Danmarks Evalueringsinstitut

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, arbejder for at gøre uddannelse og dagtilbud bedre. Gennem undersøgelser, analyser og evalueringer bidrager vi til at udvikle kvaliteten på alle områder, og vi rådgiver praktikere og beslutningstagere om, hvordan de bedst understøtter vores uddannelsessektor.

På EVA har vi i perioden fra 2022-24 særligt fokus på to store samfundsudfordringer, som vores undersøgelser alle skal bidrage til at løse. Den første udfordring drejer sig om at få alle med gennem uddannelse – om hvordan vi sikrer et tilstrækkeligt uddannelsesniveau til alle i Danmark. Den anden udfordring handler om arbejdet med at sikre uddannelser til fremtidens samfund, som bl.a. fokuserer på, hvordan vi skaffer personer inden for STEM-fagene, faglærte, pædagoger, læger og sygeplejersker nok til fremtiden.

På EVA arbejder vi på tværs af fem forskellige faglige områder; dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelse. Vi arbejder ofte på tværs af vores områder, så vi kan se på sammenhængene mellem de forskellige dele af uddannelsessystemet, og vi arbejder med både kvantitative og kvalitative metoder, da vi har et skarpt blik for, hvordan de kan være med til at styrke analysen og fortællingen om et emne.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk