Finansiel business partner til budgettering og opfølgning i Økonomi- og Ledelsessekretariat

Vil du arbejde med økonomistyring i statens mest komplekse it-organisation? Har du lyst til, gennem en data- og analysedrevet tilgang, at understøtte ledelsen i at træffe de rigtige beslutninger og på den måde bidrage til at sikre fundamentet for fremtidens digitale skatteforvaltning? Så er du måske vores nye kollega!

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en af de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Vi understøtter vores kolleger i Skatteforvaltningen i et partnerskab om drift og videreudvikling af en stor it-portefølje og udvikling af nye it-løsninger i spændvidden fra mindre projekter til en række store programmer i milliardklassen.

Vi søger en finansiel business partner med interesse for, og erfaring med, at anvende den økonomiske værktøjskasse fra initial budgettering over udmøntning til opfølgning. Du bliver motiveret af at sikre økonomistyringen og gennemføre formidling i hverdagen, så ledelsen understøttes med et gennemsigtigt og handlingsorienteret beslutningsgrundlag. Økonomistyringen vedrører primært styring af store og komplekse it-projekter og der vil være en stejl læringskurve, og stor mulighed for selv at præge rammerne for opgaveløsningen.

UFST har fem Økonomi- og Ledelsessekretariater på tværs af styrelsen, der understøtter hver sit faglige domæne og indgår i et samarbejde og samlet værdikæde af styringskontorer. Vi har brug for en finansiel business partner til Økonomi og ledelsessekretariatet for Vurdering.

Business partner med ansvar og stor kontaktflade
Du kommer til at arbejde i et uformelt arbejdsmiljø sammen med erfarne og engagerede kolleger med mange forskellige faglige baggrunde, ligesom en tæt kontakt med relevante interessenter placeret i de forskellige fagdomæner (projektledere, kontorchefer, PMO-funktioner etc.) vil være en naturlig del af din hverdag.

Du får i samarbejde med dine kolleger ansvaret for at:  

 • forestå den løbende controlling, herunder udarbejdelse af budgetter, prognoser og analyser mv.
 • udarbejde ledelsesrapportering og beslutningsoplæg til ledelsen og direktionen.

Herudover skal du, sammen med dine øvrige kolleger i sekretariatet, bidrage til:

 • udarbejdelsen af beslutningsoplæg vedrørende økonomi
 • bidrage til udarbejdelse af business cases, fremdriftsrapportering, gevinstrealisering mv.
 • udarbejde input til ØU-sager, it-aktstykker og finanslovsbidrag
 • facilitere og drive budgetprocesser fra budget til opfølgning.

Stærk faglighed, gode formidlingsevner og lyst til tværgående samarbejde 
Du kan være erfaren eller nyuddannet, som brænder efter at komme i gang med det første fuldtidsjob. Du har en stærk faglighed inden for økonomistyring – eller stor interesse for det - samt flair for tal og databehandling. Du arbejder selvstændigt, men mestrer også samarbejde både med nære kolleger og på tværs af organisationen.   

For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du har: 

 • afsluttet relevant uddannelse, fx cand.merc., cand.polit., cand.oecon., cand.scient.pol. eller lign.
 • et højt fagligt niveau inden for økonomistyring, enten fra tidligere beskæftigelse eller dit studie
 • kendskab til de grundlæggende discipliner inden for regnskab, business cases, leverandørstyring mv. 
 • en veludviklet formidlingsevne såvel skriftligt som mundtligt
 • evnen til at opnå resultater og få opgaven i mål til tiden
 • flair for it og systemer, herunder gode excel- og powerpoint-kundskaber. Kendskab til Power BI er en fordel, men ikke et krav.

Som person tager du ansvar for opgaveløsningen og processen, og du stiller spørgsmål undervejs. På den måde er du med til at sikre et løbende fokus på at skabe forbedringer og se nye løsningsmuligheder. Du trives med en omskiftelig hverdag og har lyst til at være tæt på projekterne og deres hverdag, så vi kan levere forretningsnær økonomistyring. Du skal have lyst til understøtte den gode kultur, det gode samarbejde og de gode løsninger. 

Vi er fem nyoprettede ledelsessekretariater, og der opstår løbende nye behov, og der kan derfor også være stillinger i et af de øvrige kontorer, hvor din ansøgning kunne blive aktuel. De tre kontorer ligger på Frederiksberg, og de sidste to i Lyngby.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Motiveret ansøgning, CV og eksamenspapirer skal indsendes via nedenstående link senest kl. 12 den 8. august 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Anders Lindbo Steffen på tlf. 7237 8002. 

Der kan blive gennemført person- og logikanalyse som led i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Du vil blive indplaceret som fuldmægtig.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

8. august 2022

Ansøgning

Motiveret ansøgning, CV og eksamenspapirer skal indsendes via nedenstående link senest kl. 12 den 8. august 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Anders Lindbo Steffen på tlf. 7237 8002.