentationsteknik med stort fokus på feedback, hvor man løbende får konkrete råd til at kunne forbedre sig.

Hvilke fag og kompetencer fra studiet har du kunne bruge i arbejdet?

Min erfaring fra studiet er, at man får en utrolig alsidig værktøjskasse til at tilgå problemstillinger, der giver stærke analytiske og metodiske evner. Der er i den finansielle sektor et stort behov for at forstå makroøkonomiske forhold, og man får derfor meget god viden i mange af fagene på de første år af polit. Hvis jeg skal fremhæve de fag, jeg bruger mest, må det nok være Fixed Income Derivatives og Pricing Financial Assets. 

Derudover mener jeg, at det er vigtigt at have studiejob og/eller lave relevant frivilligt arbejde ved siden af studiet. Jeg har haft flere forskellige studiejobs og desuden været med til at starte Polit Case Competition. Det har givet mig en bedre forståelse af, hvad der venter efter studiet.

Hvad har overrasket dig mest?

Hvor meget netværk og godt sammenhold til kollegaer betyder. Det havde jeg nok ikke tænkt så meget over, inden jeg ansøgte. En af de bedste ting ved graduateforløbet er netværket. Vi er en mindre gruppe af graduates, og vores sammenhold er rigtig godt og uformelt. I en stor koncern er det vigtigt at have indsigt i forskellige dele af forretningen. Derfor er det essentielt for mig, at jeg har et godt netværk på tværs af afdelingerne.

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde? 

Utroligt meget! Der er løbende arrangementer i de individuelle afdelinger, og derudover også mulighed for at deltage i vinklub, fitness og den månedlige fredagsbar. I graduategruppen mødes vi desuden til middage (med efterfølgende byture) og er pt. i gang med at planlægge en sommerhustur. 

Hvilke råd vil du give en, som vil søge Nykredits Graduate-program? 

Det kan måske være svært at få en rigtig god forståelse af, hvad man laver i de enkelte afdelinger ud fra jobopslag. Derfor vil jeg foreslå, at man tager fat i tidligere polit-studerende, der har eller har haft en graduate-stilling og snupper en kop kaffe med dem. Så kan man få stillet alle de ”dumme” spørgsmål. Desuden skal man ikke holde sig tilbage fra at ringe til kontaktpersonerne i stillingsopslaget og udspørge dem om jobbet. De vil hellere end gerne uddybe.


Nykredit søger lige nu graduates. Du kan se Nykredits graduatesstillinger her. Deadline for ansøgning er den 3. marts 2019. 

Tags: #Cand.polit i  ##Nykredit #graduate 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om