Stud. polit i Forsikring & Pension

Altandetlige.dk - Polit Portal

Læs med i denne udgave af stud.polit i, hvor vi møder Nikolaj, der arbejder med kvantitative analyser i den politiske organisation Forsikring & Pension.

Hvad består dit job hos Forsikring & Pension i?

Forsikring & Pension er en politisk organisation som er forsikrings- og pensionsselskabernes samlede stemme. Jeg arbejder i Analyseafdelingen som er en lille afdeling bestående af uddannede økonomer og tre økonomistuderende. Afdelingen er derfor i den 'videnstunge' ende af organisationen og formålet er at kunne levere viden om branchen på et statistisk solidt grundlag.

Mit arbejde består derfor i to primære arbejdsopgaver: Den ene del er at vedligeholde og videreudvikle de statistikker, som Forsikring & Pension udgiver om branchen. Statistikkerne baserer sig på vores egne data eller på registerdata fra Danmarks statistik. SAS, STATA og Excel er derfor flittigt i brug.

Den anden del består i at støtte konsulenterne i deres analyser, som typisk har et mere ”samfundsøkonomisk” snit, eller udarbejde notater selvstændigt. Lige nu arbejdes der f.eks. på en analyse af effekten af kritiske sygdomme i børnealderen på udfaldet i voksenlivet

Hvilke typer af projekter?

I F&P er mit arbejde opdelt i faste opgaver og mere åbne opgaver. Som eksempel på den første type af arbejdsopgaver har jeg ansvaret for opgørelsen af vores statistik over markedsandele på forsikringsmarkedet. Denne statistik er unik, da vi er de eneste, som opgør markedsandele på selskabsniveau og på forsikringsområde. Da vi selv indsamler data fra medlemsselskaber, består en stor del af arbejdet i at validere og præsentere data på en overskuelig måde.

De åbne opgaver er typisk at hjælpe en konsulent med sine analyser. Jeg har f.eks. hjulpet med udarbejdelsen af et analysenotat af indkomstsammensætningen i overgangen ml. arbejde- og pensionstilværelsen henover uddannelse. Datagrundlaget var registerdata fra Danmarks Statistik og den helt store udfordring bestod i at behandle data og præsentere det i et lettilgængeligt format.


Hvilke fag og kompetencer fra studiet kan du bruge i arbejdet?

Overordnet set er det den metodiske tilgang fra studiet, som jeg bruger mest. Det er især fag som Samfundsbeskrivelse A-B og Økonometri 1-3 plus diverse økonometriske fag fra kandidaten. Det er bl.a. den praktiske erfaring med Excel, SAS og STATA, som er i brug. Men når man arbejder med data og analyse, er det vigtigste spørgsmål dog ofte: Giver tallene mening? Studiet giver et rigtigt godt grundlag for at svare ja eller nej til dette spørgsmål.

Hvad har overrasket dig mest?

Det har overrasket mig meget hvor meget fed data, som er tilgængelig i danske registre. Selv når man arbejder inden for et relativt ”smalt” interessefelt, som f.eks, når man ønsker at belyse indkomstsammensætningen i overgangen fra arbejde til pension, er det faktisk muligt, fordi registrene er så fyldestgørende. At have adgang til registerdata er en stor fordel, hvis man ønsker at skrive en økonometrisk bachelor/øvelse/speciale.


Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?

Det sociale fylder en masse. Da vi i afdelingen har en homogen uddannelsesbaggrund, opstår der mange interessante (mere eller mindre relevante) økonomiske diskussioner hen over frokosten. I en lille afdeling kommer man også hurtigt ind på livet af hinanden. Derudover har vi yoga hver tirsdag på arbejdspladsen og en massageordning. Desuden har vi et årligt afdelingsarrangement. I år var vi til Curling, lerdueskydning, i mystery room og sluttede af med en middag på Silo. Alt sammen på en enkelt dag!

Hvorfor valgte du at søge stillingen - og hvordan fik du det?

Jeg søgte stillingen, fordi jeg gerne ville arbejde et sted, der havde den samme faglighed som mig selv og derfor kunne blive klogere på, hvordan politter benytter deres faglighed. Jeg ville også gerne komme i praktisk berøring med de økonometriske fag fra studiet. Da jeg kom fra en studenterstilling i et forsikringsselskab, ville jeg også gerne prøve at være et sted hvor interessefeltet var løftet til samfundsniveau i stedet for et snævert fokus på organisationen. Så da jeg så et jobopslag fra Forsikring & Pension tænkte jeg, at det var et sted, hvor mine krav kunne opfyldes.

Derfra var det bare et spørgsmål om at sende en ansøgning og møde op til jobsamtalen.

Hvad er det bedste ved jobbet hos Forsikring & Pension? 

Det bedste ved jobbet er, at der er tid til at fordybe sig i sine opgaver. Da de faste opgaver oftest er på enten måneds/kvartals/halvårlig basis, er der rig mulighed for at optimere og fejlsøge processerne omkring statistikkerne. Det betyder også, at der er stor fleksibilitet ift. ens undervisning uden for eksamensperioderne, og en høj fleksibilitet i eksamensperioderne. Da vi alle har stort set samme uddannelsesbaggrund, er der også rig mulighed for at sparre omkring opgaver på studiet. Det havde jeg stor glæde af, da jeg skrev min første øvelse, hvor jeg endte med at maile med forfatteren til den artikel min øvelse tog udgangspunkt i. Simpelthen fordi han var i min kollegaers netværk.

Synes du Forsikring & Pension lyder som en spændende arbejdsplads? Så søger Forsikring & Pension en student netop nu.

Tags: #studieliv  #stud.polit  #F&P 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om