Stud.polit i Finansministeriet

Altandetlige.dk - Polit Portal

Læs med i denne udgave af "Stud.polit i", hvor Nicklas Lindegaard fortæller om, hvordan det er at være stud.polit i et makro-kontor i Slotsholmens maskinrum.

Hvor arbejder du?
Jeg arbejder i Finansministeriets Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP). HSP har ansvaret for vurderinger af reformeffekter indenfor en række policy-områder, bl.a. pension, tilbagetrækning, skat og indkomstfordelinger. Derudover har centeret også hovedansvaret for Finansministeriet regneprincipper herunder MAKRO-modellen, skatteadfærd og tilbagetrækning.

Hvor længe har du haft jobbet, og hvor langt var du på studiet, da du fik jobbet?
Jeg startede i Finansministeriet i marts 2017 og gik på daværende tidspunkt på 4. semester.

Hvor mange timer arbejder du om ugen?
Antallet af arbejdstimer varierer meget i løbet af et semester. Som studerende i Finansministeriet har man meget frihed til selv at planlægge sine arbejdstimer, og der bliver taget hensyn til éns studie. Jeg sigter efter at arbejde omtrent 20 timer om ugen, hvorved det er muligt at tage helt fri i perioder op til eksamen. Arbejdsomfanget afhænger naturligvis også af travlheden på kontoret.

Hvorfor søgte du arbejde i Finansministeriet?
På studiet fandt jeg hurtigt ud af, at offentlig økonomi var det, jeg fandt mest interessant. Finansministeriet var derfor et naturligt valg for at komme tæt på den politiske proces set fra en økonoms synpunkt. Af opslaget fremgik det, at HSP bidrager med en lang række analyser, som gav mig mulighed for at sætte ting, jeg har lært fra studiet, i et andet perspektiv.

Hvordan fik du jobbet, og hvad består dit job i?
Jeg så opslaget på altandetlige.dk og sendte en ansøgning, hvorefter jeg blev kaldt til samtale, som førte til, at jeg fik jobbet.

En stor del af centerets opgaver består af at foretage analyser baseret på detaljeret registerdata. Min hovedopgave er at bidrage til disse analyser. Mit fokus er på tilbagetrækningsområdet, hvor jeg gennem SAS modellerer registerdata til brugbar information. 

Havde du relevant erhvervserfaring, da du fik jobbet?
Nej. Inden jeg startede i Finansministeriet havde jeg ikke haft andet relevant studiejob. I jobopslaget lagde de vægt på, at relevant erhvervsfaring var en fordel, men ikke nødvendigt.

Hvordan er jobbet relevant for en stud.polit., og hvilke fag har været mest relevante for dig?
Jobbet er super relevant, fordi man får lov til at benytte de dele af den ”værktøjskasse”, man har erhvervet sig på studiet, i praksis. Personligt benytter jeg mig løbende af små dele fra flere fag, f.eks. de mikro- og makroøkonomiske fag. Som stud.polit. kan det være vanskeligt at forestille sig, hvordan de første fag på bacheloren kan bruges i arbejdet som økonom. Som studentermedhjælper i Finansministeriet får man et fint indblik i dette. Af de valgfag, jeg har haft, er Public Finance det mest relevante for HSP´s område. Derudover kunne relevante kodningsfag også være en fordel, men det er ikke en forudsætning.   

Hvad er det bedste ved jobbet?
Det fedeste ved jobbet er klart at få lov til at arbejde tæt på den politiske proces med håndgribelige og relevante problemstillinger. Det skaber en følelse af relevans, når man bidrager med analyser, som har til formål at få samfundet til at fungere mest optimalt givet omstændighederne. Især som ung er det interessant at være med til at undersøge, hvordan økonomien vil udvikle sig i fremtiden på baggrund af politiske beslutninger truffet i dag.

Hvordan er netværket og samarbejdet mellem studenterne i Finansministeriet?
I Finansministeriet vægtes sociale arrangementer for studentermedhjælperne på tværs af kontorerne højt. Der arrangeres blandt andet et årligt studenterseminar, der, udover at skabe et netværk på tværs af kontorerne, også giver nye kompetencer. Der arrangeres også jævnligt studenterfrokoster og -fester, hvor man får mulighed at mødes på kryds og tværs i en lidt mere uprofessionel kontekst.

Kunne du forestille dig at arbejde i Finansministeriet eller inden for dette arbejdsområde, når du er færdig? Hvorfor?
Absolut. Et job i Finansministeriet giver en mulighed for at få lov til at bruge sin økonomiske faglighed i forbindelse med relevante politiske problemstillinger og derved bidrage til, at de bedst mulige beslutninger bliver taget. Det synes jeg, er en rigtig spændende og vigtig opgave.

Hvis du kunne tænke dig at arbejde i Finansministeriet, kan du se ledige stillinger her.

Tags: #studiejob  #finansministeriet  #stud.polit 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om