Analytiker til Kapital

Kan du forene store datamængder, høj datakvalitet samt regulatoriske og forretningsmæssige krav? Og har du samtidig interesse for kapitalstyring og lyst til at påvirke fremtidens kapitalstyring i Danmarks største låneudbyder? Så er du måske vores nye analytiker.


Dit kommende job
I Kapital har vi bl.a. ansvaret for udregning og rapportering af alle koncernens kapitalrelaterede nøgletal samt at sikre, at den gældende lovgivning på området overholdes. Desuden understøtter vi forretningen i at optimere kapitalanvendelse og processer, så fokus effektivt kan være på de mest lønsomme kunder.

Vi er ansvarlige for:

  • beregning af kreditrisikomodeller, risikoeksponeringer og kapitalkrav
  • forretningsmæssig implementering af og support på kapitalanvendelse
  • intern og ekstern kapitalrapportering, herunder indberetning til myndigheder.

Dine ansvarsområder
Som analytiker i Kapital skal du forene risikoberegninger, store datamængder, høj datakvalitet samt regulatoriske og forretningsmæssige krav. Det sker gennem implementering af modeller og risikoberegninger samt udarbejdelse af rapporter og konkrete beslutningsoplæg, som vores ledelse og forretningsenheder kan støtte sig til, når de skal disponere over koncernens kapital. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i at:

  • beregne Nykredits kreditrisikoparametre og kapitalkrav, herunder vedligeholdelse og udvikling af input, beregninger og datakvalitet
  • indsamle, behandle og analysere store datamængder, der anvendes bredt i koncernen
  • yde forretningssupport på kreditrisikomodeller og kapitalberegninger
  • rapportere til forretningsenheder, ledelsen og Finanstilsynet.

Du får din daglige gang i Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge i København.

Om dig
Du har en relevant videregående uddannelse inden for fx økonomi. Samtidig har du erfaring med håndtering og analyse af store datamængder samt kendskab til eksempelvis SQL, SAS eller R. Har du derudover kodet i SAS, er du et skridt foran. Hvis du har erfaring med kapitalstyring, er det en fordel, men det vigtigste er, at du har interesse for anvendelse af data og det finansielle område.

Som person er du positiv af natur, og du formulerer dig klart både skriftligt og mundtligt. Du har en analytisk tilgang til dine opgaver, og du evner at koordinere på tværs af en stor organisation, hvor der er mange snitflader til andre afdelinger. Du tager samtidig ansvar for dine opgaver og udviser stor selvstændighed i din opgaveløsning.

Om Kapital
Kapital i CRO-området i Nykredit består af otte dygtige specialister med et højt fagligt niveau. Vi værner om et uformelt arbejdsmiljø med plads til godt humør. I afdelingen er sparring og samarbejde med kolleger nødvendigt for at løse de forskellige opgaver tilfredsstillende. Vi har en bred snitflade i organisationen, der involverer samarbejde med vores søsterafdeling ALM samt Risiko, Kredit, IT og de forretningsvendte enheder.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Søren Melgaard Olsen, 44 55 34 89 eller seniorrekrutteringspartner Christian L. Henningsen, 44 55 18 43.

Udbyder

Nykredit

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

26. august 2021

Ansøgning

Tryk på ansøgningslink