Specialeplads i beskæftigelsesministeriet

Skal du/I skrive speciale i forårssemesteret 2024, og vil du skrive inden for arbejdsmarkedsøkonomi i et stærkt fagligt miljø og i en organisation tæt på den politiske dagsorden? Så har du nu muligheden for at søge en specialeplads i Beskæftigelsesministeriet.

Sparring og dataadgang

Med specialepladsen følger egen fast kontorplads i ministeriets kontor for pension og analyse. Pladsen giver gode muligheder for sparring omkring policy i praksis, økonomisk teori, data og empiriske analyser og indsigt i dagligdagen i et departement. Ministeriet stiller en computer til rådighed samt adgang til Danmarks Statistiks registerdata, Beskæftigelsesministeriets eget forløbsdata (DREAM) og mulighed for adgang til øvrig relevant data. 

Emner

Det er et krav, at specialets emne ligger inden for Beskæftigelsesministeriets ressort, hvilket kunne være, men er ikke afgrænset til, fx følgende emner:

  • Effekter af større ydelsesreformer på arbejdsudbud, fx effekter af reformer i pensionssystemet, kontanthjælpssystemet, dagpengesystemet eller lignende.
  • Analyser af ulighed på arbejdsmarkedet, fx ulighed mellem køn eller herkomst.
  • Effekter af forskellige dele af den aktive arbejdsmarkedspolitik, herunder fx effekten af uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge, motivationseffekter af ret og pligttidspunkt for aktivering.
  • Effekter af strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet, fx fra indvandring, teknologisk udvikling eller globalisering på beskæftigelsen og/eller løndannelsen.
  • Analyser af arbejdsmiljø på tværs af brancher, arbejdssteder, uddannelsesniveauer, køn, mv. og potentiel betydning for fx valg af job og løndannelse.
  • Analyser af faktorer med betydning for sygefravær, oplevet arbejdsmiljø eller arbejdsskader.

Spørgsmål og ansøgning

Beskæftigelsesministeriet tilbyder specialepladser for studerende på en relevant økonomfaglig uddannelse (cand. polit., cand. oecon. e.l.).

Er du/I interesseret eller vil høre nærmere kan du kontakte fuldmægtig Katrine Thornfeldt Sørensen på kts@bm.dk eller 72205047.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

CV, motiveret ansøgning, eksamenspapirer og relevante bilag sendes via statens e-rekrutteringssystem ved at trykke på knappen ”Søg stillingen” senest d. 7. december.

Udbyder

Beskæftigelsesministeriet

Jobtype

Specialeplads

Ansøgningsfrist

7. december 2023

Ansøgning

Ansøg via link nedenfor