Stud.polit i Struensee & Co.

Altandetlige.dk - Polit Portal

Læs med i denne udgave af Stud.polit i, hvor Johannes fortæller om, hvordan det er at arbejde i Struensee & Co.. Et konsulenthus der arbejder for at løse samfundets udfordringer.

Hvornår startede du hos Struensee & Co., og hvordan var din vej dertil?
Jeg startede i Struensee & Co. I februar 2018, da jeg var på mit sidste semester af bacheloren på økonomistudiet. Jeg kom fra en studenterstilling i Finansministeriets Center for Konkurrence, Selskaber og Forsyning, hvor jeg var blevet eksponeret over for en lang række af de interessante problemer og udfordringer, der er i offentligt regi. Det var et ønske om at arbejde tættere på og mere intenst med disse, der var den afgørende faktor for, at jeg søgte ind i Struensee & Co.

Hvorfor valgte du at søge ind i konsulentbranchen, og hvad var dine tanker omkring at vælge den vej frem for mere traditionelle polit-job?
Jeg har personligt aldrig haft et bestemt emne eller en enkelt sektor, som jeg har haft en udpræget interesse for. Det har altid været problemløsninger og muligheden for at benytte min analytiske sans, der har tiltrukket mig. Idet man i konsulentverdenen hele tiden præsenteres over for nye sektorer og industrier, og derfor hele tiden må falde tilbage på sin evne til struktureret at løse problemer, fandt jeg det oplagt at gå denne vej. 

Desuden finder jeg ikke et job i Struensee & Co. som liggende langt væk fra traditionelle polit-jobs. I Struensee & Co. sidder vi og prøver at løse mange af de samme problemer som man gør i ministerierne, hvor der traditionelt sidder mange økonomer. Vores tilgang til problemløsning og hvordan vi organiserer vore arbejde er nok der vi adskiller os mest ud fra traditionelle polit-job.

Hvorfor valgte du at arbejde hos Struensee & Co. frem for andre i samme branche?
De udfordringer, der er i offentlig regi, har mange facetter og er multidimensionale, hvilket er med til at gøre dem mere interessante og komplekse, end hvis det blot var profitmaksimering, der var for øje. Herudover ligger det centralt i Struensee & Co.’s værdisæt, at skatteyderne er den ultimative klient, hvilket er en tankegang, der er med til at styre vores analytiske arbejde og hvilke opgaver vi påtager os. At tænke vores analyser ind i et bredere samfundsperspektiv og hele tiden have dette for øje, er for mig en væsentlig forskel på Struensee & Co. og mange andre konsulenthuse. 

Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?
Det er svært at beskrive en typisk arbejdsdag, idet en sådan nok ikke eksisterer. Alt afhængigt af karakteren af det projekt man er på, kan ens arbejdsdag variere meget. Den ene dag laver man databehandling og interviewer ansatte i centraladministrationen, den anden dag sendes man en tur til vestkysten for at afholde workshops og den tredje dag forbereder man rekrutteringsindsatser eller mødemateriale.

Dog er der elementer i arbejdsdagen der går igen. F.eks. afholdes der hver dag check-in og check-ud sessioner der sikrer, at alle på teamet er klar over hvilke arbejdsstrømme den enkelte sidder med, hvor langt man er kommet og hvad der stadig skal arbejdes videre med. Disse sessioner er med til at skabe struktur og retning på den enkelte arbejdsdag og sikre, at man aldrig er uafklaret om, hvad status på projektet er, eller om der er oversete udeståender. 

Hvilke fag fra uddannelsen anvender du i dit arbejde?
Ingen og alle på samme tid. I Struensee & Co. kommer du ikke til at side og kode makroøkonomiske modeller eller tegne spilteoritræer, men du vil hver dag bruge den på studiet tillærte evne til systematisk at nedbryde og løse problemer analytisk. Herudover er fagene på økonomistudiet med til at opbygge en værktøjskasse, der er god at have i baghånden. Vores analyser er meget forskelligartede, og derfor er det godt at have en bred vifte af applicérbare redskaber, der kan hjælpe med til at takle nye problemer.

Hvad er det bedste ved dit job?
Der er fire aspekter af jobbet som jeg personligt vægter højest:

  • Vi påtager os kun opgaver, der har stor gennemslagskraft i samfundet, hvorfor man altid føler, at det man arbejder med er relevant i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. 
  • Vores analyser udføres ofte fordi man hos klienten har et konkret problem, der skal løses, eller har behov for at nytænke sin organisation. Derfor fører vores analyser hurtigt til konkrete ændringer i diverse offentlige organisationer, hvorfor man aldrig føler ens arbejde går til spilde eller er irrelevant. 
  • Selv i en studenterstilling har man stort medansvar og mulighed for medbestemmelse. Idéer vægtes ikke ud fra ens hierarkiske placering, hvilket giver en mulighed for at påvirke ens egen arbejdsstrøm og det analytiske fokus i projektet. 
  • Man bliver eksponeret for en lang række af forskellige sektorer, og der er ingen risiko for, at man bliver træt af at lave det samme hele tiden. Hverdagen er meget omskiftelig, og to dage er ikke ens.

Hvordan er det sociale miljø hos Struensee & Co.?
Der er et stærkt socialt miljø i Struensee & Co., hvilket både afspejler sig i hverdagen og til de mange forskelligartede sociale arrangementer, der med jævne mellemrum afholdes. I hverdagen er der på de enkelte projekt teams et stærkt sammenhold og en fælles forståelse af, at opgaven skal løftes i flok. Dette resulterer i, at folk altid er villige til at afsætte deres egen tid til at hjælpe en videre, hvis man er stødt på uventede problemer, eller har behov for at tale en konkret udfordring igennem. 

Hvis du skal give et råd til dem, der også ønsker at søge ind i konsulentbranchen, hvad skal det så være?
Deltag i mange af de forskelligartede rekrutteringsarrangementer diverse konsulenthuse afholder, såsom case competitions, temaaftener, partneraftener og workshops. Disse giver et godt indtryk af branchen som helhed, og hvordan konsulenthusene adskiller sig fra hinanden. Personligt havde jeg et meget begrænset kendskab til konsulentbranchen før jeg søgte ind i Struensee & Co., og når jeg tænker tilbage på det, var det nok lidt et ”leap of faith”. For mig viste det sig heldigvis at være et godt match, men givet at der stilles mange ressourcer til rådighed, kan man med fordel gøre brug af disse og afsondre terrænet, inden man træffer en endelig beslutning.

Kunne du tænke dig at blive en del af Danmarks førende konsulenthus for den offentlige sektor? Struensee & Co. søger i øjeblikket dygtige og ambitiøse analytikere til at styrke teamet. Læs mere her:

http://struensee.dk/job/samfundets-vigtigste-udfordringer-fortjener-de-storste-talenter/


Tags: #konsulent  #stud.polit  #struensee & co. 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om