Finansministeriet søger ambitiøs og fagligt stærk medarbejder

Er du interesseret i samfundet og ønsker du at forbedre den offentlige sektor? Vil du opleve, hvordan beslutningsoplæg formes i regeringens politiske og økonomiske maskinrum? Og vil du have en af Danmarks bedste embedsmandsuddannelser centralt placeret på Slotsholmen? Så er det måske dig, vi søger i Finansministeriets 3. kontor.

Om stillingen

Vi har i 3. kontor ansvaret for at understøtte regeringens policyudvikling, økonomiske politik og budgetstyring på bl.a. Transportministeriets, Kulturministeriets, Erhvervsministeriets og Udenrigsministeriets områder. Vi søger en kollega til at varetage disse opgaver på et af kontorets politikområder.

Du vil blive central i udarbejdelsen af finansloven og den udgiftspolitiske beslutningsproces og styring på dit politikområde. Du vil herudover udarbejde oplæg til regeringen, bidrage til forberedelse af større politiske udspil, understøtte politiske forhandlinger og være med til at drive analysearbejde på dit politikområde. 

Du vil komme til at arbejde med højaktuelle politikområder og løsninger, som har stor betydning for det danske samfund. Dine opgaver vil således spænde bredt og give dig god mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.

Du vil med den løbende opgavevaretagelse og sparring få trænet din politiske forståelse, din evne til at overskue og løse komplekse problemstillinger, dine kompetencer inden for bl.a. budgetstyring samt mundtlig og skriftlig formidling.

Der er tale om meget forskelligartede opgaver. Opgaverne løses i vidt omfang i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i kontoret, kolleger på tværs af hele Finansministeriet samt samarbejdsparter i andre ministerier.

Din konkrete opgaveportefølje vil blive tilrettelagt i dialog med dig med blik for dine interesser, kompetencer og erfaring. Opgaverne vil løbende blive tilpasset til din udvikling og dine kompetencer.

Om dig

  • har en relevant akademisk uddannelse - fx cand.scient.pol., cand.polit el. lign. samfundsvidenskabelig uddannelse
  • er fagligt stærk og kan hurtigt tilegne dig ny viden og omsætte det i praksis
  • initiativrig og arbejder selvstændigt med opgaver og udfordringer
  • er interesseret i at arbejde tæt på de politiske processer
  • har flair for tal og gode analytiske kompetencer, som du formår at anvende i praksis
  • kan formidle komplekse problemstillinger – både mundtligt og skriftligt
  • er flittig med et stærkt ønske om at lære og trives i en afvekslende og travl hverdag
  • har ambitioner på dine egne og samfundets vegne.

Herudover sætter vi stor pris på de gode relationer og samarbejde på tværs af kontoret. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til at opbygge gode og konstruktive samarbejdsrelationer med dine kolleger i kontoret og i andre ministerier og kan bidrage til den gode stemning i kontoret.

Både nyuddannede, studerende, som er færdiguddannet til sommer, og kandidater med mere arbejdserfaring tages i betragtning.

Om os

I 3. kontor har vi ansvaret for at understøtte regeringens policyudvikling, økonomiske politik og budgetstyring på Transportministeriets, Kulturministeriets, Økonomiministeriets, Erhvervsministeriets, By-, Land- og Kirkeministeriets samt Udenrigsministeriets områder. Kontoret har derfor et bredt samarbejde både inden for Finansministeriet såvel som med en lang række ministerier.

Som konkrete eksempler vedrører kontorets opgaver fx en grøn og klimavenlig omstilling af transportsektoren, beslutningsoplæg om større, strategisk vigtige infrastrukturprojekter i Danmark, forberedelse af flerårsaftaler på Kulturministeriets område og opgørelser af udviklingsbistanden. Andre aktuelle opgaver i kontoret vedrører blandt andet Lynetteholmen, DSB, erhvervs- og industripolitik m.fl.

Du vil blive en del af et ambitiøst, men uformelt hold, hvor vi har stort fokus på at skabe resultater i fællesskab. Vores arbejdsdag er varieret med opgaver med både korte og lange frister. Vi lægger vægt på at sikre, at du får en stejl læringskurve fra dag ét med fokus på sparring i det daglige.

Kontoret består aktuelt af 8 AC-medarbejdere, 3 studenter, en souschef og en kontorchef.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes på rette niveau og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Niels William Botterill på tlf. nr. 41 78 20 94 eller niebot@fm.dk eller chefkonsulent Mads Aleksander Daugaard Buhl på tlf. nr. 24 90 10 81 eller madbuh@fm.dk.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

13. juni 2024

Ansøgning

Ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg stillingen” senest den 13. juni 2024. Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.