Specialist til Intern Revision

Vil du være med til at bidrage til arbejdet med den interne revision af væsentlige og risikofyldte områder i Danmarks største realkreditinstitut? Så er du måske vores nye specialist.


Din kommende arbejdsplads
Intern Revision er en progressiv og teamorienteret afdeling på 18 medarbejdere. Vi lægger vægt på at være på forkant med nye standarder og metoder. Vi har korte beslutningsveje, og du får i høj grad mulighed for at påvirke din egen arbejdsdag. Vi prioriterer, at dit arbejds-, fritids- og familieliv er balanceret og tilbyder bl.a. flextid og en attraktiv pensionsordning.

I jobbet får du berøring med adskillige forretningsområder og risikodiscipliner, og du får dermed tværgående erfaring i en stor finansiel virksomhed. Du bliver en del af et ambitiøst og innovativt team. Forventningerne til den finansielle sektor og intern revision er præget af kompleksitet og konstant udvikling, og derfor er det essentielt, at vi altid er på forkant med metoder og lovgivning.

Dine arbejdsopgaver
To dage er sjældent ens i Intern Revision, og du skal derfor trives med at kaste dig ud i områder, du ikke er hjemmevante i. Dine arbejdsopgaver indebærer bl.a.:

  • test af kontroller
  • kortlægning, analyse og vurdering af processer
  • interviews og walkthroughs med forretningen
  • analyser af komplekst datamateriale
  • stikprøvevis gennemgang af underliggende dokumentation
  • opfølgning på revisionsobservationer
  • udførelse af continuous monitoring-aktiviteter.

Bring dine kompetencer i spil
Du har et højt fagligt niveau og stærke analytiske evner, som du kombinerer med en praktisk hands on-indstilling. Du er nyuddannet eller måske på dit sidste semester af en relevant videregående uddannelse som fx cand.merc.fir., cand.merc.aud., cand.polit mm. Det kan også være, du har 3-5 års erfaring fra revisionsbranchen eller den finansielle sektor.

Vi forventer ikke, at du kan alt fra første dag, men du skal brænde for at lære revisionshåndværket og forstå branchen. Da vedligeholdelse af netværket i forretningen er centralt for din succes, er det vigtigt, at du har stærke kommunikative evner. Endelig er du detaljeorienteret, så du sikrer struktur og kvalitet, men samtidig kan du også rumme helheden, så du altid sikrer det rette fokus.

Din nye arbejdsplads
Nykredit er Danmarks største udlåner med udlån på 1.400 mia. kr. og en egenkapital på mere end 80 mia. kr. I Intern Revision hjælper vi Bestyrelsen og Revisionsudvalget med at beskytte virksomhedens aktiver, omdømme og bæredygtighed. Vi gør det ved at vurdere, om alle væsentlige risici er identificerede, rapporterede og underlagt behørig kontrol samt ved at udfordre ledelsen til at forbedre governance, risikostyring og intern kontrol, hvor der er behov.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte seniorrekrutteringspartner Rasmus Bothmann, 44 55 18 69, afdelingsdirektør Tobias Zorde, 21 18 54 97 eller afdelingsdirektør Lars Geisler, 23 84 74 08.

Udbyder

Nykredit

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

31. august 2021

Ansøgning

Klik på ansøgningslinket