Engageret studenter­medhjælp til Bankernes Bank

Er du interesseret i at få et bredt kendskab til betalingsformidlingen i Danmark, og har du lyst til at arbejde med centrale systemer for betalingsinfrastrukturen? Så har vi det perfekte studiejob til dig. Ansøgningsfristen er den 7. juni 2024.

Du løser opgaver med et enestående formål

Nationalbanken er den eneste af sin slags. Vi er samfundets bank, statens uafhængige rådgiver og landets vågne øjne på økonomien. Stabile priser, sikre betalinger og finansiel stabilitet kommer ikke af sig selv, og som studerende i Nationalbanken forventer vi, at du er åben og nysgerrig. Til gengæld kan du regne med, at du kommer til at lære en masse af dine udfordrende opgaver og dine dygtige kollegaer. Her spiller du sammen med dine kollegaer en central rolle i at sikre Danmark en robust økonomi.

I Bank- og Markedsafdelingen står vi for implementeringen af fastkurspolitikken og forvaltningen af valutareserven og statsgælden, og derudover har vi en afgørende rolle i betalingsformidlingen i Danmark. Stillingen hører til i sektionen Bank og teamet Betalinger, der varetager en bred vifte af opgaver indenfor settlement, betalinger og likviditetsstyring. Du bliver del af et team på 13 kollegaer, der sammen overvåger og håndterer de danske bankers betalinger i Nationalbankens system, Kronos2.

I jobbet som studentermedhjælper i BM-Betalinger får du et fagligt udfordrende studiejob i en unik institution med stor samfundsmæssig betydning. 

Dine primære opgaver omfatter:

  • åbning og lukning af det pengepolitiske døgn i Danmark
  • håndtering af udlån på baggrund af bankernes sikkerhedsstillelse
  • løbende dialog med bankerne om deres betalinger i Kronos2
  • test af kritiske nødprocedurer i tilfælde af større hændelser
  • at udarbejde og løbende optimere arbejdsprocesser.

Du vil sammen med en række kollegaer indgå i en vagtordning, som planlægges i god tid. Din arbejdstid vil som udgangspunkt være 18½ timer pr. uge – enten tidligt om morgenen eller sidst på eftermiddagen – da dine primære opgaver vil ligge i og omkring det pengepolitiske døgns åbning og lukning. I ferier og på helligdage vil der være mulighed for ekstra arbejde.

Vi sidder i storrumkontor, hvilket giver en åben og direkte omgangstone om opgaveløsning. Du vil derfor hurtigt få sparring af dine kollegaer og kendskab til arbejdet i centrale dele af Nationalbanken. Der vil også være mulighed for at arbejde hjemmefra. Du får gode muligheder for at udfolde dine it-kundskaber i form af løbende optimering af processer, kendskab til nye systemer mv.

Du har de essentielle forudsætninger for at lykkes

I Nationalbanken er vi imødekommende. Vi har fokus på anerkendelse, god ledelse og evnen til at bringe dine og vores forskelligheder i samspil. Som studerende hos os vil du opleve, at vi værdsætter dit input med den nyeste viden fra dit studie. Vi tager os tid til hinanden – både når vi deler ud af vores viden, når der er brug for en hjælpende hånd, og når vi samles om fælles interesser.

Vi vil, at du både lykkes og trives i rollen som studentermedhjælper. Derfor lægger vi vægt på, at du har følgende forudsætninger for at søge stillingen:

  • Du har fuldført mindst 1 år af en relevant uddannelse, fx finansbachelor, HA, matematik-økonomi eller polit./oecon.
  • Du viser interesse for finansielle forhold, og at du gerne påtager dig driftsopgaver
  • Du har fokus på effektivisering og flair for IT. Du ønsker at forstå den finansielle infrastruktur og har evt. kundskaber indenfor programmering.
  • Idet vores arbejde er inddelt i tre forskellige vagter hen over dagen, skal du have mulighed for at arbejde tidlig morgen (fra kl. 6) og sen eftermiddag (til kl. 18.30) på skiftende vis.
  • Alle i sektionen udviser stor fleksibilitet, hjælpsomhed og engagement i opgaveløsningen, og vi forventer det samme af dig. Du er derfor som person god til at byde aktivt ind med holdninger, ideer og forslag til forbedringer. Du formår ligeledes at holde hovedet koldt og bevare overblikket i pressede situationer

Du er guld værd i Nationalbanken

Her er plads til forskellighed – og til det sociale og uformelle. Du kan fx løbe, dyrke yoga, spille floorball, synge i kor eller netværke til BANK-bar sammen med kollegerne i en af vores mange medarbejderklubber. Derudover bliver du også en del af Nationalbankens studenternetværk sammen med vores 30 andre studerende. I netværket vil du blive inviteret til månedlige frokoster i vores fremragende kantine, men også til arrangementer af social og faglig karakter. Som student hos os vil du opleve at få et værdifuldt netværk med andre studerende på tværs af banken.

Arbejdstiden deler vi mellem åbne kontorer med udsigt til vandet på Langelinie Allé og op til to ugentlige distancearbejdsdage. Vi ønsker at sikre rammerne for en effektiv opgaveløsning, en stor sammenfølelse og en god balance mellem livet på og uden for arbejdet. Samtidig lægger vi stor vægt på din læring og løbende udvikling af færdigheder. Hos os vil du opleve, at vi har respekt for, at dit studie er din førsteprioritet, og at vi udviser hensyn til travle perioder på dit studie. Du er nemlig guld værd i Nationalbanken.

Hvorfor er det guld værd at søge jobbet?

Som studentermedhjælper i BM-Betalinger bliver du ikke bare en del af medarbejderstaben i Nationalbanken. Teamets arbejde er helt essentielt for at understøtte Nationalbankens formål om sikre og effektive betalinger, hvorfor du vil blive betydningsfuld for opretholdelsen af den danske betalingsinfrastruktur.

Hvad er særligt ved at være en del af netop jeres team?

I vores team vægter vi fleksibilitet, ansvarlighed og grundighed højt. Vores arbejdsmiljø er præget af en uformel tone, hvor alle kan komme med deres input. Vores mål for arbejdskulturen er, at alle skal have det sjovt ved at gå på arbejde i vores team, også selvom vi arbejder med kritisk betalingsinfrastruktur. Derfor går teamets og individuelle succeser sjældent ubemærket hen uden en fejring.

Hvad siger vores andre studerende om jobbet?

Som studerende i Nationalbanken bliver du en del af et fagligt stærkt miljø med imødekommende kolleger der giver sig tid til at dele deres viden og hvor du aktivt bidrager og understøtter bankens arbejde. Du får mulighed for at suge til dig af nye kompetencer fra dygtige kollegaer. Nationalbanken er en stor arbejdsplads, men når du støder ind i et nyt ansigt ved kaffemaskinen – et sted du hurtigt kender lige så godt som dit skrivebord – bliver du mødt af smil og venlighed. Det kan kun anbefales at blive student i Nationalbanken.

Hvad er god ledelse ifølge nærmeste leder?

God ledelse handler om at omsætte teamets mål til en konkret retning for de opgaver, der skal løses. Det er vigtigt, at lederen sikrer, at teamet har fokus på et konstruktivt samarbejde, hvor forskellige synspunkter værdsættes. Det hele skal foregå i et imødekommende og godt miljø, hvor alle kan være sig selv og har interesse i at deltage aktivt i opgaveløsningen.

Hvor skal jeg arbejde?

Nationalbankens bygning i Havnegade i København gennemgår en større og nødvendig renovering, der tager flere år. Derfor har Nationalbanken adresse på Langelinie Allé 47 i København, mens renoveringen står på.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kronos Group Manager Helen Martha Strien Jørgensen. Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås hos HR partner Ronny Schandorph.

Udbyder

Danmarks Nationalbank

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

7. juni 2024