Justitsministeriets departement søger akademiske medarbejdere

I Justitsministeriets departement sker arbejdet helt tæt på det politiske niveau med fokus på at skabe løsninger af høj kvalitet, der understøtter regeringens retspolitiske mål. Lige nu søger vi bl.a. en stærk profil til ministeriets økonomikontor.

Om Økonomikontoret 
Økonomikontoret har til opgave at skabe det økonomiske beslutningsgrundlag for, at regeringens retspolitiske mål kan realiseres. Økonomikontoret beskæftiger sig således med en række forskellige – og ofte højpolitiske – sager om økonomi, policy, ressourcer og strategi bredt inden for Justitsministeriets samlede område, der bl.a. omfatter politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen.

Om stillingen 
Vi kan tilbyde et udfordrende og selvstændigt job med gode kollegaer samt en alsidig hverdag i et spændende og dynamisk miljø tæt på den politiske beslutningsproces.  

Dine opgaver i Økonomikontoret kan f.eks. være at

  • forberede sager til regeringens centrale beslutningsudvalg (koordinationsudvalget og økonomiudvalget) samt sager til de politiske forligskredse på Justitsministeriets område,
  • koordinere og udarbejde finansloven for Justitsministeriets område, herunder bidrage i forbindelse med de politiske finanslovsforhandlinger,
  • varetage ministerbetjening og betjening af Justitsministeriets direktion i en bred vifte af sager,
  • udarbejde analyser i relation til politiske flerårsaftaler for konkrete områder, finanslovsforhandlinger og udviklingsprojekter, samt
  • udvikle helt nye initiativer på et af de største driftsområder i staten, herunder politiet og kriminalforsorgen 

Om dig 
Du skal have et meget højt fagligt niveau og være god til at formidle problemstillinger og løsninger i et klart og tydeligt sprog – både mundtligt og skriftligt. Vi lægger vægt på, at du er analytisk skarp og har flair for tal.  
 
Vi ønsker os en kollega med et stort drive for at skabe resultater og gøre en forskel. Du skal arbejde selvstændigt og nytænkende i et tæt samarbejde med interne og eksterne parter, og du skal være god til at skabe relationer. Vi forventer, at du har lyst til en alsidig og travl hverdag med ansvar og en stejl læringskurve i et spændende og dynamisk miljø tæt på den politiske beslutningsproces. 
 
Vi lægger vægt på, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse som cand.scient.pol., cand.oecon., cand.polit. eller lignende. Du kan både søge som nyuddannet eller med erfaring, f.eks. fra en politisk styret organisation. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Indplacering sker som fuldmægtig eller konsulent afhængig af kvalifikationer og erfaring.  
 
Stillingen i Økonomikontoret ønskes besat snarest muligt og senest 1. august 2021. 
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt. 
 
Ansøgning

Stillingen i Økonomikontoret kan søges elektronisk, og din ansøgning skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 6. maj 2021. 
 
Ansøgningen vedlægges CV, karakterudskrifter og eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef i Økonomikontoret Joakim Thaning på telefon 23 61 39 63. Du kan desuden få yderligere information om Justitsministeriet på vores hjemmeside www.jm.dk. 
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Udbyder

Justitsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

6. maj 2021

Ansøgning

Ansøgningen vedlægges CV, karakterudskrifter og eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere. Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef i Økonomikontoret Joakim Thaning på telefon 23 61 39 63. Du kan desuden få yderligere information om Justitsministeriet på vores hjemmeside www.jm.dk. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.