Uddannelses- og Forskningsministeriet

Brænder du for den politiske agenda, og vil du være en del af en arbejdsplads, der er afgørende for fremtidens Danmark? Ønsker du løbende at udvikle dig såvel fagligt som personligt, og er det vigtigt for dig, at der er plads til grin og det kollegiale i en travl hverdag? Så kunne Uddannelses- og Forskningsministeriet danne rammerne for din nye hverdag.

I Uddannelses- og Forskningsministeriet bistår vi ministeren og regeringen i arbejdet med at styrke hele Danmark gennem videregående uddannelse, forskning og innovation. De unge skal klædes på til arbejdsmarkedet, og forskningen skal drive Danmark og verden fremad.

I arbejdet tager vi altid udgangspunkt i ministeriets fem værdier; Faglighed, Samarbejde, Arbejdsglæde, Handlekraft og Udsyn.

Vi er et af Slotsholmens mest centrale områder, og vi råder over et af de største budgetområder i staten.

Såvel uddannelses- som forskningsområdet er altid under forandring, og derfor møder vi hele tiden nye udfordringer og perspektiver, som vi skal forholde os til og handle på. Vi leverer bidrag af høj kvalitet – ofte med kort frist. Vi har et højt ambitionsniveau og nogle gange skal vi løbe hurtigt – men vi er kendt for at være en arbejdsplads uden ’spidse albuer’ hvor det gode samarbejde og arbejdsglæde prioriteres højt.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk