Økonomistuderende søges til Erhvervsministeriets departement

Er du en fagligt stærk økonomistuderende? Har du inte­resse for virksomhedsdata, vækstanalyser og formidling af resultater?

Så søg job i Erhvervs­ministe­riets departement, Område 1 – som arbejder med samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering i erhvervslivet.

Om jobbet

Dine ar­bejdsopgaver kan fx bestå i at bidrage til deskriptive analyser, herunder til udarbejdelse af ministeriets redegørelser, i forbindelse med pressehistorier og ministerbetjening. Opgaverne kan også bestå i at kode i SAS, Stata og R til analyser i for­bindelse med belys­ning af rammevilkårene i det danske erhvervsliv. Ligeså kan det være research-opgaver, der fx vil indgå i udarbejdelsen af politiske beslutningsoplæg, ny politikudvikling mv.

Arbejdsopgaverne er udfordrende og alsidige. Med i bagagen får du erfaring med praktisk anvendelse af øko­nomisk teori og økonometri/statistik, indblik i den politiske proces, samt et godt springbræt til et frem­tidigt job.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du har:

  • stærke faglige kompetencer
  • interesse for at arbejde med databehandling
  • gode evner til at formulere dig mundligt og skriftligt
  • lyst til at lære
  • gode samarbejdsevner.

Om os

Vi er tre enheder i området for Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering (Område 1), og vi arbejder bl.a. med at styrke danske virksomheders vækstvilkår. Arbejdet spænder bredt: Fra digitalisering af dansk erhvervsliv til vækst og rammevilkår inden for fx skat, arbejdsmarked og uddannelse. I området arbejder vi desuden med grøn omstilling, energipolitik og ressourceeffektivitet. Vi udarbejder analyser og redegørelser, fx om vækst og konkurrenceevne, virksomhedernes grønne omstilling og Danmarks digitale vækst. Vi arbejder både med makrotal og registerdata på virksomhedsniveau, Vi er ansvarlige for udbudsområdet og offentligt privat samarbejde. Ministerbetjeningen er en stor del af vores hverdag. Vi indgår i arbejdet med en lang række aktuelle politiske sager, forbereder sager til de centrale regeringsudvalg og indgår i forberedelsen af mange af regeringens udspil. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de øvrige ministerier, virksomheder, brancheorganisationer og styrelser, bl.a. via arbejde med vækstteam, partnerskaber og paneler. Vi er godt 20 medarbejdere, og vi prioriterer videndeling, samarbejde og højt humør i en ofte hektisk hverdag.

Om ansættelsen

Du vil blive ansat i henhold til overenskomst mellem HK-stat og Finans­ministeriet. Stillingen er på 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder.

Er du interesseret?

Send din ansøgning via link på https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest torsdag den 25. november 2021. Husk også at uploade dit CV, karakterudskrift med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.

Samtaler vil blive afholdt i uge 48 og vi ønsker tiltrædelse i januar 2022.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til chefkonsulent Dorte Høeg Koch på 91 33 71 12 eller chefkonsulent Christina Charis Godtfredsen på 91 33 71 22.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement?

I Erhvervsministeriet ønsker vi at skabe gode og konkurrencedygtige rammebetingelser, så dansk erhvervsliv også i fremtiden er i stand til at skabe solid vækst og velstand. Vi vil medvirke til at gøre det attraktivt at investere og udvikle virksomhed i Danmark.

På en bred vifte af ressortområder - fra boligfinansiering og forbrugerforhold til life science og digitalisering af erhvervslivet samt rammevilkår for finansielle virksomheder - er vi med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem.

Vi er ca. 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for. Og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og vi lægger vægt på faglig nysgerrighed, som skal gøre os i stand til at have blik for fremtidige forretningsmodeller. Samtidig er det en central kernekompetence hos os at have en forståelse for de muligheder den digitale udvikling i og uden for ministeriet åbner for.

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

25. november 2021

Ansøgning

Send din ansøgning via link på https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest torsdag den 25. november 2021. Husk også at uploade dit CV, karakterudskrift med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.