Talstærk analysemedarbejder til arbejdet med at skabe værdi og vækst gennem digitalisering

Vil du være en del af holdet, som arbejder for Danmarks første digitaliseringsminister og for at fastholde Danmark som digitalt foregangsland? Og kan du lave den gode analyse eller finde tallene, som viser udfordringerne og mulighederne i digitalisering?

I Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet arbejder vi for at skabe værdi igennem digitalisering, og skabe nyt momentum i den digitale omstilling, til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne og vores samfunds vækst og velstand. Hvis du vil være med helt tæt på det politiske maskinrum i den digitale omstilling i Danmark, så har du nu chancen.

Dig
Du har en samfundsøkonomisk uddannelse, fx cand.polit, cand.oecon, cand.merc. Du kan være nyuddannet eller have et par års erfaring.

Det er vigtigt for os, at du:

  • Har lyst til at grave dig ned i tal og analyser bag digitalisering, men også har blik for de store linjer og muligheder. Du vil få muligheden for at lave større analyser og være nysgerrig. Du har erfaring med fx STATA, SAS, R eller lignende. Analyserne er vigtige, fordi det belyser digitalisering som et rammevilkår for konkurrenceevnen hos danske virksomheder og understøtter, at ny politik står på et ordentligt grundlag.
  • Hurtigt kan sætte dig ind i nye problemstillinger og formidle, hvad essensen er. Nye digitale teknologier, som fx kunstig intelligens, skaber nye muligheder og udfordringer. Vi har brug for at du følger med i udviklingen, og kan formidle en kompleks problemstilling enkelt.
  • Skaber resultater i samarbejde med andre. Digitalisering går på tværs af næsten alle områder. Derfor vil dit arbejde også være præget af et tæt samarbejde, på tværs af departementet, relevante styrelser, andre ministerier og eksterne interessenter. Det er afgørende, at vi skaber vores resultater sammen.

Stillingen
Du kommer især til at arbejde med:

  • Analyser af den digitale situation i Danmark. Det kan være lige fra den årlige Redegørelse for Danmarks digitale vækst, større analyser af digitalisering, konkurrenceevne, produktivitet mv. til små ad hoc-analyser af nye digitale tendenser.
  • At forberede udspil inden for digitalisering. Hvor analyserne kan sætte fokus på de udfordringer og muligheder digitalisering giver, kan udspil og politiske initiativer hjælpe med at finde svar og løsninger.
  • Ministerbetjening på aktuelle, politiske dagsordener. Vi arbejder med en lang række politiske sager, hvor der er brug for med kort frist at kunne inddrage relevant viden, og skrive det korte, klare mødeberedskab eller den gode tale til ministeren.
  • Udvikling af nye metoder til at måle den digitale vækst i Danmark. Vi skal hele tiden blive bedre til at måle og beskrive den digitale udvikling og omstilling hos danske virksomheder.

Du bliver en del af det erhvervsrettede kontor i Digitaliseringsafdelingen. Du får cirka syv kollegaer i kontoret. Vi fokuserer på at hjælpe hinanden og have et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til både grin, gode historier og en faglig snak over en god kop kaffe.

I Digitaliseringsafdelingen arbejder vi for, at potentialerne ved fortsat digitalisering og anvendelse af nye teknologier realiseres, både i det offentlige og erhvervslivet. Vi arbejder for, at digitalisering gør det nemmere at være borger og drive virksomhed i Danmark, og at alle får gavn af den digitale omstilling. Sammen arbejder vi for at møde både de muligheder og udfordringer som digitaliseringen skaber bl.a. ved at forme den nødvendige regulering af nye digitale teknologier, både nationalt og internationalt.

Departementet
I Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet skal vi skabe forandringer for fremtiden. Vi skal sætte kursen for fremtidens digitale Danmark, og vi skal fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og LGBT+ personer, så alle har reelt lige rettigheder og muligheder for at udfolde sig og deltage i samfundet.

Vi er et relativt nyt ministerium, og vi er ved at skabe en arbejdsplads, hvor vi gør en dyd ud af enkle løsninger, og hvor der er kort fra tanke til handling. Vi sætter en ære i at være ordentlige. Det er hverdagens pejlemærke i alt, hvad vi gør. Vi vil skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne går glade, motiverede og stolte på arbejde. Hvor vi skaber løsninger sammen. Hvor tillid og samarbejde er en selvfølge, og fleksibilitet er et nøgleord.

Løn og ansættelse
Du vil blive ansat som fuldmægtig efter AC-overenskomsten. Stillingen er på fuld tid. Ansættelsesområdet er Digitaliserings – og Ligestillingsministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Digitaliserings – og Ligestillingsministeriets departement, Stormgade 2-6, 1470 København K.

Vi har brug for dig fra den 1. august 2023.

Spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Thorkild Kristiansen på tlf. 3529 1029 eller thokri@digmin.dk.

Søg
Send ansøgning, CV og eksamensdokumentation elektronisk via stillingsopslaget på www.digmin.dk. Vi skal have modtaget din ansøgning senest søndag den 11. juni 2023.

Vi opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

11. juni 2023

Ansøgning

Send ansøgning, CV og eksamensdokumentation elektronisk via stillingsopslaget på www.digmin.dk.