Privatlivspolitik

Altandetlige.dk udbydes af UniUni ApS, CVR. nr. 35381406. Vi kan kontaktes på adressen

UniUni ApS
C/O Peter Juel Jensen
Skovmindevej 14
2840 Holte
nyt@altandetlige.dk

Baggrund

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder data­beskyttelsesloven.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Læs mere om personoplysninger.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har UniUni ApS intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Statistik for at optimere hjemmesiden

  • Statistik til vores partnervirksomheder

  • Udsendelse af nyhedsbreve

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen. Når vi svarer dine spørgsmål, så er vores hjemmel 'Databeskyttelsesforordningen' artikel 6, stk. 1, litra 1. Definitionen af et gyldigt samtykke findes i art. 4, nr. 11, og betingelserne til et samtykke er uddybet i art. 7.

Tidsperiode for opbevaring af data

Vi opbevarer din data, så længe du er bruger hos os.

Bemærk, at hvis du sletter din bruger på altandetlige.dk, vil vi stadig have retten til at bevare eventuelle indsendte artikler, jobopslag mv. på vores hjemmeside.

Har du yderligere spørgsmål til tidsperioden for opbevaring af din persondata, er du meget velkommen til at skrive til os på nyt@altandetlige.dk

Når du har spørgsmål til os

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via e-mail: nyt@altandetlige.dk.

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, eller levere en ydelse til dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Samarbejde med tredjemand

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi benytter os derfor af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os.

Eksterne kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting og markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Tredjelande

Dine personoplysninger behandles hos os. Vi gør dog også brug af leverandører, som er både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere. Ingen kan jo klare sig selv.

Vi har pligt til at oplyse dig, som vi behandler personoplysninger på vegne af, om at data kan blive overført til tredjelande. Google og Intercom er vores databehandlere, når vi sender mails til vores brugere og samarbejdspartnere.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk