Student til opgaver vedr. digital udvikling af den offentlige sektor

Som studentermedhjælper (Business Analyst) i Deloitte Consultings afdeling Operations Transformation Public bliver du en del af et af landets absolut førende rådgivnings- og udviklingsteams indenfor organisationsudvikling og digitalisering i den offentlige sektor. Vi er et bredt sammensat team, hvor det sociale sammenhold, det høje faglige niveau og det at være en god kollega er i højsædet. Teamet består af et mix af studentermedhjælpere og konsulenter med få års erfaring, mere erfarne konsulenter som bl.a. leder projekterne og nogle af de dygtigste og mest erfarne seniorrådgivere i den offentlige sektor.

Alle studentermedhjælpere får løbende mulighed for læring og udvikling, både gennem de projekter, som vi løser for kunderne, og gennem målrettet faglig træning i fx værktøjer til projektstyring, procesoptimering, digitalisering/automatisering, data- og analysemetoder og meget mere.

I Operations Transformation Public ånder og lever vi for at skabe en endnu bedre offentlig sektor til gavn for borgere og medarbejdere. Vi arbejder på tværs af hele staten og en række af landets kommuner og regioner. Vi rådgiver om, analyserer, udvikler og implementerer løsninger bl.a. ved hjælp af digitalisering og ny teknologi som fx kunstig intelligens og intelligent automatisering, vi afdækker forretningsbehov i forbindelse med større digitale transformationer i offentlige myndigheder, vi laver bedre understøttelse af offentlig sagsbehandling og optimering af regelgrundlaget for offentlige organisationer og mange andre ting.

Spændende opgaver venter på dig
Du vil primært blive tilknyttet et mindre team af konsulenter, der arbejder tæt sammen med en række danske kommuner om den fælleskommunale chatbot Kommune Kiri, som i dag anvendes af en række kommuner. Du vil bl.a. komme til at løse opgaver som:
 

 • At gennemføre analyser i forbindelse med videreudvikling af Kommune Kiri og projekter for andre offentlige kunder
 • At skabe sammenhæng mellem forretning og it ved at udarbejde forretningsmæssige krav til brug for videreudvikling af Kommune Kiri og projekter for andre offentlige kunder
 • At bidrage til projektleverancer med udarbejdelse af mødematerialer, beslutningsoplæg og præsentationer
 • At bidrage til salgsarbejde og udarbejdelse af præsentationer til konferencer og andre arrangementer   
   

Udover understøttelsen af vores chatbot, vil du også i de uger, hvor der er tid og mulighed for det, få mulighed for at indgå i og understøtte afdelingens øvrige projekter og opgaver. Det kan bl.a. indebære:

 

 • At varetage kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og -analyse i form af workshops, interviews og desk research, udarbejdelse af surveys samt dataanalyser, bl.a. ved brug af en række forskellige digitale analyseværktøjer
 • At bistå med organisatorisk implementering af løsninger, fx ved at deltage på et team som implementerer løsninger i organisationen og ved løbende at følge og støtte organisationens egen indsats ifm. implementeringen.
 • Bistå med udvikling og design af nye projekter ifm. tilbudsskrivning mv.

 

Du har følgende kompetencer og erfaring

 • Vi forestiller os, at du er i gang med enten en samfundsvidenskabelig uddannelse, der giver dig indsigt i og forståelse for den offentlige sektor fx: cand.scient.pol, cand.polit, cand.merc.(pol.) mv. Alternativt, at du er i gang med en design- og innovationsorienteret uddannelse fx fra ITU, der giver dig indsigt i metoder og tilgange til brug for udvikling af digitale løsninger.
 • Du har mindst 1 år tilbage af dine studier og gerne erfaring fra den offentlige sektor, en interesseorganisation, fra undervisning på universitetet eller fra en større privat virksomhed
 • Du har interesse for at arbejde med it, digitalisering og nye banebrydende teknologier, og du har lyst til at lære nye it-værktøjer, både til analyseformål og til at digitalisere opgaveløsningen hos offentlige myndigheder
 • Du er god til at samarbejde og skabe relationer, er nysgerrig af natur og har det godt med at blive kastet ud i nye og forskelligartede opgaver
 • Du har stærke kommunikative færdigheder i både mundtligt og skriftligt dansk
 • Du trives med at arbejde selvstændigt og er god til at holde overblik over mange opgaver og overholde deadlines
   

Hvor skal du arbejde og hvor mange timer om ugen?

Vi har hjemme på Islands Brygge i København, og arbejdstiden vil være ca. 15 timer om ugen, men kan tilpasses dine studier i forbindelse med eksamen, opgaveskrivning og travle perioder mv.

Udbyder

Deloitte

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

30. april 2021

Ansøgning

Send din ansøgning, cv og karakterudskrift fra din bachelor- og kandidatgrad samt andre relevante dokumenter. Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende. Derfor anbefaler vi, at du ansøger så hurtigt som muligt. Venligst kontakt Manager Rasmus Vibæk Sørensen på +45 61 66 24 85, hvis du har spørgsmål om stillingen. Vi ser frem til at høre fra dig!