Specialeplads i Beskæftigelsesministeriet

Vil du/I skrive speciale i forårssemesteret 2023 inden for arbejdsmarkedsøkonomi i et stærkt fagligt miljø og i en organisation tæt på den politiske dagsorden? Så har du/I nu muligheden for at søge en specialeplads i Beskæftigelsesministeriet.

Sparring og bred dataadgang

Med specialepladsen følger egen fast kontorplads i ministeriets analysekontor samt gode muligheder for sparring omkring policy i praksis, økonomisk teori, data og empiriske analyser og indsigt i hvordan dagligdagen i et departement ser ud. Ministeriet stiller en computer til rådighed samt adgang til Danmarks Statistiks registerdata, Beskæftigelsesministeriets eget forløbsdata (DREAM) og mulighed for adgang til øvrig relevant data.  

Potentielle emner

Det er et krav, at specialets emne ligger inden for Beskæftigelsesministeriets ressort, hvilket kunne være, men er ikke afgrænset til, fx følgende emner:

  • Effekterne af større reformer på arbejdsudbud, modtagelse af ydelser, langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet, mv., fx effekter af reformer i pensionssystemet, kontanthjælpssystemet, dagpengesystemet eller lignende.
  • Effektstudier af forskellige dele af den aktive arbejdsmarkedspolitik, herunder fx effekten af VEU-kurser.
  • Effekten af ændringer i makroøkonomiske faktorer på beskæftigelsen og løndannelsen i Danmark.
  • Effekten af strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet, fx fra indvandring, teknologisk udvikling eller globalisering på beskæftigelsen og/eller løn i berørte industrier.
  • Analyser af mismatch på arbejdsmarkedet, fx sammensætningen af ledige og ledige stillinger, og effekten på arbejdsmarkedet, fx løndannelse og ledighed.
  • Analyser af arbejdsmiljø på tværs af brancher, arbejdssteder, uddannelsesniveauer, køn, mv. og potentiel betydning for fx valg af job og løndannelse.

Praktiske forhold

Beskæftigelsesministeriet tilbyder specialepladser for studerende på en relevant økonomfaglig uddannelse (cand. polit., cand. oecon. e.l.).

Er du/I interesseret eller vil høre nærmere kan du kontakte fuldmægtig Laust Kristian Høimark Dehn på lkh@bm.dk eller 23814864.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Du bedes senest den 5. december 2022 sende din motiverede ansøgning, cv, eksamensudskrift og relevante bilag.

I den motiverede ansøgning, bedes du beskrive specialets problemstilling, metode og databehov. 

Udbyder

Beskæftigelsesministeriet

Jobtype

Specialeplads

Ansøgningsfrist

5. december 2022