Ambitiøse medarbejdere til Erhvervsministeriets område for Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Har du en samfundsvidenskabelig baggrund, og er du fagligt stærk? Vil du medvirke til at styrke de danske vækstvilkår og bringe Danmark og dansk erhvervsliv styrket gennem den grønne og digitale omstilling? Kan du underbygge forslag analytisk overbevisende? Og har du interesse for den politiske beslutningsproces?

Så kan du være vores nye kollega i Erhvervsministeriets departement.

Om jobbet

Vi søger medarbejdere til at arbejde med rammevilkårene for danske virksomheders udvikling, grønne omstilling og konkurrencekraft. Du kommer til at indgå i et team, der ser på langsigtede erhvervspolitiske linjer og potentielle nye styrkepositioner ved at afdække, hvor der er behov for politiske initiativer, fx som følge af udefra kommende tendenser og teknologiudvikling.     

Du vil få en stor kontaktflade til koncernens styrelser og andre ministerier – derfor er gode samarbejdsevner og politisk tæft essentielt. Jobbet indebærer også ministerbetjening og koordination af en række af områdets opgaver, hvor du bl.a. skal kunne arbejde projekt- og samarbejdsorienteret med at udforme og koordinere policy-udspil og bidrage til den efterfølgende implementering. Du vil bl.a. skulle arbejde med at forberede ministerens deltagelse i regeringens økonomiudvalg, der fx kan omhandle økonomiske prioriteringer, fx vedrørende den økonomiske udvikling og tilhørende økonomiske politik.  

Det er vigtigt, at du har en solid samfundsøkonomisk baggrund og fx også erfaring med at lave analyser. Der er mulighed for at arbejde med mikrodata, herunder med ministeriets egne datakilder (virksomhedsdata), eksempelvis i forhold til investeringer, teknologianvendelse, grøn omstilling og produktivitet. Det er i den forbindelse vigtigt, at du kan kombinere en solid faglig indsigt med flair for politikudvikling og formidling.

Om dig

  • Du skal have lyst til at grave dig ned i svære emner og problemstillinger, men samtidig have blik for de store linjer og mulige løsninger
  • Du kan hurtigt sætte dig ind i en problemstilling, har blik for det vigtige og evner at skære ind til kernen af en sag for at fokusere din indsats.
  • Du er en stærk formidler. Det er afgørende, at du formulerer dig klart på skrift og i tale, så andre ikke er i tvivl om, hvad der er essensen eller problemstillingen.
  • Du har gode samarbejdsevner og kan bygge netværk til dine kollegaer i departementet, medarbejdere i styrelserne, ansatte i andre ministerier og eksterne interessenter.
  • Du kan tage ansvar og tager selv initiativ til næste skridt for at løse dine opgaver inden for de rammer, som ministerbetjeningen sætter. Du driver dine sager fremad og søger løsninger, hvis du støder på udfordringer.
  • Erfaring med økonomisk politik er en fordel.

Om os

I område 1 arbejder vi for at styrke rammevilkårene for erhvervslivet med det mål at skabe et Danmark i bæredygtig vækst med høj produktivitet og gode job. Det gør vi bl.a. med analyser, politikoplæg og redegørelser, fx om vækst og konkurrenceevne, erhvervsstøtte og Danmarks digitale vækst. Vi analyserer erhvervsøkonomiske og vækstmæssige konsekvenser af politiske initiativer på brede områder som fx arbejdsmarkedet, ny teknologi, energi og grøn omstilling, der er afgørende for virksomhedernes udviklingsmuligheder, og udvikler forslag til at fremme Danmarks vækstvilkår og konkurrenceevne. 

Ministerbetjeningen er en stor del af vores hverdag, og vi leverer løbende politiske initiativer og andre input til regeringens udspil, eksempelvis den kommende digitaliseringsstrategi, grønne udspil og aktuelt også i forhold til COVID-19 håndteringen. Vi indgår i arbejdet med en lang række aktuelle, politiske sager, og forbereder sager til de centrale regeringsudvalg. I det daglige arbejder vi tæt sammen med øvrige ministerier, virksomheder, brancheorganisationer og styrelser. Vi er omkring 25 medarbejdere med forskellige fagligheder og fokusområder, og vi prioriterer videndeling, samarbejde og højt humør i en ofte hektisk hverdag.

Om ansættelsen

Du vil blive ansat efter overenskomsten for akademikere i staten.

Er du interesseret?

Send din ansøgning via linket senest den 5. januar 2022 kl. 12:00. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.

Samtaler vil blive afholdt i uge 2 og 3. Tiltrædelsesdatoen er 1.marts 2022. Der vil blive brugt case samt personligheds- og logikanalyse i forbindelse med samtalen.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anne Marie Elmer på telefon 91 33 71 06, ae@em.dk eller kontorchef Helle Osmer Clausen på telefon 91 33 71 20, hoc@em.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

5. januar 2022

Ansøgning

Send din ansøgning via linket senest den 5. januar 2022 kl. 12:00. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.