Skatteministeriet

Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor

I Skatteministeriet bidrager vi til at sætte retning og skabe rammer for en velfungerende skatteforvaltning i Danmark. Her løser vi opgaver på tværs af faglige discipliner og arbejder tæt på de politiske processer hver eneste dag.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk