Erfaren projektøkonomi-controller til store it-projekter

Vil du gøre en forskel for økonomistyringen i vores it-projekter? Kan du lide at arbejde med sammenhængen mellem leverancer, tal og budgetter og sikre, at vi kontinuerligt har overblik over store, komplekse budgetter? Så er det dig vi mangler til at styrke projektøkonomistyringen i Center for it.

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Projektøkonomistyring i Center for It
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har igangsat flere projekter med henblik på at modernisere it-understøttelsen på for de studieadministrative systemer og uddannelsesstøtteområdet. Projekterne skal sikre effektiv udførelse af en forretningsprocesser for især studieadministrationen på flere af de videregående uddannelsesinstitutioner og arbejdet med administration af uddannelsesstøtte. Arbejdet med projekter foregår i et tæt samarbejde mellem styrelsen, uddannelsesinstitutionerne og med inddragelse af brugerne.

Som projektøkonomicontroller vil du i den første periode blive tilknyttet esas-projektet, hvor du vil få et tæt samarbejde med projektlederen, sporledere og projektteamet. Esas projektet skal modernisere system og arbejdsprocesser for studieadministrationen på de danske professionshøjskoler og erhvervsakademier. Du vil parallelt skulle bidrage til økonomistyringen af vores indtægtsdækkede virksomhed og indgå i andre, mindre projekter og samtidig indgå i et samarbejde om værktøjer og metoder med de øvrige controllere, som arbejder med projektøkonomistyring og it-økonomistyring.

Som vores nye kollega ansættes du i Center for It. Centeret har ansvar for udvikling, forvaltning og videreudvikling af en række store kerne-fagsystemer for og i tæt samarbejde med vores interessenter. De største systemområder er til understøttelse af SU, studieadministrationen på uddannelsesinstitutionerne og bevillingsadministration. Center for it har ca. 75 dygtige og engagerede medarbejdere, med kompetencer indenfor bl.a. projektledelse, it-udvikling, support og leverandørstyring. Du bliver en del af et tværgående team på 6 medarbejdere, som varetager økonomi, jura, porteføljestyring og sagsbehandling.

Arbejdsopgaverne vil ligge inde for følgende områder:

 • Projektøkonomistyring af flerårige investeringsprojekter, herunder opfølgning på budget, forbrug og disponeringer i projekters leverancer
 • Ajourføring af business cases jf. Statens it-projektmodel
 • Udarbejdelse af budget og økonomiopfølgning til projektstyregrupper
 • Styring af anlægsbudget
 • Udarbejde analyser/overblik for særlige fokusområder, som f.eks. konsulentforbrug i projekter
 • Kontrol med faktureringsgrundlag og rapporter

Er du vores nye kollega?
Du har nogle års erfaring fra et lignede job, gerne med erfaring inden for staten. Derudover er det vigtigt at du hurtigt kan sætte dig ind i området med komplekse budgetter og opfølgningsmetoder. Du skal være drivende for fremdrift inden for dit område, tillidsskabende og sikre en involverende indsats i dit samarbejde med andre kollegaer og interessenter.

Den ideelle kandidat har:

 • Flere års erfaring med projektøkonomistyring og ledelsesrapportering
 • Kendskab til og erfaring med at arbejde i Statens Business Case-model
 • Erfaring fra en større IT- organisation – gerne i en offentlig kontekst
 • Solid Microsoft Office-erfaring især med brug af Excel, og evt. PowerBi
 • Er analytisk, kommunikerer sikkert skriftligt og kan formidle budskaber kort og præcist
 • En selvstændig tilgang til opgaverne og kan tage ansvar for større opgaver og nye projekter
 • Trives i en travl og alsidig hverdag og er god til at prioritere din tid
 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund

Du vil få en bred kontaktflade både internt i styrelsen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Vi tilbyder spændende og meningsfyldte opgaver i en hverdag tæt på beslutningsprocesserne omkring it-projekterne.

En ambitiøs og social arbejdsplads 
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Christoffer Rubæk Steiro på telefonnummer 7231 9550 eller på e-mail crs@ufm.dk

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have din ansøgning senest fredag 23. juni 2023 kl. 12.00.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 26 og anden samtalerunde i uge 26 eller 27. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.  

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Lige adgang.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, vidensbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

Om Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores to styrelser. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, økonomi, it, HR og service.

Udbyder

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

23. juni 2023