Kan du styre økonomien i et af statens økonomisk største departementer?

Erhvervsministeriets departement har en omfattende økonomi, hvor vi i tillæg til departementets driftsvirksomhed administrerer tilskudsordninger, garantier og kapitalandele for et trecifret milliardbeløb. Vi har brug for en ny kollega, der først og fremmest selvstændigt kan varetage departementets driftsbudget og -regnskab og gerne senere hen kan varetage departementets fulde økonomi i form af garantier, kapitalandele, etc.

Om jobbet

Koncernstyring og Økonomi i Erhvervsministeriets departement varetager ministeriets overordnede finansielle og resultatmæssige styring, ministeriets ejerskab af en række større virksomheder (f.eks. Vækstfonden, Eksport Kredit Fonden og Finansiel Stabilitet), overordnet styring af ministeriets covid-19-hjælpepakker samt departementets interne økonomifunktion.

Vi søger en person som hurtigt kan tage selvstændigt ansvar for departementets driftsbudget og -regnskab.  Stillingen vil løbende blive udvidet med ansvar for øvrige dele af departementets øvrige økonomi.

Konkret skal du fra start kunne varetage følgende opgaver:

 • Løbende bogføring / oprettelse af bestillinger til Statens Administration
 • Måneds- og årsafslutning af regnskab
 • Fakturahåndtering

På sigt vil du, efter forudgående oplæring og eventuelt i samarbejde med en anden regnskabsfaglig medarbejder, kunne komme til at varetage følgende opgaver:

 • Budget- og regnskabsopfølgning i form af månedlig ledelsesrapportering til direktionen og departementets områder
 • Kvartalsvis udgiftsopfølgning og opdatering af prognoser for departementets bevillinger
 • Bidrag til finanslov for departementets bevillinger
 • Månedlig løncontrolling og prognosticering
 • Godkende budgetsager og kontraktindgåelse i departementet
 • Administration af covid-19-hjælpepakker for rejsebranchen
 • Erhvervsministeriets repræsentant i Forum for statslige regnskabschefer og Kundeforum for Statens Administration
 • Support til styrelser i regnskabs- og systemmæssige forhold
 • Regnskabsmæssig håndtering af departementets kapitalandele og afgivne garantier
 • Intern finansiel kontrol
 • Brugeradministration

 

Det er således en bred opgaveportefølje med store udviklingsmuligheder.

Hvis du får en stilling hos os, kan vi love dig, at vi har fokus på din faglige og personlige udvikling. Desuden bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor vi også vægter det sociale sammenhold i en uformel og humorfyldt hverdag.

Om dig

Det er et job, der både stiller krav til din nuværende faglige kompetencer, men også til dine evner og ønsker om at udvikle dig yderligere. Vi ser derfor gerne, at du kan nikke ja til følgende profil:

 • Regnskabsmæssig forståelse (du kender til debet og kredit)
 • Erfaring med at arbejde i Navision Stat og IndFak, gerne også RejsUd og LDV
 • Kendskab til og lyst til økonomistyring
 • Ønske om kontinuerlig udvikling, fagligt, personligt og ledelsesmæssigt
 • Føler og tager ansvar for opgaver

Om os

Koncernstyring og Økonomi er en del af Erhvervsministeriets departement på Slotsholmen. Vi er ca. 15 medarbejdere, inklusiv 2 kontorchefer.

Vi samarbejder med vores kolleger i departementet, med ministeriets styrelser og med de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for.

Vi har fokus på faglig og personlig udvikling, kvalitet og rettidighed i opgaveløsningen, godt humør, samt respekt i ord og handling over for hinanden og vores samarbejdspartnere.

Koncernstyring og Økonomi er en del af et samlet koncerncenter i departementet. Departementet består derudover af fire faglige områder samt et ledelsessekretariat. Erhvervsministeriet består ud over departementet af syv styrelser, Nævnenes Hus, Sikkerhedsstyrelsen, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Søfartsstyrelsen. Vi varetager Erhvervsministeriets ejerskab af de selvstændige offentlige virksomheder, Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit, Nordsøenheden, Finansiel Stabilitet og DanPilot.

Om ansættelsen

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, f.eks. HK- eller AC-overenskomst.

Er du interesseret?

Send din ansøgning via link på https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest den 6. december 2021 kl. 12:00. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.

1.samtaler afholdes onsdag og fredag i uge 49 og 2. samtaler afholdes torsdag og fredag i uge 50.

Hvis du brænder inde med spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til kontorchef Johnny Emlington Darling på 91 33 70 86 eller jda@em.dk.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

6. december 2021

Ansøgning

Send din ansøgning via linket senest den 6. december 2021 kl. 12:00. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.