Cand.polit i Struensee & Co.

Katrine Bremholm Kokfelt-Pedersen

Læs her Christoffers beretning om, hvordan det er at være færdiguddannet polit i et konsulenthus, der er specialiseret inden for den offentlige sektor, og er en arbejdsplads med et stærkt socialt sammenhold.

Hvorfor valgte du at søge ind i konsulentbranchen, og hvad var dine tanker omkring at vælge denne branche?
Konsulentbranchen tiltrak mig på grund af den varierende dagligdag, og de meget unikke problemstillinger man arbejder med – og det har bestemt ikke skuffet.
Det sidste år af kandidaten var jeg lettere i tvivl om, hvilken retning jeg skulle efter studiet. Det offentlige havde altid interesseret mig meget, men jeg havde fået øjnene mere og mere op for det private – netop på grund af den store variation i arbejdsopgaverne. Efter at have snakket med nogle tidligere studiekammerater, der arbejdede i Struensee, besluttede jeg mig for at undersøge konsulentbranchen lidt nærmere. Det viste sig hurtigt, at der i konsulentbranchen er et glimrende miks mellem nogle meget interessante opgaver og en varierende arbejdsdag.

Hvorfor valgte du at arbejde hos Struensee & Co. frem for nogle af deres konkurrenter?
Det var i virkeligheden tre ting. For det første har Struensee noget meget unikt, der tiltaler mig, nemlig specialiseringen i den offentlige sektor. Det offentlige har som sagt altid interesseret mig, og efter at have deltaget i karrierearrangementet Struenseedagen, fik jeg øjnene op for de spændende opgaver, der arbejdes med, og den unikke tilgang til problemstillingerne, der er karakteristisk for Struensee. For det andet er ånden i Struensee stadig præget af, at det er en relativt nystartet virksomhed. Det betyder, at alle er meget åbne for nye inputs selv fra nystartede, og man får i høj grad lov til at forme både virksomheden og de enkelte projekter fra første dag. Det tredje og sidste punkt var, at jeg kendte nogle der allerede arbejdede i Struensee, og de talte utroligt godt om kollegaerne og fællesskabet. Dette punkt har bestemt heller ikke skuffet, og hverdagen præges af en god stemning og en meget stærk holdånd. 


Hvornår blev du færdiguddannet cand.polit, og hvilke områder af økonomien fokuserede du på i din uddannelse?

Mit speciale blev afleveret i sommeren sidste år. Jeg havde i løbet af studiet meget fokus på økonometri- og mikrofag. Det har nok ført til en lidt uskøn kombination af utroligt abstrakte fag som Game Theory, mekanismedesign ol. og nogle lidt mere praktisk anvendelige fag som mikroøkonometri og social data science. Generelt synes jeg, at det har været godt at have lidt forskelligt, og jeg er i dag meget glad for den kombination af fag jeg har valgt.

Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?
Som sagt er det en meget varierende hverdag – dog er der nogle overordnede tendenser, der afhænger af, hvor langt man er i et projekt. Når et projekt starter, gælder det om at få indsamlet en masse viden om den organisation man arbejder med. Det gør man oftest ved at finde ud af, hvad der ligger af data i organisationen allerede, og hvordan dette kan bruges. Typisk vil man snakke med den pågældende statistikafdeling og selvfølgelig sidde og rode med data selv. Derudover skal man have fat i de relevante fagpersoner internt i organisationen, for at sikre at man får en forståelse for organisationens kerneydelse. Det giver et utroligt godt indblik i, hvordan der arbejdes blandt dem, der typisk kaldes de varme hænder i den offentlige sektor. Når startfasen er overstået går man i gang med at analysere og forsøge at producere den manglende data. Det drejer sig i høj grad om at identificere problematikker, illustrere disse problematikker med data og finde de bedste løsninger. I denne fase vil en typisk dag bestå af at bearbejde det eksisterende data – dette kan både være data i klassisk polit-forstand, men vil også bestå af data fra ekspertinterviews ol. Derudover er der ofte behov for at supplere det eksisterende data med alt fra interviews til spørgeskemaer til en kobling mellem forskellige kvantitative datakilder. Til slut i et projekt er der ofte fokus på implementeringen af de foreslåede løsninger. Det kræver en masse planlægning og koordination mellem forskellige dele af organisationen. I denne fase er der mange møder, men også en del opfølgninger på analyser og potentielt yderligere analyser, hvis der ses et behov for at gå mere i dybden med nogle af løsningsforslagene.


Hvilke fag fra din uddannelse anvender du i dit arbejde hos Struensee & Co.?
I det daglige anvender jeg tænkningen fra mikroøkonomi meget. At kunne opstille et problem logisk og identificere hvordan man løser det, er en stor del af arbejdet. Netop de evner synes jeg i man bruger meget i de mikroøkonomiske fag. Derudover er jeg blevet overrasket over, hvor meget man kan bruge økonometri. Selvom der kun sjældent er klassiske økonometriske analyser i arbejdet, trækker jeg utroligt meget på den viden om data og sammenhænge, man får fra økonometri. Økonometrisk viden er et utroligt godt redskab til at skabe overblik over hvordan data kan bruges, og hvordan det netop ikke kan bruges. Det kan for eksempel være ift. problemer med repræsentativitet, eller problemer med udeladte forklarende variable og lignende. Selvom det er lidt en kliché på politstudiet, er måden at tænke og løse problemer på det mest værdifulde man lærer på studiet. 


Hvordan er det sociale miljø på din arbejdsplads?
Det sociale miljø i Struensee er utroligt godt. I løbet af en arbejdsdag mærker man virkelig, at der er en god holdånd. Alle tager ansvar for, at projektet skrider fremad som det skal, men også at alle har det godt i processen. Der er ofte flere mindre arrangementer i løbet af et projekt, for at sikre både god stemning, men også at man får set sine kollegaer på en anden måde end blot i arbejdssammenhæng. Derudover er der virkelig mange forskelligartede sociale arrangementer for hele virksomheden – alt fra fægtning til klassiske koncerter til fredagsbarer. Sidst, men bestemt ikke mindst, skal også nævnes, at Struensee hvert år afholder, hvad der svarer til en studietur. Da jeg blev ansat, var det første jeg deltog i en tur til Singapore med alle mine nye kollegaer. Det var en helt fantastisk måde at starte på. 

Hvis du skulle give et råd til nyuddannede, der også ønsker at søge ind i konsulentbranchen, hvad skulle det så være?
Det er nok svært at sige noget generelt om konsulentbranchen, da der er stor forskel mellem de forskellige virksomheder. Derudover er konsulentbranchen jo meget velkommende overfor folk med forskellige faglige profiler, så det kan være svært at komme med råd, der er alment gyldige. Jeg tror det vigtigste er at gøre op med sig selv, om man har det godt med en meget omskiftelig hverdag og at blive konfronteret med nogle utroligt komplekse problemstillinger inden for områder, man ikke nødvendigvis er ekspert i på stående fod. Derudover vil jeg klart anbefale, at man opsøger karrierearrangementer og case-begivenheder, samt taler med bekendte i branchen. Det giver et rigtig godt indblik i, hvad de enkelte virksomheder kan tilbyde, hvad de har i fokus, og hvad de forventer af medarbejderne.

Er du interesseret i at lære mere om Struensee & Co., har du nu chancen for at søge om at komme med til Case Challenge 2017! Læs mere her

Tags: #Cand.polit i  #struensee & co. 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om