Engageret fuldmægtig til international digitaliseringspolitik

Digitalisering står højt på dagsordenen i EU. Det kommer til udtryk i fx en lang række nye EU-retsakter og storstilede investeringer. Det sker på et bagtæppe af storpolitiske diskussioner om Europas digitale suverænitet og balancen mellem ansvarlighed og innovation. Samtidig er der et stadigt større politisk fokus på digitaliseringspolitikken i Danmark, og på den internationale politiske scene arbejder vi med at formulere og varetage danske interesser. Til det arbejde søger vi nu en dedikeret kollega til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Dig
Du har en lang samfundsvidenskabelig eller juridisk uddannelse, og du har enten et par års erfaring eller er nyuddannet. Du er dygtig og engageret, og du har lyst til at arbejde med europæisk digitaliseringspolitik.

Det vigtigt for os, at du:

  • Brænder for at gøre en forskel for Danmark. Du motiveres af at varetage danske interesser og sætte et aftryk på den digitale politik i EU.
  • Er analytisk skarp. Du kan hurtigt identificere de politiske, tekniske eller juridiske aspekter i komplekse sager.
  • Har politisk forståelse. Du kender til de politiske processer og dynamikker i både København og Bruxelles.
  • Er god til at samarbejde. Du trives i et miljø, hvor vi hjælper hinanden og gør en dyd ud af at have gode relationer til hinanden og til vores samarbejdspartnere i både Danmark og EU.
  • Kommunikerer enkelt og klart. Du har gode formidlingsevner i både skrift og tale og kommunikerer sikkert på både dansk og engelsk. Hvis du kan flere sprog er det en fordel, men ikke et krav.

Stillingen
Dine konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine kvalifikationer og interesser.

Vi varetager en række forskellige arbejdsopgaver:

  • Forhandler EU-lovgivning. Vi arbejder for at præge den digitale dagsorden i EU og for at sætte danske aftryk på lovgivning og andre EU-initiativer.
  • Tidlig interessevaretagelse. Vi har fokus på tidlig interessevaretagelse, hvor vi arbejder for at præge den næste EU-kommissions digitale dagsorden.
  • Ministerbetjening. Vi er med til sikre, at ministeren står på et stærkt fagligt grundlag, når der skal tages beslutninger i om internationale sager. Vi laver bl.a. taler, rejser, møde- og pressemateriale og ledsager ministeren i Folketingets Europaudvalg (FEU) og Digitaliseringsudvalget (DIU)

Vi arbejder blandt andet med kunstig intelligens, dataøkonomien, eID, cybersikkerhed, offentlig digitalisering, Digital Europe-programmet, cloud-området og digital udenrigspolitik.

Vi har en proaktiv tilgang til EU-arbejdet, hvor vi altid har danske interesser for øje. Tilstedeværelse og netværk i Bruxelles står centralt i vores arbejde. Vi lægger stor vægt på at binde den internationale dagsorden sammen med den nationale gennem et tæt samarbejde med de nationale kontorer i ministeriet.

Du bliver en del af internationalt kontor i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets digitaliseringsafdeling i en helt særlig tid, hvor EU skal vælge et nyt Europaparlament og ny EU-Kommission. I horisonten ligger det danske EU-formandskab i efteråret 2025.

Departementet
I Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet skal vi skabe forandringer for fremtiden. Vi skal sætte kursen for fremtidens digitale Danmark, og vi skal fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og LGBT+ personer, så alle har reelt lige rettigheder og muligheder for at udfolde sig og deltage i samfundet.

Vi er en arbejdsplads, hvor vi gør en dyd ud af enkle løsninger, og hvor der er kort fra tanke til handling. Vi sætter en ære i at være ordentlige. Det er hverdagens pejlemærke i alt, hvad vi gør. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne går glade, motiverede og stolte på arbejde. Hvor vi skaber løsninger sammen. Hvor tillid og samarbejde er en selvfølge, og fleksibilitet er et nøgleord.

Løn og ansættelse
Du vil blive ansat som fuldmægtig efter AC-overenskomsten. Stillingen er på fuld tid. Ansættelsesområdet er Digitaliserings – og Ligestillingsministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Digitaliserings – og Ligestillingsministeriets departement, Stormgade 2-6, 1470 København K.

Vi har brug for dig snarest muligt.

Spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Mikael Bomholt på tlf. 23 61 28 45 eller mikbom@digmin.dk.

Udbyder

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

18. februar 2024

Ansøgning

Ansøg via link