Boligøkonomisk Videncenter søger yngre økonom

Om jobbet

Boligøkonomisk Videncenter (BVC) arbejder med udvikling af modeller, analyser af segregering på boligmarkedet, følger af regulering og beskatning, undersøgelse af befolkningens forventninger til boligmarkedet, opstilling af prisindeks og meget mere. Vi er oprettet af den filantropiske forening Realdania i 2010. Vi har ikke en bestyrelse, men et advisory board med anerkendte og førende økonomer. Du kan læse mere om os på www.bvc.dk.

BVC er uafhængig af politiske og erhvervsmæssige interesser. Vil du have et job, hvor du ikke bliver presset til at levere ”hurtige tal”, men hvor der er fokus på faglig fordybelse, så er det os, du skal tale med.  

BVC har projekter med danske og udenlandske universiteter og videncentre. Vi plejer internationale kontakter gennem faglige studieture, deltagelse i de europæiske ENHR-konferencer og ved møder med udenlandske institutioner, NGO’er og forskere her i landet. 

Du bliver en del af et mindre team og har derfor mulighed for at sætte dit personlige præg på arbejdet. Vi har bred kontakt til offentlige myndigheder, interesseorganisationer og finansielle virksomheder og ejendomsudviklere, så der er mulighed for at få et bredt netværk.

Vi har omfattende pressekontakt og foredragsvirksomhed.

BVC  har kontor i Realdanias hovedsæde på Jarmers plads 2 i det centrale København. Du vil her ud over os økonomer få mange gode kolleger med vidt forskellige fagligheder, som du kan sparre med i det daglige.

Om dig

Du er en yngre økonom, for eksempel cand. polit eller cand. oecon, eventuelt nyuddannet. Vi forventer, at du har interesse for samfundsforhold, analytisk flair og lyst til at være med i et team med uformel tone og faglighed i højsædet.

Du har interesse i og arbejdskapacitet til at sætte dig grundigt ind i nye stofområder. Du er glad for tal, men også for kvalitative analyser.

Har du personlig gennemslagskraft og evne til at arbejde med formidling, så vil jobbet give dig særlige muligheder. Hvis du ikke allerede har fået træning heri, så vil du blive tilbudt professionel skoling. Du vil selv komme i medierne, når du er klar.  

På grund af vores internationale samarbejde vil det være godt, såfremt du er god til engelsk.

Det er en fordel at have arbejdet med/godt kendskab til kvantitative metoder.

Vi tilbyder

Attraktiv lønpakke.

God kantineordning og sundhedssikring.

Et job med fokus på faglig fordybelse.

Vi er lokaliseret i en smuk kontorbygning i centrum af København med optimale forbindelser til kollektiv transport. Vi nyder godt af de mange sociale aktiviteter for medarbejderne i Realdania.

 

Mere information

Du er velkommen til at kontakte Curt Liliegreen via LinkedIn, ringe på tlf. 20185342, eller skrive på cli@bvc.dk   

Ansøgning

Send din ansøgning til os på mail cli@bvc.dk inklusive CV og eksamenspapirer, gerne inden den 1. december 2022.

Udbyder

Boligøkonomisk Videncenter

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

1. december 2022

Ansøgning

Send din ansøgning til os på mail cli@bvc.dk inklusive CV og eksamenspapirer, gerne inden den 1. december 2022.