Finansministeriets departement søger ambitiøs medarbejder til arbejdet med regionernes økonomi og sundhedsområdet

Har du ambitioner for dig selv og det danske samfund, interesserer du dig for den økonomiske styring af sundhedsområdet, og vil du være med helt inde i maskinrum, når de økonomiske rammer for regionerne aftales? Så kan stillingen i Velfærdspolitisk Center i Finansministeriet være noget for dig.

Om stillingen

Vi søger en medarbejder, som motiveres af arbejdsopgaver, der har stor betydning for samfundsudviklingen, og har lyst til at beskæftige sig med en kerneopgave i Velfærdspolitisk Center i Finansministeriet – arbejdet med regionernes økonomi.

Som medarbejder i Velfærdspolitisk Center kommer du helt ind i maskinrummet i arbejdet med at omsætte vigtige politiske dagsordener til virkelighed. I kontoret udarbejder vi politiske beslutnings- og forhandlingsoplæg til finanslovsarbejdet og de årlige økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner. Vi bidrager bl.a. med at understøtte regeringens policyudvikling, økonomiske politik og budgetstyring af de kommunale velfærdsområder og sundhedsområdet i tæt samarbejde med de relevante ministerier.

Som vores nye medarbejder vil du få en central rolle i centerets arbejde med økonomiaftalen med regionerne. Du vil bl.a. skulle bidrage med beslutningsoplæg og analyser til regeringen vedrørende regionernes økonomi samt lave løbende opfølgning på udviklingen i regionernes økonomi. Du vil ligeledes komme til at udarbejde og koordinere sager til regeringen, bidrage til forberedelse af større politiske udspil og understøtte politiske forhandlingsforløb på sundhedsområdet. Der er tale om meget forskelligartede opgaver med bred kontaktflade.

Din konkrete opgaveportefølje vil blive tilrettelagt i dialog med dig med blik for dine interesser, kompetencer og erfaring. Du vil blive en del af et hold, der sætter stærk faglighed, engagement, godt humør og samarbejde højt.

Om dig

Konkret lægger vi vægt på, at du:

  • er en faglig stærk profil inden for samfundsvidenskab, fx cand.polit., cand.scient.pol. el.lign.
  • har flair for tal og gode analytiske kompetencer og formår at anvende dem i praksis.
  • er ambitiøs, målrettet, initiativrig og trives med en travl samt afvekslende hverdag.
  • har drive, gennemslagskraft og tager initiativ.
  • motiveres af arbejdsopgaver, der har stor betydning for samfundsudviklingen.
  • Du kan være nyuddannet eller have nogle få års erfaring.

Om os

Velfærdspolitisk Center har en central rolle i koordineringen af større velfærdspolitiske indsatser. Dette indebærer eksempelvis økonomiaftaler med kommunerne og regionerne. Hertil arbejder centeret med koordinering og videreudvikling af regeringens arbejde med modernisering og fornyelse af den offentlige sektor. Endvidere varetager centeret opgaver i relation til finanslovsarbejdet på Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets samt Finansministeriets områder i tæt samarbejde med de relevante ressortministerier og koncernens styrelser.

I alt består centeret af to kontorchefer, 20 akademiske medarbejdere og syv studenter.

Finansministeriet som arbejdsplads

Finansministeriet indtager en central rolle i det politiske maskinrum på Slotsholmen og spiller en vigtig og koordinerende rolle i udarbejdelsen af regeringens politik.

Finansministeriet kan tilbyde et job, hvor du kommer tæt på den politiske beslutningsproces, hvor du har gode muligheder for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer, og hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk og uformelt arbejdsklima.

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd og samarbejde med kollegerne en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet.

I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introduktionsforløbet "FM KickStart". Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef.

Se mere om at arbejde i Finansministeriet her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveauet HEMMELIGT og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Økonomistyrelsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Statens Administration og Statens It.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Aske Gade Jeppesen (telefon +45 29 72 42 76 eller e-mail askjep@fm.dk).

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

10. juni 2024

Ansøgning

Ansøgning Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg her” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest d. 10. juni 2024. Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.