Generalister til at lede aktstykkeprocesser og styre den tværgående projekt- og programøkonomi

Er du ambitiøs, og har du lyst til at drive arbejdet med it-aktstykker fremad og sikre den tværgående styring af statens største it-projekt- og programøkonomi? Er du talstærk, og kan du sikre fremdrift og resultater på et område præget af stor kompleksitet og politiske bevågenhed? Så er du måske vores nye kollega.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en af de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Vi understøtter vores kolleger i Skatteforvaltningen i et partnerskab om drift og videreudvikling af en stor it-systemportefølje og udvikling af nye it-løsninger i spændvidden fra mindre opgaver, store projekter til en række store programmer i milliardklassen.

Vi søger generalister til at varetage koordinationen af centrale processer på projekt- og programøkonomiområdet, der er præget af en høj grad af kompleksitet og politisk bevågenhed. Konkret vil arbejdet bestå i at fungere som projektleder i forbindelse med udarbejdelsen af it-aktstykker, herunder sikre sammenhæng mellem estimat, business case og aktstykkeøkonomi, agere bindeled mellem departement og forretning samt sikre afklaringer og fremdrift i processen. Du vil desuden blive involveret i den løbende styring og videreudvikling af projekt- og programøkonomien i styrelsen, herunder arbejdet med løbende at sikre finansiering samt bidrage til en retvisende budgetlægning og opfølgning på projekterne.

Du indgår i et stærkt fagligt miljø i Center for Bevilling, Budget og Metode og i et tæt koordineret samarbejde dels med Skatteministeriets departement, dels med styrelsens udførende økonomifunktioner.

Stærk faglig profil med lyst til en stejl læringskurve
Du har en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse med en stærk faglig profil. Du er nyuddannet eller kan have nogle års relevant erfaring fra centraladministrationen.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • har stærke analytiske evner samt gode formidlingsevner på skrift såvel som i tale
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret og tage ansvar for at finde løsninger
  • har veludviklede samarbejdsevner og kan drive processer frem, som involver mange forskellige aktører
  • har lyst til at arbejde i et dynamisk miljø med en omskiftelig hverdag.

Dit nye center
Du vil blive ansat i Center for Bevilling, Budget og Metode, som har ansvaret for den overordnede økonomistyring i UFST. Styrelsen har et årligt budget på ca. 4,7 mia. kr., der bl.a. finansierer driften af omkring 200 it-systemer samt en række af de største igangværende it-projekter og -udviklingsprogrammer i staten.

Kontoret er organiseret i en centerkonstruktion med i alt ca. 20 medarbejdere, som ledes af en kontorchef og en funktionsleder. Du indgår i et stærkt fagligt miljø, hvor hverdagen er præget af god stemning og en uformel omgangstone, hvor vi spiller hinanden gode. Vi lægger vægt på vidensdeling og at have det sjovt, når vi går på arbejde.

Vi sørger for et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, så du hurtigt kan arbejde selvstændigt med opgaverne. Du får varierende og udfordrende opgaver samtidig med, at der i styrelsen er gode muligheder for kompetenceudvikling.

Kontakt og ansættelsesvilkår                                                     
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Søg stillingen’ senest den 15. august 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Kjartan Nickelsen på 7238 9731.

Der kan indgå en person- og logikanalyse i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC). Der vil være mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk/job-og-karriere

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

15. august 2022

Ansøgning

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Søg stillingen’ senest den 15. august 2022.