Analytisk stærke fuldmægtige, der kan skabe sammenhænge mellem økonomi og forretning

Økonomistyring i tæt samspil med forretningen

Har du lyst til at arbejde med økonomi og styring? Har du stærke analytiske kompetencer? Kan du skabe sammenhæng mellem økonomifunktionen og forretningen? Så er vi måske et match.

 

"Økonomifunktionen fungerer allerbedst, når de både lykkes med at være opsøgende og servicerende over for samarbejdspartnerne i organisationen, samtidig med at de bidrager til, at vi direktionen kan foretage den nødvendige prioritering af ressourcerne " (Aino Olsen, vicedirektør).

 

Om økonomi-teamet

Du bliver en del af et lille team i Styrelsen for It og Læring (STIL), der dagligt er i et tæt samspil med samarbejdspartnere i huset, cheferne, vores direktion, og Børne- og Undervisningsministeriets departement. Du får en dagligdag med mangeartede opgaver, en stejl læringskurve og god sparring på tværs af skrivebordene.

 

Du får sammen med os ansvaret for økonomistyringen i STIL, der har et samlet budget på ca. 400 mio. kr. Ud over den traditionelle styring af løn og driftsudgifter har vi også en relativt kompleks og volatil it-økonomi med mange projekter og håndtering af afskrivninger. Dette skyldes, at de politiske reformer på børne- og undervisningsområdet indebærer, at der løbende igangsættes nye initiativer, mens gamle initiativer afsluttes.

 

Økonomiteamet har en central rolle i at videreudvikle STILs økonomistyring, så den passer til organisationens løbende it-udvikling og sikrer den bedst mulige udnyttelse af de fælles ressourcer.

 

Om arbejdsopgaverne

Som fuldmægtig hos os får du alt efter interesse og kvalifikationer mulighed for at arbejde med de centrale økonomistyringsdiscipliner.

 

Du vil kunne komme til at:

 • få ansvar for budgetlægning, udgifts- og budgetopfølgning for et eller flere kontorer
 • arbejde med it-økonomi, herunder kapacitetsstyring, anlægsøkonomi og afskrivninger
 • udarbejde beslutningsgrundlag til direktionen og departement
 • deltage i projekter og udarbejdelse af økonomiske analyser
 • få ansvar for vores arbejde med regnskab og interne finansielle kontroller
 • samarbejde med resten af huset om policyudvikling af nye politiske initiativer 
   

Vi søger to fuldmægtige. I den ene af stillingerne vil det være en fordel med kendskab til eller interesse for regnskab og finansielle kontroller.

 

Om dig

Om du er nyuddannet eller har nogle års erfaring er ikke afgørende. Bare du har gåpåmod, lyst til at lære nyt og vokse med opgaven, blive udfordret og levere høj faglig kvalitet.

Det du ikke allerede kan, kan vi lære dig.

 

Vi forventer, at du:

 • har stærke analytiske kompetencer, er kvalitetsbevidst og fagligt ambitiøs
 • har erfaring med eller interesse for at arbejde med økonomi og styring
 • kan lide at arbejde i teams, hvor man gensidigt hjælper og udfordrer hinanden
 • evner at formidle, koordinere og samarbejde, også med andre fagligheder end din egen
 • kan bevare overblikket og stå fast, når det er nødvendigt. Også når tingene brænder på
 • er proaktiv og motiveres af ansvar
 • har en relevant akademisk uddannelse, fx cand.polit. cand.scient.pol., cand.merc. el. lignende.


Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jesper Nielsen på telefon 41 72 72 75 eller per mail jn@stil.dk. Du kan også læse mere om Styrelsen for It og Læring på vores hjemmeside stil.dk. Økonomiteamet er en del af kontor for Økonomi og Administration, der også har ansvar for koncernens interne service og arkivfunktion, indkøbs- og kontraktjura mv. Vi er ca. 30 medarbejdere.

 

Løn og ansættelse 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst i staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

​Stillingerne ønskes besat pr. 1. juni 2021. 

Ansættelsessted: Vester Voldgade 123, 1552 København V

 

Lyder det som noget for dig? 
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest søndag den 11. april 2021. Du søger stillingen via vores hjemmeside. Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest i uge 16. Hvis du går videre til 2. samtale, vil du blive bedt om at besvare en personlighedsprofil og en kognitiv test, der vil indgå som en del af den samlede vurdering.
 
Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.
 
Styrelsen for It og Læring er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriet. Ved at styrke brugen af it og læring understøtter vi ministeriets målsætning om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Vores vision er at være de bedste i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data. STIL indgår i et partnerskab med Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen om at skabe de mest attraktive arbejdspladser for it-specialister i staten. Vi er overgået fuldt ud til agil it-udvikling.
 
STIL beskæftiger ca. 320 medarbejdere i København og Aarhus.

Udbyder

Børne og Undervisningsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

11. april 2021

Ansøgning

Du søger stillingen via vores hjemmeside. Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest i uge 16. Hvis du går videre til 2. samtale, vil du blive bedt om at besvare en personlighedsprofil og en kognitiv test, der vil indgå som en del af den samlede vurdering.