Økonomikonsulent til sundhedsområdet i central økonomifunktion

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring og analyse? Har du flair for tal og kan du udvikle effektive økonomistyringsredskaber i samarbejde med fagområderne i en politisk styret organisation? Så er stillingen som økonomikonsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune måske noget for dig.

 

Økonomistyringsopgaven er samlet centralt i Lyngby-Taarbæk Kommune og varetages af Center for Økonomi og Personale, som understøtter fagcentrene i økonomistyringen af deres områder.

Du bliver en del af afdelingen Koncernstyring i Center for Økonomi og Personale, hvor vi er 13 engagerede og dygtige konsulenter, der arbejder med budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse, udvikling af økonomistyringsredskaber- og processer samt den løbende kvalitetssikring af politiske sager med økonomiske konsekvenser.

Derudover består en vigtig del af vores arbejde i at udarbejde økonomiske analyser, udvikle ledelsesinformation til centerchefer, direktion og det politiske niveau, ligesom vi indgår i tværgående projekter i organisationen. I den kommende tid vil vi have særligt fokus på at udvikle de produkter, hvormed vi formidler kommunens økonomi til det politiske niveau.

Din primære opgave bliver som udgangspunkt at varetage økonomistyringen på sundhedsområdet, som ligger i Center for Sundhed og Omsorg. Du kommer til at skulle arbejde tæt sammen med de øvrige økonomikonsulenter på området. Derudover vil du sammen med dine øvrige kolleger skulle bidrage til den tværgående økonomistyring i kommunen.

Vi prioriterer, at vores samarbejdspartnere oplever, at vi skaber gode rammer for faglig og effektiv opgaveløsning, og at økonomistyringen løbende udvikles, så den er på forkant med de nyeste erfaringer.

Jobbet indebærer, at du skal agere som proaktiv sparringspartner for de budgetansvarlige på fagområdet - herunder centerchefen - samtidig med at du varetager controllingen af området, og sikrer at kommunens principper for økonomistyring overholdes.

Opgaverne
Du vil bl.a. skulle arbejde med følgende opgaver:

 • udarbejdelse af budgetgrundlag og formidling af økonomiske forhold
 • løbende budgetopfølgning og ledelsesinformation til centerchefer, direktion og politisk niveau
 • udvikling af styringsgrundlag- og værktøjer
 • udarbejdelse af analyser og notater til det politiske niveau samt til direktion og chefer
 • udviklingsprojekter i fagcentret, hvor du bidrager med dine økonomistyrings- og analysekompetence
 • Koordinering af tværgående opgaver både indenfor centeret og på tværs af centre.

Din profil
Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig akademisk uddannelse, fx cand.scient.pol/adm, cand.polit /oecon, cand.merc eller lignende. Du har gerne nogle års erfaring med økonomistyring i en offentlig organisation, men nyuddannede med den rette profil kan også komme i betragtning.

Vi forventer, at du:

 • er meget stærk til tal
 • er en habil Excel-bruger
 • har kendskab til økonomistyring
 • er dygtig til at planlægge og drive processer
 • er analytisk funderet og dygtig til at formidle komplekse problemstillinger både skriftligt og mundtligt
 • kan bevare overblikket, men har sans for detaljen
 • evner at arbejde selvstændigt
 • kan indgå i et konstruktivt samarbejde med samarbejdspartnere med anden faglig baggrund
 • Har erfaring med og lyst til projektledelse og projektdeltagelse

Det er en fordel, hvis du har erfaring med økonomistyring på sundhedsområdet – herunder den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet, og hvis du har arbejdet med KMD OPUS.

Vi tilbyder et afvekslende og udfordrende job, hvor du vil få stor indflydelse på jobindholdet og tilrettelæggelsen af opgaverne. Endvidere vil du få gode muligheder for faglig og personlig udvikling i et godt fagligt og kollegialt fællesskab med en uformel omgangstone.

Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst.
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, og vi har flekstid. Stillingen ønskes besat pr. 1. november.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Koncernstyring Maria Kirstine Stilling på 22432088 eller masti@ltk.dk.

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

23. september 2021

Ansøgning

Ansøg om stillingen via linket, og send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer. Der er ansøgningsfrist den 23. september 2021.