Konsulent(er) til nyt kontor for velfærdsdata og analyse

Vil du være med udvikle rammerne for, at kommunerne og regionerne kan levere velfærd til borgerne af god kvalitet i hele landet? Er du interesseret i økonomi, politik og styringsrelationen mellem staten, kommunerne og regionerne? Og kan du sætte dine analytiske kompetencer i spil på en måde, så vi bliver endnu bedre til at udvikle og kvalificere den indenrigspolitiske dagsorden og betjene vores minister? 

Vi har brug for én til to konsulenter til en helt nyetableret enhed, der med politikudvikling for øje skal fokusere på at opdyrke og analysere velfærdsdata. Har du de rette kompetencer, så får du chancen for at komme med ombord fra start og præge arbejdet og kontoret. 

Du får en unik mulighed for at beskæftige dig med analyser af styring, organisering og opgaveløsning inden for næsten alle områder af den offentlige sektor. Analyserne skal gøre os klogere på, hvad der rører sig lokalt, og være med til at kvalificere udfordringer og løsninger i styringsrelationen mellem stat, kommuner og regioner.

Dig 
Du har en relevant akademisk uddannelse. Det kan være, du er cand.polit./oecon., cand.scient.oecon, cand.scient.pol., cand.scient.soc.  eller lignende. Du har også mindst et par års erfaring fra en politisk organisation. 

Det er vigtigt for os, at du: 

  • Mestrer både analyse og politik. Du formår at designe analyser og kan finde nye veje til at undersøge problemstillinger. Du kan dykke ned i tallene, for så at hæve blikket og sætte det ind en politisk dagsorden - og den anden vej rundt.
  • Har lysten og evnen til at drive både større og mindre analyser.
  • Formidler komplekse tal og analyser på en let forståelig måde.
  • Samarbejder og skaber gode relationer. Du kommer væk fra skrivebordet og tager dialogen med interessenterne på området. 
  • Motiveres af at skabe resultater, der kan udvikle samfundet. 

Det er ikke en forudsætning, at du har arbejdet med kommunal- og regionaløkonomi tidligere, men det er en fordel.

Stillingen 
Du kommer især til at arbejde med: 

  • Analyser inden for af styring, organisering og opgaveløsning på tværs af serviceområder i den offentlige sektor med henblik på policyudvikling. 
  • Samarbejde og dialog med ministerier, regionale- og kommunale aktører om væsentlige udfordringer og fokusområder i den offentlige opgaveløsning
  • Udvikling af velfærdsdata, der kan skabe større transparens omkring udgifter, aktivitet, service og kvalitet på tværs af forskellige velfærdsområder. 

Kontoret Velfærdsdata og Analyse er en nyetableret enhed i Indenrigs- og Boligministeriets afdeling for Regional- og Kommunaløkonomi, og du vil blive inddraget i udviklingen af kontorets arbejdsform og rekruttering af analytiske talenter. Vi vil blive 6-8 medarbejdere, og vi håber på at være fuldt bemandet den 1. december 2022. 

Departementet
I Indenrigs- og Boligministeriet arbejder vi for at binde Danmark sammen. Vi arbejder for den geografiske, sociale og demokratiske sammenhængskraft. Det gør vi ved at skabe sammenhæng mellem land og by, udvikle den almene boligsektor, optimere de kommunale og regionale rammer, omfordele kroner på tværs af kommuner og værne om frie og fair valg. 

Vi sætter en ære i at være ordentlige. Det er hverdagens pejlemærke. Samtidig gør vi en dyd ud af enkle løsninger, og at der er kort fra tanke til handling. Vi er stolte af en arbejdskultur, hvor tillid er en selvfølge, og fleksibilitet er et nøgleord - også når det handler om, hvor og hvornår vi arbejder. Når det kommer til kaffe, er vi kompromisløse, fordi den er med til at binde os sammen i hverdagen. 

Løn og ansættelse
Du vil blive ansat som special- eller chefkonsulent efter AC-overenskomsten. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Ansættelsesområdet er Indenrigs- og Boligministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Indenrigs- og Boligministeriets departement, Stormgade 2-6, 1470 København K. 

Vi har brug for dig fra den 1. oktober 2022.

Spørgsmål? 
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Per Anders Høyrup på tlf. 72 28 25 61 eller pho@im.dk.

Søg 
Send ansøgning, CV og eksamensdokumentation elektronisk via stillingsopslaget på www.im.dk. Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 22. august 2022.

Vi opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Indenrigs- og Boligministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

22. august 2022

Ansøgning

Send ansøgning, CV og eksamensdokumentation elektronisk via stillingsopslaget på www.im.dk. Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 22. august 2022.