Medarbejder til centrale økonomiopgaver i Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement

Vil du være med til at gøre en forskel for samfundets mest sårbare? Har du talforståelse og kan præsentere fagligt komplekst materiale på en letforståelig måde? Og vil du møde ind til en spændende arbejdsdag, hvor du bliver mødt af dygtige, søde og sjove kolleger? Så er du måske vores nye kollega i Styring, Tilsyn og Forretning.

Stillingen
Du vil, som en del af kontorets forretningsteam, få et centralt ansvar i forhold til departementets budget og den daglige styring af departementets drift. Du vil blandt andet skulle være med til at udvikle og sikre en effektiv intern økonomistyring i departementet samt aktivt bidrage til, at departementets ledelse træffer informerede beslutninger, når der skal prioriteres ressourcer i koncernen.

Du vil få en central rolle med mange berøringsflader og tværgående indsigt i departementets arbejde, og du får mulighed for at opbygge et stort netværk både blandt medarbejdere og chefer såvel internt som eksternt.

Kort sagt vil du få mulighed for at opbygge et højt og bredt fagligt niveau. Derfor er det lige så meget din lyst til at prøve kræfter i det centrale maskinrum på et højt prioriteret politisk område, som din eventuelle relevante erfaring, vi er interesserede i.

Din arbejdsdag kan til tider være uforudsigelig, og vi lægger derfor vægt på et godt kollegaskab – både i kontoret og med vores mange samarbejdspartnere. Vi prioriterer både fagligt og socialt samvær, for eksempel når vi mødes i ”Dagligstuen”, der er kontorets uformelle fællesareal.

Dine konkrete opgaver vil afhænge af dine interesser, erfaring og kompetencer og vil også kunne række ind i kontorets to øvrige teams. Dine opgaver vil blandt andet kunne omfatte:

 • Minister- og ledelsesbetjening, fx besvarelse af folketingsspørgsmål og bidrag til relevante pressesager og aktindsigtsbesvarelser.
 • Bidrag til den interne økonomistyring og ledelsesinformation med inddragelse af departementets ledelse og øvrige interessenter.
 • Udarbejdelse af analyser af ministeriets underliggende styrelser og institutioners generelle rammevilkår.
 • Bidrag til departementets budget- og udgiftsopfølgning samt økonomiske vurderinger, forretningsanalyser mv.
 • Budgetkoordinering på ministerområdet i forbindelse med Danmarks kommende EU-formandsskab.

Om os
I Styring, Tilsyn og Forretning har vi en vigtig rolle i at sikre, at ministeriets departement og dets underliggende institutioner har de fornødne ressourcer til at varetage deres opgaver til gavn for borgerne.

Vi understøtter ministeriets ledelse i den daglige drift og strategiske styring af ministeriet, og vi er ansvarlige for departementets budget og regnskab samt en række andre opgaver, der relaterer sig til departementets organisation.

En af kontorets kerneopgaver er vores tætte samarbejde med ministeriets ni underliggende styrelser og institutioner, herunder Ankestyrelsen, Familieretshuset, Social- og Boligstyrelsen, som vi blandt andet fastlægger resultatmål for og fører tilsyn med.

Kontoret består aktuelt af en kontorchef, en souschef og 11 medarbejdere, fordelt på tre teams:

 • Styringsteamet: Understøtter ministeriets underliggende institutioner i deres drift og udmøntning af regeringens politik, bl.a. ved at indgå resultatplaner med institutionerne og agere dagligt bindeled mellem departementet og institutionerne.
 • Tilsynsteamet: Tilrettelægger og udfører tilsyns- og kontrolopgaver på tværs af ministeriets koncern med henblik på at sikre compliance i forhold til de regler og retningslinjer, som ministeriet og de underliggende institutioner arbejder inden for.
 • Forretningsteamet: Varetager departementets interne økonomi, herunder departementets budgetlægning, udgiftsopfølgning, regnskabsførelse samt diverse ledelsesinformations- og finanslovsopgaver relateret til departementets driftsbevilling.

Dine kompetencer
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx cand.scient.pol., cand.oecon./polit., cand.merc., cand.scient.adm., cand.scient.soc. eller lignende. Du kan både være nyuddannet eller have flere års erhvervserfaring.

Vi lægger desuden vægt på, at du: 

 • Har god talforståelse og gerne erfaring med at arbejde i Excel eller lignende.
 • Er dygtig til at skrive og evner at præsentere komplekst fagligt materiale på god og forståelig vis.
 • Arbejder selvstændigt og struktureret, og stiller de gode konstruktive spørgsmål og har en analytisk tilgang til dine opgaver.
 • Forstår den politiske og organisatoriske kontekst, dine opgaver indgår i og er ansvarsbevidst.
 • Kan skabe den gode dialog og trives med at arbejde sammen med andre. 

Departementet
I Social-, Bolig- og Ældreministeriet arbejder vi for at skabe resultater, der positivt bidrager til at skabe fremskridt for udsatte og ældre borgere i vores samfund. Ministeriet har det overordnede ansvar for social-, familierets- og ældreområdet samt bygge- og boligområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for rammerne for byggeri, boliger og bygningsreglement, parallelsamfundslovgivning, ansvaret for kommunernes indsatser over for ældre samt børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, samt ansvaret for reglerne om skilsmisse, adoption og forældremyndighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til AC-overenskomsten som fuldmægtig eller konsulent afhængig af kvalifikationer og erfaring. Stillingen er på fuld tid.

Ansættelsesområdet er Social-, Bolig- og Ældreministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement, Holmens Kanal 22, 1020 København K.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt og senest den 1. april 2024.

Vil du vide mere 
Vi håber, at du vil ringe, hvis du har spørgsmål til stillingen. I så fald  er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Kasper Nielsen på kan@sm.dk / 24 84 50 41 eller kst. kontorchef Christian Tornsberg på cto@sm.dk / 41 85 10 91. 

Sådan søger du
Send ansøgning, CV og eksamensdokumentation elektronisk via stillingsopslaget på www.sm.dk.

Vi skal modtage din ansøgning senest mandag den 19. februar 2024. Vi forventer at afholde samtaler i uge 8 og 9.

Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Udbyder

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

19. februar 2024