Økonom til National­bankens arbejde med betalings­systemer

Vil du være med til at være bank for bankerne og arbejde med den operationelle del af pengepolitikken samt centrale dele af betalingsinfrastrukturen i Danmark? Så har du nu muligheden for at blive en del af Nationalbankens team for betalinger, som er kendetegnet ved høj faglighed og mange samarbejdsflader. Ansøgningsfristen er den 21. september 2023.

Om jobbet

I teamet Betalinger i afdelingen Bank og Marked bliver du en del af et af Nationalbankens kerneområder. Vores team arbejder med Nationalbankens betalingssystem, Kronos2, som er den mest centrale del af betalingsinfrastrukturen i Danmark. Systemet gør det muligt for pengeinstitutter effektivt og sikkert at udveksle betalinger med hinanden. Det er en forudsætning for et velfungerende finansielt marked.

Arbejdsopgaverne i Kronosgroup spænder vidt. Som Business Analyst indgår du i de daglige driftsopgaver, hvor vi har en tæt dialog med de danske pengeinstitutter. Mere konkret består vores arbejdsopgaver bl.a. af følgende:

  • Vi har ansvaret for at overvåge det pengepolitiske døgn og indgår i en række interne og eksterne arbejdsgrupper med andre centralbanker.
  • Vi bidrager til analyse, udvikling, test og implementeringen af nye it- og forretningsløsninger.
  • Vi bidrager desuden til Nationalbankens vigtigste projekt: migreringen af dansk betalingsinfrastruktur til en samlet europæisk platform. Her indgår vi i forskellige projektopgaver som f.eks. den konceptuelle udvikling af konkrete forretningsområder, udarbejdelse af risikovurderinger og forretningsgange samt test med udgangspunkt i vores viden om forretningen.

Vores arbejde tager altid udgangspunkt i en risikobaseret tilgang, og vi samarbejder med mange forskellige funktioner i banken. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved høj faglighed og respekt for de forskellige fagligheder i banken. Vi arbejder sammen, lærer af hinanden og har højt humør. Du får spændende og afvekslende arbejdsdage, hvor der er rig mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Vi tilbyder

Et job, hvor du gør en reel forskel i en organisation med stor samfundsmæssig betydning. Du får indsigt i et af Nationalbankens mest forretningskritiske arbejdsområder og dermed i, hvordan en centralbank fungerer i praksis.  I Bank og Marked er vi 78 medarbejdere fordelt på fem sektionen. Du vil blive en del af Betalinger, som ligger i sektionen Bank. Vores team har engagerede medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, og som spænder bredt fra nyuddannede til meget erfarne kolleger. Vi er i alt 13 medarbejdere, hvoraf 3 er studentermedhjælpere. Vi lægger stor vægt på læring og løbende udvikling af vores færdigheder og har et planlagt onboarding- og uddannelsesforløb, så du kommer godt fra start. Hvis du er nyuddannet bliver du også en del af Danmarks Nationalbank Academy (DNA). Det er et 2-årigt program, som har til formål at øge dit kendskab til Nationalbankens kerneområder samt give dig et netværk på tværs af banken.

Din profil

Vi søger en engageret medarbejder, der har interesse for at bruge sin viden om finansielle markeder til at videreudvikle Nationalbankens rolle som bank for bankerne. Din uddannelsesmæssige baggrund kan både være økonomfaglig eller samfundsvidenskabelig. Du kan enten være nyuddannet eller have et par års erfaring. Det væsentlige er, at du som person kan lide at tage ansvar, stille dig i spidsen for opgaver og drive dem fremad. Du er initiativtagende, nysgerrig, teknisk interesseret og kan løse analytisk komplicerede opgaver. Det er vigtigt, at du er samarbejdsorienteret, dvs. at det er ligetil for dig at dele din viden og kommunikere klart og præcist på skrift og i tale på dansk og engelsk. Du er god til at danne relationer, og dit gode humør og din gode energi bidrager positivt til samarbejdet.

Banken som arbejdsplads

Arbejdstiden deler vi mellem et åbent kontorlandskab på Langelinie Allé med udsigt til vandet og mulighed for op til 2 ugentlige distance-arbejdsdage afhængigt af din funktion og dine opgaver. Vi ønsker at understøtte en arbejdskultur, der skaber de bedste rammer for en effektiv opgaveløsning, samtidig med at der sikres fleksibilitet og balance mellem privat- og arbejdsliv. Det er vigtigt for os, at vi har en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivslen er høj. I Nationalbanken er der et solidt fagligt miljø og imødekommende kolleger, der giver sig tid til at dele deres viden. Vi tilbyder gode vilkår med sundheds- og tandforsikring, indretning af hjemmearbejdspladsen, gratis parkering og en god kantineordning. Det sociale liv i banken vægtes højt. Du kan fx blive en del af vores foreningsliv, hvor du bl.a. kan løbe, dyrke yoga eller dele din interesse for kunst med kolleger.

Udbyder

Danmarks Nationalbank

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

21. september 2023