Social- Bolig- og Ældreministeriet søger afdelingschef til Økonomi, Styring og Analyse

Vil du stå i spidsen for en afdeling, der er med til at sikre et solidt fundament for fremtidens social-, familie-, bolig- og ældrepolitik? Så er du måske vores nye afdelingschef.

Om stillingen
Som afdelingschef i Økonomi, Styring og Analyse bliver du en del af Social-, Bolig- og Ældreministeriets øverste ledelse, hvor du med et stort ledelsesrum får mulighed for at agere med strategisk udsyn, skabe resultater og sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Sammen med den øvrige ledelse i departementet er det din opgave at medvirke til at sætte de overordnende rammer for både politik og drift på ministerområdet. 

Økonomi, Styring og Analyse består af de fire kontorer: ”Koncernøkonomi”, ”Styring, Tilsyn og Forretning”, ”Analyse” samt ”Mål, Data og Incitamenter”, og blev oprettet i marts 2021 med et ønske om at skabe et fokuseret fagligt fællesskab mellem de fire kontorer. I stillingen er det vigtigt, at du kan sikre fortsat samspil mellem kontorerne og sikre en tidsvarende, effektiv og sikker drift samtidig med, at den nyeste viden bliver sat i spil i forhold til politikudvikling på hele Social-, Bolig- og Ældreministeriets område.   

Det er en væsentlig opgave i afdelingen at sikre ministeriets strategiske udvikling af styrings-, økonomi og analyseområderne samt at understøtte de to ministre og regeringen i deres politiske ambitioner. Et andet fokusområde bliver fortsat at sikre og fremme ministerområdets ønske om en mere data- og analysedrevet tilgang til politikudvikling og implementering.

Du får det overordnede ansvar for afdelingen med ca. 50 medarbejdere, og du vil være personaleleder for de fire kontorchefer i afdelingen.

Om dig
Du har en stærk faglig profil og solid ledelseserfaring f.eks. fra centraladministrationen. Du evner at omsætte din faglige indsigt i en politisk kontekst og kan skabe og vedligeholde stærke samarbejdsrelationer, ligesom du besidder en udpræget forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation. 

Vi ønsker en afdelingschef med et stort engagement, som er i stand til at skabe et godt arbejdsmiljø samt lede, inspirere og udvikle afdelingen og de engagerede ansatte, der brænder for deres arbejde. 

Vi lægger vægt på, at du har:

  • Dokumenteret erfaring i arbejdet med politiske beslutningsprocesser på topniveau. Ledelsesmæssig erfaring og veludviklede ledelseskompetencer, herunder evnen til at inspirere til nytænkning og til at sætte mål og retning samt at kommunikere klart herom. 
  • Gennemslagskraft og en tilgang kendetegnet ved lydhørhed såvel som integritet og personligt engagement.
  • Dømme- og beslutningskraft, så du med sikker hånd kan styre processer og prioritere opgaver i en travl hverdag.
  • Erfaring med afdelingens arbejdsområder.
  • Strategisk udsyn og lyst til at arbejde med dit lederskab i og for et team af dedikerede chefer. 

Departementet
I Social-, Bolig- og Ældreministeriet arbejder vi for at skabe resultater, der positivt bidrager til at skabe fremskridt for udsatte og ældre borgere i vores samfund. Ministeriet har det overordnede ansvar for social-, bolig- og ældreområdet samt det familieretlige område. Heri indgår blandt andet ansvaret for regler og rammer for kommunernes indsatser for ældre samt børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, samt ansvaret for reglerne om skilsmisse, adoption og forældremyndighed. Ydermere dækker ministeriets ansvarsområde over regler og rammer for det samlede byggeri- og boligområde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre du i forvejen er tjenestemand.

Stillingen er indplaceret i lønramme 39/løngruppe 3 og besættes på åremål. 

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Arbejdsstedet er Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest med virkning fra 1. maj 2023. 

Vil du vide mere
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte departementschef Jens Strunge Bonde på telefon 22 87 84 72 eller e-mail; jsbo@sm.dk eller HR chef Pernille Døssing på telefon 41 85 10 09 eller e-mail: peds@sm.dk

Sådan søger du
Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside www.sm.dk 

Hvis du i forvejen er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.

Ansøgning til stillingen skal være ministeriet i hænde senest fredag den 17. marts 2023.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 12 og 13.

Der kan indgå test i ansættelsesforløbet.

Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

 

Udbyder

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

17. marts 2023

Ansøgning

Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside www.sm.dk