Analytisk og talstærk student med interesse for offentlig-privat samarbejde

DI søger en dygtig og talstærk studerende i økonomi, statskundskab eller lignende, der minimum har afsluttet fjerde semester.

Om jobbet

Dine primære arbejdsopgaver:

  • Analysere register- og surveydata, fx regnskabstal i kommunerne, primært via Excel.
  • Udarbejde notater og analyser om udbud og konkurrenceudsættelse til medlemsvirksomheder, politikere og pressen.
  • Udarbejde oplæg til brug ved konferencer og møder. Håndtere ad hoc-dataforespørgsler fra kollegaer i huset og journalister.
  • Holde løbende dialog med eksterne parter, fx Danmarks Statistik og ministerier om data (opgørelsesmetode, offentliggørelse mv.).

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er omkring 15 timer med fleksibel tilrettelæggelse i forbindelse med eksamener og andre spidsbelastningsperioder. Tiltrædelse er primo december 2021.
Vi bor i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Om dig

Du har gode evner inden for databehandling, statistisk analyse og formidling, og du kan bearbejde og beskrive et datamateriale til relevante analyser, der skal bruges i politiske og pressemæssige sammenhænge. Vi forventer, at du er selvstændig og grundig, og at det falder dig naturligt at kvalitetssikre data og analyser. Det er også vigtigt, at du kan formulere dig kort og klart i både skrift og tale. Dine bidrag skal bruges i politiske og pressemæssige sammenhænge. Og det er derfor vigtigt, at du har interesse og forståelse for erhvervspolitiske problemstillinger.

Vi tilbyder

Et job med spændende udviklingsmuligheder og problemstillinger i et professionelt miljø. Du får mulighed for at arbejde med aktuelle politiske og analytiske spørgsmål, der giver indsigt i både den offentlige forvaltning og erhvervslivets vilkår.

Om os

Vi er en tværgående enhed, der koordinerer indsatser for både branchefællesskaber og politiske enheder i DI. Afdelingen består af en chef, tre konsulenter og to studenter. Arbejdsformen er præget af høj grad af frihed under ansvar med god plads til at præge, hvilke analyser der skal igangsættes. Desuden er vi en uhøjtidelig afdeling kendetegnet ved humor og god stemning i en travl hverdag.

Du kan læse mere om vores fokusområder på https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/ .

Interesseret?

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte fagleder Lars Bech-Jørgensen på 2627 1949. Ansøgning, karakterudskrift og CV sender du via ansøgningslinket senest torsdag den 21. oktober. Samtalerne vil blive afholdt umiddelbart efter.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke modtager ansøgninger pr. mail.

Udbyder

Dansk Industri

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

21. oktober 2021

Ansøgning

Ansøgning, karakterudskrift og CV sender du via ansøgningslinket senest torsdag den 21. oktober.